Anna Folkman

Wkrótce ma ruszyć program leczenia niepłodnych par

Wkrótce ma ruszyć program leczenia niepłodnych par
Anna Folkman

W rządowym programie znalazł się nasz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM. To według rządu lepsza dostępność do diagnostyki i leczenia niepłodności.

Burmistrz Szczecinka zatwierdził wyniki konkursu ofert realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019”.

- Jednym z trzech ośrodków, który będzie pomagał pacjentom, jest nasza klinika VitroLive w Szczecinie - informuje Maria Konieczna. - Program obejmuje dofinansowanie kosztów co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur biotechnologicznych zapłodnienia pozaustrojowego.

Koszt dofinansowania jednej procedury może wynieść do 5 tys. zł, nie więcej jednak niż 80 proc. kosztów całej procedury.

Co ze Szczecinem? Chęci były


O pomyśle programu miejskiego in vitro w Szczecinie mówi się od dawna.
Własny projekt w tej kwestii składała Nowoczesna. Zrobiono to też w innych miastach - np. w Bydgoszczy i Częstochowie, projekty wcielono tam w życie. Nasze miasto odrzuciło jednak pomysł. Oto co powiedział prezydent:

- Współfinansowanie in vitro przez miasto, powinno być elementem kompleksowego programu wzrostu urodzeń. Zapraszam zatem do współpracy w tym zakresie marszałka, wojewodę, rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i ministra zdrowia - mówił dokładnie rok temu prezydent Piotr Krzystek. - Wyrażam chęć włączenia Szczecina w realizację przygotowywanego w resorcie zdrowia Narodowego Programu Prokreacyjnego i jestem gotowy do zaangażowania finansowego i skoordynowania działań w regionie. Problem niepłodności w województwie zachodniopomorskim jest większy w porównaniu do średniej krajowej, co istotnie przekłada się na spadek liczby urodzeń - ilość urodzeń od 2010 roku spada corocznie o ok. 500 jak podaje Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego. Jeśli przyjąć, że łączy nas jeden cel jakim jest wzrost liczby urodzeń, proponuję zaprogramowanie działań, z uwzględnieniem wszystkich sprawdzonych metod przy udziale wszystkich zainteresowanych stron tj. samorządu Szczecina, Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Ministerstwa Zdrowa. Rozwiązanie obecnej sytuacji wymaga zaangażowania wszystkich stron odpowiedzialnych za politykę społeczną w województwie, przy wsparciu strony rządowej. Jednym z efektów takiej współpracy mogłoby być utworzenie w Szczecinie regionalnego ośrodka diagnostyki i leczenia niepłodności. Wspólny program stanowi też próbę znalezienia rozwiązania na adresowane do samorządów, w tym samorządu Szczecina, wnioski dotyczące finansowania programów zwiększania dzietności opartych o metodę in-vitro.

Wkrótce ma ruszyć program leczenia niepłodnych par

Skończyło się na założeniach rządowych

Dziś w stanowisku miasta nie ma mowy o in vitro. Temat niedawno powrócił w korespondencji między Nowoczesną a władzami.

Ostatnie pismo od prezydenta Soski, nie pozostawia złudzeń. Powołuje się on na fakt włączenia szpitala przy ul. Unii Lubelskiej do rządowego „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” w latach 2016 - 2020. - W drugim półroczu tego roku rozpocznie się realizacja programu soordynowanej diagnostyki i leczenia par - odpowiada Krzysztof Soska, zastępca prezydenta.

O programie


Celem głównym „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, realizowanego jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Program jest skierowany głównie do osób borykających się z problemem niepłodności, które pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności. Ponadto program w zakresie szkoleń będzie skierowany do personelu medycznego.

W ramach programu planuje się:

- utworzyć sieć co najmniej 16 referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności oraz Bank Tkanek Germinalnych;

- przeprowadzić szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności;

- prowadzić kompleksową diagnostykę niepłodności, objąć uczestników opieką psychologiczną i kierować pacjentów do dalszego leczenia w ramach systemu.

W programie ministerialnym czytamy, że w latach 2013-2016 był realizowany Program pn.: „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. Podkreśla się, że doświadczenie wyniesione z jego realizacji pozwala wnioskować, że konieczne jest dofinansowanie rozwoju wielopłaszczyznowych działań związanych z samą diagnostyką i wcześniejszym leczeniem przyczynowym niepłodności oraz umocnienie zdrowia prokreacyjnego w populacji.

Inseminacja tak, ale nic o in vitro

W programie znajduje się także akapit dający nadzieję dla par, które mogą być leczone tylko metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

- W niektórych przypadkach, w których nie można zastosować naturalnych, farmakologicznych lub chirurgicznych procedur przywrócenia lub uzyskania płodności, wskazane jest zastosowanie inseminacji - czytamy. - Preparatyka nasienia oraz inseminacja są uznanymi metodami uzyskania zapłodnienia w sytuacji, gdy inne sposoby okazują się zawodne.

Anna Folkman

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.