SPP: Jak ściągnąć pieniądze od kierowców z zagranicy

Czytaj dalej
Mariusz Parkitny

SPP: Jak ściągnąć pieniądze od kierowców z zagranicy

Mariusz Parkitny

A chodzi o tych, którzy nie opłacili postoju w strefie parkowania i wrócili do swoich krajów. Szczecin kosztuje to ok. 200 tys. zł rocznie

Nasze miasto jest dość chętnie odwiedzane przez turystów z innych krajów Unii Europejskiej. Część z nich przyjeżdża do nas swoimi samochodami. Większość płaci za postój w Strefie Płatnego Parkowania, ale nie wszyscy. Rocznie tacy zapominalscy kosztują nas ok. 200 tys. zł. Na taką kwotę wystawiane są opłaty dodatkowe, czyli kary za brak opłaconego biletu postojowego.

To nie mandat

Sprawą ściągania pieniędzy zainteresował się poseł Arkadiusz Marchewka, który zainteresował sprawą minister cyfryzacji. Poseł powołuje się na dyrektywę Parlamentu Europejskiego z marca 2015 r., która ułatwia wymianę informacji o przestępcach w ruchu drogowym. Sęk w tym, że przepisy dotyczą mandatów, a nie opłat dodatkowych.

- Niestety system wymiany danych nie obejmuje opłat dodatkowych. Zarówno opłata za parkowanie jak i opłata dodatkowa stanowią daninę publicznoprawną. Opłata dodatkowa nie jest więc grzywną/mandatem karnym nakładanym za wykroczenie - wyjaśnia poseł Marchewka.

- W Szczecinie łączny dług kierowców wobec Strefy Płatnego Parkowania to około 5 mln zł. Znaczną część tej kwoty stanowią opłaty dodatkowe nałożone na pojazdy zarejestrowane w innych państwach członkowskich. Miasto Szczecin w wyniku braku możliwości ustalenia, kto jest właścicielem pojazdu na zagranicznych rejestracjach, traci z tego tytułu rocznie około 200 tys. zł - tłumaczy.

Dlatego napisał do minister cyfryzacji o wskazanie jak problem rozwiązać.

Minister odpowiada

Zgodnie z prawem minister cyfryzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym centralną ewidencję pojazdów (CEP). W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach. Niestety dane dotyczą tylko pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP.

- Nie ma zatem możliwości sprawdzenia danych osobowo - adresowych właściciela pojazdu z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi w centralnej ewidencji pojazdów - wyjaśnia minister Anna Streżyńska.

Nie pomoże też Krajowy Punkt Kontaktowy, który umożliwia wymianę informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczący przestępstw drogowych.

- Jednakże wymiana ta następuje w związku z popełnieniem naruszeń przepisów ruchu drogowego, do których nie zalicza się parkowania w strefie płatnego parkowania bezuiszczenia stosownej opłaty - zauważa pani minister.

Według niej sprawa powinny się zająć samorządy, bo to one tworzą strefy płatnego parowania.

- Z uwagi na fakt, że strefy płatnego parkowania ustanawia rada gminy na wniosek prezydenta, czyli samorząd terytorialny, zasadnym wydaje się aby również kwestie inicjatywy w zakresie przedstawienia rozwiązań dotyczących poboru i egzekwowania opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowej należały do samorządu. Opłaty za parkowanie oraz opłaty dodatkowe przekazywane są bowiem do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w przypadku dróg krajowych, ekspresowych i autostrad), a zatem to beneficjenci tych opłat winni wykazać się inicjatywą w zakresie przedstawienia propozycji stosownych rozwiązań - odpisała minister Streżyńska.

Komentarz

Trudno się zgodzić z odpowiedzią pani minister. Samorządy nie mają żadnych możliwości, aby ściągać opłaty od zagranicznych kierowców, którzy nie opłacili postoju w naszym mieście. To sprawa wyższego szczebla, np. ministerstwa spraw zagranicznych, a może nawet komisji europejskiej i europarlamentu. Szkoda, że tak łatwo nasi ministrowie odpuszczają sprawę.

To po pierwsze nierówność wobec prawa, gdy jedni kierowcy muszą płacić, a innym wolno wszystko. Po drugie taka dwoistość demoralizuje i zachęca do łamania prawa.

Mariusz Parkitny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.