Magda Ciasnowska

Wytyczne na matury i egzaminy. W tym roku będą wyglądały inaczej niż zwykle

Wytyczne na matury i egzaminy. W tym roku będą wyglądały inaczej niż zwykle
Magda Ciasnowska

Wiadomo już, jak będą wyglądały tegoroczne matury oraz egzaminy gimnazjalne i zawodowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało szczegółowe wytyczne.

Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa, tegoroczne egzaminy rozpoczną się później niż co roku. Według nowego harmonogramu, matury rozpoczną się w poniedziałek, 8 czerwca. Tydzień później, od 16 do 18 czerwca przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty. Natomiast egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwają od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy zaplanowano w terminach od 17 do 28 sierpnia.

W tym roku młodzież nie przystąpi do matur ustnych.

Zdalne nauczanie w Białymstoku nie bez problemów

Matury i egzaminy - wytyczne

W piątek (15 maja) Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie, w którym zawarte zostały wszelkie wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia tegorocznych egzaminów.

Wytyczne zostały przygotowane przez MEN, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Przystępujący do egzaminu nie może mieć żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ma obowiązek zakrywania ust i nosa, aż do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Maseczkę trzeba będzie założyć ponownie opuszczając pomieszczenie po egzaminie, lub gdy podejdzie nauczyciel, aby odpowiedzieć na pytanie, czy wychodząc do toalety.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.

Podczas egzaminu, w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający i osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości czy pracownicy służb medycznych. Rodzice mogą wejść do szkoły jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren książek, telefonów komórkowych czy maskotek.

Na egzaminie każdy korzystać będzie z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Szkoła podczas egzaminu nie będzie zapewniać dostępu do wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę.

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie
egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

W salach egzaminacyjnych ławki muszą być ustawione w taki sposób, by pomiędzy zdającymi zachowany był odstęp co najmniej 1,5 metra. Przed i po każdym egzaminem trzeba będzie dezynfekować ławki, krzesła, a także wszelkie materiały i sprzęty, z których korzysta więcej niż jeden zdający.

Płyny do dezynfekcji rąk będą dostępne przy wejściu do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej.

Władze Białegostoku chcą oszczędzać na szkołach. Ofiarami mają być najmniejsze klasy. Zostaną połączone. Rodzice są oburzeni

Matura 2020. Kiedy egzamin maturalny? 8-29 czerwca. Kiedy egzamin ósmoklasisty? 16-18 czerwca

Magda Ciasnowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.