Wędrówki szlakami naszego regionu obfitują w atrakcje natury i kultury

Warto zajrzeć do Łowicza słynącego m.in. z wspaniałej Bazyliki Katedralnej Warto zajrzeć do Łowicza słynącego m.in. z wspaniałej Bazyliki Katedralnej

Od wielu tygodni w każdy piątek prezentujemy bogactwo przyrody Łódzkiego, ale też problemy, jakie wiążą się z ochroną środowiska naturalnego w województwie. Dziś o turystycznych atrakcjach, związanych z naturą i kulturą naszego regionu.

Województwo łódzkie nie kojarzy się z masową turystyką i jest to być może jego najważniejszy atut w tej dziedzinie. Warto bowiem postawić na turystów wykwalifikowanych, o sprecyzowanych zainteresowaniach, którzy zachwycą się bogactwami naszej przyrody, nie niszcząc jej i nie zadeptując. Jeśli wybiorą Łódzkie, z pewnością się nie zawiodą, gdyż będą mieć do wyboru wiele różnych tras i szlaków, wiodących przez najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczym i kulturowym miejsca i miejscowości. Poniżej przedstawiamy w skrócie nasze propozycje.

Szlaki o zasigu ponadwojewódzkim

Mało kto wie, że przez województwo łódzkie przebiegają aż cztery szlaki o zasięgu europejskim:

Szlaki piesze

Przez województwo łódzkie prowadzi 21 znakowanych turystycznych szlaków pieszych o łącznej długości 1014 km. Do szlaków pieszych o walorach wybitnie przyrodniczych należy zaliczyć m.in:

Szlaki rowerowe

Region łódzki to również atrakcyjne szlaki rowerowe. Długość oznakowanych szlaków rowerowych wynosi ponad 2 tysiące kilometrów, a większość z nich przebiega między najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami województwa.

Do najbardziej atrakcyjnych szlaków rowerowych należą: Łódzka Magistrala Rowerowa, Szlak Wapiennych Wzgórz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Szlak Gorących Źródeł, Szlak po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, Nadwarciański Szlak Bursztynowy i szlak „W centrum Polski”.

Siedem parków

W celu trwałej ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych regionu, na terenie województwa łódzkiego utworzono siedem parków krajobrazowych. Są to:

Cztery z nich: Międzyrzecza Warty i Widawki, Wzniesień Łódzkich, Spalski oraz Sulejowski leżą w całości na terenie województwa łódzkiego. Pozostałe trzy parki mają charakter transgraniczny, gdyż leżą na granicy województw:

Bolimowski - łódzkiego i mazowieckiego,

Przedborski - łódzkiego i świętokrzyskiego,

Załęczański - łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00,fax 42 663 41 01
[email protected]

www.zainwestujwekologie.pl

"Bioróżnorodność województwa łódzkiego naszym wspólnym skarbem, który należy chronić. Projekt edukacyjny obejmujący faunę i florę naszego regionu”.
Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Koszt całkowity projektu 78.500 zł netto, kwota dotacji 68.000 zł netto.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.