Stargard. Na Starym Mieście rozebrano jeden z trzech pawilonów handlowych

Czytaj dalej
Wioletta Mordasiewicz [email protected]

Stargard. Na Starym Mieście rozebrano jeden z trzech pawilonów handlowych

Wioletta Mordasiewicz [email protected]

Na Starym Mieście rozebrano jeden z trzech pawilonów handlowych, które wyglądem nie dodają atrakcyjności temu rejonowi Stargardu. Jeden z radnych wyszedł z propozycją, by przy schodach obok galerii handlowej postawić drewniane pawilony handlowe.

Krzysztof Dybowski zaproponował, by postawić tam kilka eleganckich straganów do handlu kwiatami, warzywami i runem leśnym.

- Od lat to miejsce jest związane z robieniem zakupów, a teraz nadarza się okazja - napisał radny w interpelacji do prezydenta miasta. - Mam na myśli trzy do pięciu eleganckich straganów.

Podobnej treści interpelację już ten radny składał.

- Mamy nadzieję z mieszkańcami, że może tym razem otrzymamy odpowiedź pozytywną - dodaje Dybowski.

Panie handlujące przy schodach płodami pól i lasów wolałyby to robić z drewnianych stołów. Ale miasto odpowiada, że teren po usuniętych pawilonach przy ul. Kazimierza Wielkiego zgodnie ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego Stargardu, wchodzi w zakres obszaru określonego jako tereny centralne miasta i strefy koncentracji usług.

- Przewidywana jest tam zabudowa usługowa z biurami i mieszkaniami na wyższych kondygnacjach - wyjaśniają władze miasta. - Istniejąca zabudowa pawilonowa docelowo planowana jest do przebudowy lub likwidacji.

Teren tak zwanego Targu Drzewnego wchodzi w zakres terenów określanych jako obszary komunikacji drogowej.

- Projektowane przedłużenie ulic Kuśnierzy i Łokietka, jako ulica pieszojezdna, zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych poza dopuszczeniem lokalizacji tymczasowych urządzeń i elementów zagospodarowania terenu o funkcji handlowej, gastronomicznej czy rozrywkowej - czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego miejskiego Krzysztofa Dybowskiego. - Plan dopuszcza tam lokalizację trwałych elementów wyposażenia typu poidełka, siedziska, zegary uliczne czy też latarnie.

Miastu zależy bardziej na parkingu niż stoiskach.

- Na terenie po rozebranych pawilonach handlowych do czasu docelowego zagospodarowania terenu planuje się wykonać tymczasowe miejsca parkingowe - informują w magistracie. - Wykonanie stoisk do handlu spowoduje zmniejszenie miejsc parkingowych. Ze względu na ich deficyt, priorytetem jest wykonanie ich w jak największej liczbie.

Ustalenia planu dotyczącego tzw. Targu Drzewnego dopuszczają lokalizację tam tymczasowych stanowisk handlowych.

- Może być to uwzględnione po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego terenu w sposób określony w planie, eliminując jego obecny sposób wykorzystania pod funkcję parkingowo-dojazdową - usłyszeliśmy w magistracie.

Wioletta Mordasiewicz [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.