Uczniowie coraz chętniej wybierają technika i szkoły zawodowe

Czytaj dalej
Fot. Andrzej Szkocki
Małgorzata Klimczak

Uczniowie coraz chętniej wybierają technika i szkoły zawodowe

Małgorzata Klimczak

W przyszłym tygodniu kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Od kilku lat tendencje są takie, że wzrasta liczba chętnych do szkół uczących konkretnego zawodu

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zwiększył się odsetek absolwentów gimnazjów wybierających szkoły zawodowe. W roku szkolnym 2006/2007 w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych uczyło się 47,5 proc. absolwentów gimnazjów, a w 2015 r. było ich już 55,5 proc.

Szczecińskie szkoły potwierdzają, że w ciągu kilku ostatnich lat zwiększyła się liczba chętnych do nauki w technikach, a licea ogólnokształcące walczą o przyszłych uczniów.

Największe zainteresowanie jest zawodami związanymi z turystyką, gastronomią, elektryką i informatyką. To zawody, które zapewniają pracę po ukończeniu szkoły, a dobre kontakty z pracodawcami można nawiązać już podczas praktyk czy specjalistycznych staż.

Hotelarze i gastronomicy

Zespół Szkół nr 8 od lat znajduje się w czołówce zachodniopomorskich szkół w rankingu techników w miesięczniku „Perspektywy”. Szkoła kształci na kierunkach: technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy. Uczniowie często mają praktyki, a potem znajdują pracę nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

- W trzeciej klasie uczniowie technikum mają przez cały miesiąc praktyki. A naszym obowiązkiem jest zapewnić im miejsca tych praktyk - Joanna Rygielska-Barwacz, zastępca dyrektora ZS nr 8. - Organizujemy im praktyki w bankach, w działach ekonomicznych dużych sieci handlowych. Logistycy odbywają praktyki na przykład w firmie DHL. Uczniowie o specjalnościach hotelarskich praktykują w takich szczecińskich hotelach jak Radisson czy Novotel lub w pensjonatach nadmorskich. Jeżeli uczeń pochodzi spoza Szczecina, a załatwi sobie praktykę w swojej miejscowości w jakimś hotelu czy pensjonacie, to odbywa praktyki w miejscu zamieszkania.

Szkoła ma również stałą współpracę ze schroniskami młodzieżowymi na terenie Meklemburgii w Niemczech, gdzie również można odbyć staż.

- Około 20 proc. naszych uczniów po ukończeniu szkoły zdobywa pracę w firmach, w których odbywali praktyki. Ich umiejętności są bardzo cenione - dodaje zastępca dyrektora.

W Zespole Szkół nr 6, czyli słynnym „gastronomiku” również kształceni są technicy hotelarstwa oraz technicy obsługi turystycznej. Ale szkoła słynie z kształcenia techników żywienia i usług gastronomicznych oraz kelnerów, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej z cukierników i kucharzy.

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agrotury-stycznych.

Typowymi miejscami pracy kelnera są restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. Kelner może być zatrudniany na statkach i promach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie ZS nr 6 często znajdują zatrudnienie w hotelach po niemieckiej stronie. Tam jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin.

Informatycy i elektrycy

Ostatnio dużym powodzeniem na rynku pracy cieszą się informatycy, elektrycy i elektronicy. Zespół Szkół Łączności w Szczecinie proponuje naukę tych zawodów w technikum i szkole zawodowe. Technikum Łączności jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, fototechnik. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 9 jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie monter elektronik. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki.

- Mamy podpisane umowy z firmami teleinformatyczny-mi, z wydziałami informatyki w szczecińskich urzędach, a jeżeli uczeń chce, może sobie sam załatwić praktyki - mówi Bartosz Stolarczuk, dyrektor ZSŁ. - Często uczniowie trafiają do małych firm po dwóch, trzech na takie praktyki. Ale to dobrze, bo pracownicy mogą do nich podejść bardziej indywidualnie i uczniowie więcej skorzystają. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektów unijnych staramy się o praktyki poza planem zajęć. Najczęściej takie staże odbywają się w wakacje.

Absolwenci Zespołu Szkół Łączności nie narzekają na brak propozycji zawodowych.

- Jak pod koniec roku szkolnego pracodawcy zwracają się do mnie w sprawie zatrudnienia absolwentów naszej szkoły, to okazuje się, że moi uczniowie albo studiują albo już pracują - mówi z dumą dyrektor. - Dlatego uważam, że po naszej szkole każdy znajdzie pracę w tej branży.

Szkoła też w ostatnich latach odnotowała wzrost kandydatów na uczniów.

Spedytorzy i logistycy

Technikum Kolejowe w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie w 2015 roku znalazło się na I miejscu w rankingu „Perspektyw” w kategorii najlepiej zdanych egzaminów zawodowych w województwie zachodniopomorskim i na XXIX miejscu w rankingu ogólnopolskim. Kształci w zawodach: technik elektryk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji. Kiedyś szkoła ściśle współpracowała z PKP, dzisiaj to wygląda trochę inaczej.

- W tej chwili kolej nie współpracuje z nami w taki sposób, że u nas kształci swojego specjalistę. Zazwyczaj zatrudnia naszych absolwentów wykształconych jako spedytorzy czy elektrycy i doszkala ich u siebie w miejscu pracy we własnym zakresie - mówi Gabriela Kozakiewicz, zastępca dyrektora szkoły. - Wiele kontaktów zawodowych uczniowie nawiązują podczas praktyk. Staramy się je zapewnić w zakładach energetycznych, transportowych oraz innych. W trzeciej klasie technikum praktyki trwają przez miesiąc. Natomiast w szkole zawodowej uczniowie mają regularne zajęcia w warsztatach na terenie szkoły i są one na bardzo wysokim poziomie.

Pani dyrektor również potwierdza wzrost kandydatów do technikum w ostatnich latach.

- Myślę, że i uczniowie i rodzice zauważyli, że szkoły zawodowe dają duże szanse na rynku pracy, a po technikum można też iść na studia - mówi Gabriela Kozakiewicz.

Rekrutacja

8 czerwca kończy się termin składania wniosków o przyjęcie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017. Podczas tegorocznego naboru, kandydat może wybrać maksymalnie trzy gimnazja lub trzy szkoły ponadgimnazjalne. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i przedłożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Małgorzata Klimczak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.