Szykują się podwyżki od 1 marca

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Kasprzak
Krzysztof Zając

Szykują się podwyżki od 1 marca

Krzysztof Zając

Od środy Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia, do których prawo powstało do 28 lutego 2017 r.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na podwyższeniu świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego tego roku wg wskaźnika wynoszącego 100,44 proc., przy czym pod-wyżka nie może być niższa niż:

10 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych;

7,50 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

5 zł - w przypadku emerytur częściowych.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca kwota bazowa będzie wynosić 3536,87 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według starych zasad i rent na wniosek zgłoszony po dniu 28 lutego, ale przed 1 marca br., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego tego roku.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent oraz świadczeń przed-emerytalnych w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca br.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

- 1000 zł;

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

- 750 zł;

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1200 zł;

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 900 zł

renta socjalna - 840,00 zł

świadczenie przedemerytalne - 1 040,00 zł

Ważne! Gwarancja podwyższenia o co najmniej 10 zł nie dotyczy emerytur, które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł. Natomiast gwarancja podwyższenia o co najmniej 5 zł nie dotyczy emerytur częściowych, które w dniu 28 lutego br. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł. Te ograniczenia dotkną tych wszystkich, którzy ze względu na zbyt krótki staż pracy, wynoszący dla kobiet 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat, nie mają ustawowej gwarancji minimalnej emerytury. W ich przypadku świadczenie nie zostanie podwyższone do kwot najniższych, a powiększone jedynie według obowiązującego wskaźnika.

Krzysztof Zając

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.