Siedem szpitali może pójść "Za życiem"

Czytaj dalej
Fot. Piotr Krol
Jolanta Zielazna

Siedem szpitali może pójść "Za życiem"

Jolanta Zielazna

Na razie żaden szpital wojewódzki czy kliniczny w naszym regionie nie zgłosił się, by pełnić opiekę koordynowaną nad kobietą w ciąży powikłanej. Czy zmieni się to od marca?

Opiekę koordynowaną na podstawie ustawy "Za życiem", świadczyć mogą tylko wyspecjalizowane placówki medyczne, czyli szpitale uniwersyteckie, niektóre wojewódzkie i miejskie.

Placówki muszą mieć II lub III poziom referencyjności. W województwie kujawsko-pomorskim mamy takich siedem. III stopień referencyjności mają: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra Jana Biziela i Wielospecjalistyczny Szpital Miejski - oba w Bydgoszczy oraz wojewódzki szpital zespolony w Toruniu. II poziom referencyjności mają szpitale w Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku oraz MSWiA w Bydgoszczy.

Opieka koordynowana z ustawy

Wczoraj, z przedstawicielami tych ośrodków spotkał się Wojciech Zawalski, dyrektor departamentu świadczeń opieki zdrowotnej w centrali NFZ.
Opiekę koordynowaną nad kobietą w powikłanej ciąży oraz dziecięcą opiekę koordynowaną (nad dzieckiem, które urodziło się niepełnosprawne lub doznało uszkodzenia podczas porodu) wprowadziła ustawa Za życiem.

Na czym to polega?
- Ośrodek sprawujący opiekę nad kobieta ciężarną w ramach opieki koordynowanej przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzenie ciąży, porodu, urodzone dziecko - wyjaśniał dyrektor Zawalski. - Opieka ta jest dostępna dla ciężarnej 24 godziny na dobę, by w każdej chwili kobieta mogła rozwiać wątpliwości, jeśli coś niepokojącego się dzieje.

Jeśli ciężarnej będą niezbędne konsultacje specjalistyczne, ośrodek będzie musiał je zapewnić w ciągu siedmiu dniu. Poza opieka koordynowaną ginekolog daje pacjentce skierowanie i ona sama szuka specjalisty.

W dziecięce opiece koordynowanej matka dziecka, które urodzi się niepełnosprawne lub stanie się takie wskutek komplikacji porodowych, ma zapewnioną pełną opiekę. Dyrektor Zawalski porównywał: - Do tej pory matka wychodząc ze szpitala dostawała dla dziecka plik skierowań, sama szukała specjalistów i rehabilitacji. W dziecięcej opiece koordynowanej poradnia neonatologiczna przy szpitalu, w którym urodziło się dziecko zapewni pełną opiekę, leczenie specjalistyczne i rehabilitację. Nie ma limitu takich świadczeń, matki nie będą czekały w kolejkach.

Wymagać to będzie zmiany dotychczasowego podejścia ze strony lekarzy i personelu.
W ramach opieki koordynowanej nad ciężarną i nad dzieckiem nie ma limitów, nie ma być kolejek. Finansowanie dyrektor z centrali określił jako "godne".

Czy któraś z siedmiu placówek w województwie (może wszystkie?) zdecydują się zaoferować taką opiekę kobietom w powikłanej ciąży? Tego dowiemy się po 10. lutego.

W ubiegłym roku, pilotażowo, koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży (fizjologicznej, niepowikłanej) prowadziło 13 ośrodków w kraju. Żaden w naszym województwie. Zwiększyła się tam liczba porodów, zmniejszył odsetek cesarskich cięć, krótsza jest hospitalizacja matki i dziecka. W jej ramach wykonywane były też operacje wewnątrzmaciczne, m.in. odbarczenia wodogłowia, rozszczepów kręgosłupa.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.