Szczecin: Zmiany w nowym roku szkolnym. Wchodzi w życie reforma edukacji

Czytaj dalej
Małgorzata Klimczak

Szczecin: Zmiany w nowym roku szkolnym. Wchodzi w życie reforma edukacji

Małgorzata Klimczak

1 września 2017 wchodzi w życie nowa ustawa Prawo oświatowe. Oznacza to wiele zmian. Przed wszystkim szkoły podstawowe będą 8-letnie, a gimnazja stopniowo wygaszane

Zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. Będą wchodzić w życie stopniowo.

1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Natomiast gimnazja będą stopniowo wygaszane. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Ostatecznie struktura szkolnictwa ma wyglądać następująco: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia oraz szkoła policealna.

Egzaminy

W poprzednim roku szkolnym zrezygnowano z egzaminu 6-klasisty na zakończenie szkoły podstawowej, ponieważ uczniowie zdawali egzamin na zakończenie gimnazjum. Teraz będzie sprawdzian po zakończeniu szkoły podstawowej. Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 kiedy pierwsi uczniowie zakończą VIII klasę w nowym systemie.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Natomiast od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty będzie obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin w branżowej szkole I i II stopnia

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w obecnym systemie uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zdają od 1 do 3 egzaminów - w zależności od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w nauczanym zawodzie).

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł otrzymać świadectwo dojrzałości i kontynuować naukę na studiach wyższych po spełnieniu określonych warunków.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają jedno takie samo świadectwo dojrzałości. Oznacza to, że wzyscy będa mieli takie same szanse podczas ubiegania się o przyjęcie na studia.

Liczba godzin nauczania

Uczniowie w klasach IV-VIII będą mieli po 4 godziny matematyki w tygodniu. Nauczanie przedmiotowe zacznie się od czwartej klasy szkoły podstawowej. Dzieci będą miały m.in. po 5 godzin języka polskiego tygodniowo w klasach IV-VIII, 1 godzinę historii w klasie IV i po dwie w klasach V-VIII, po 1 godzinie muzyki i plastyki w klasach IV-VII oraz po 4 godziny wychowania fizycznego w klasach IV-VIII. W klasie IV pojawi się przyroda - 2 godziny w tygodniu. Rok później ten przedmiot zastąpią geografia (w klasie V i VI po 1 godzinie, w klasie VII - 2 godziny, w klasie VIII - 1) i biologia (po 1 godz. w klasach V-VII i 2 w klasie VIII), a od klasy VII dojdą jeszcze chemia i fizyka.

Darmowe podręczniki

Trzy roczniki szkoły podstawowej: I, IV oraz VII klasa otrzymają zupełnie nowe książki, czyli podręczniki i ćwiczenia, zgodne z wprowadzaną podstawą programową, według założeń nowej reformy. Pozostałe roczniki szkoły podstawowej: II, III oraz V klasa otrzymają podręczniki z poprzednich lat i nowe ćwiczenia.

Bezpłatnie książki do szkoły otrzymają także dwa roczniki, które nie zostały objęte dotacją w zeszłym roku, a więc: VI klasa szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum.

Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum będą musieli kupić tylko książki do religii lub etyki oraz do nauki drugiego języka obcego, którego najczęściej naukę rozpoczyna się w klasie czwartej.

Wyprawka szkolna

W tym roku szkolnym uczniowie mogą liczyć na dofinansowanie wyprawki szkolnej w kwocie 175 do 445 złotych w ramach programu rządowego Wyprawka szkolna. Pomoc jest skierowana do uczniów niepełnosprawnych. Finansowe wsparcie obejmie m.in. dzieci słabo widzące i niesłyszące z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową.

W ramach rządowego programu Wyprawka Szkolna, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, w której uczy się nasze dziecko. Należy do niego dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz fakturę VAT na zakupione pomoce szkolne. Podania te składa się na początku września. Każda szkoła wyznacza termin indywidualnie. a ą

Małgorzata Klimczak

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gs24.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2019 Polska Press Sp. z o.o.