Małgorzata Klimczak

Rewolucja w szczecińskich szkołach. Co się zmieni?

Rewolucja w szczecińskich szkołach. Co się zmieni?
Małgorzata Klimczak

Znamy wstępne propozycje przekształceń szczecińskich szkół z powodu reformy oświaty. Likwidowane gimnazja w większości wejdą w strukturę szkół podstawowych.

Wydział Oświaty przedstawił propozycje zmian w szczecińskich szkołach. Teraz będą one omawiane z rodzicami i nauczycielami.

- Do końca lutego powinniśmy przejść przez okres konsultacji i chcę, żeby brali w nich udział wszyscy zainteresowani - mówi Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. - Przyjęliśmy wariant wchłaniania samodzielnych gimnazjów w struktury szkół podstawowych, co gwarantuje zachowanie miejsc pracy dla nauczycieli. Równocześnie będziemy też wygaszać gimnazja i tworzyć nowe szkoły podstawowe w ich miejsce.

Proponowane przez Zespół ds. Reformy Oświaty rozwiązania zakładają utworzenie 5-7 nowych szkół podstawowych, a także zmianę obwodów już istniejących placówek, wygaszenie funkcjonowania szczecińskich gimnazjów, stworzenie dwóch nowych liceów ogólnokształcących oraz jednego nowego wyspecjalizowanego technikum. Wszystkie budynki, które obecnie znajdują się w tak zwanej bazie oświatowej, pozostaną w niej i zostaną wykorzystane na inne cele związane z edukacją młodych szczecinian. Miasto nie planuje sprzedaży jakiegokolwiek budynku oświatowego.

W miejsce 52 przedszkoli powstanie 54-55, liczba szkół podstawowych zwiększy się z 43 do maksymalnie 48-50, 37 gimnazjów będzie stopniowo wygaszanych, 20 liceów zaspokaja obecne potrzeby mieszkańców, ale po konsultacjach mogą powstać dwa nowe licea, na pewno powstanie dodatkowe technikum przy ul. Niemierzyńskiej: w budynku Gimnazjum nr 6 powstanie technikum nowych technologii w oparciu o bazę Parku Naukowo-Technologicznego.

Do dyskusji pozostają dwa gimnazja - nr 7 przy ul. Nałkowskiej i nr 10 przy ul. Siemiradzkiego.

- W obu przypadkach te gimnazja mają w okolicy kilka szkół, które powinny pomieścić kilka 8 roczników szkół podstawowych - mówi Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty. - Wydzielenie tych rejonów może spowodować puste przestrzenie. Drugi wariant to przekształcenie ich w liceum. Problemem jest tu niż demograficzny. Trzeci wariant to włączenie w struktury szkoły podstawowej.

Według planów Wydziału Oświaty będzie kilka wariantów rozwiązań.

1. Z mocy ustawy wszystkie zespoły, w których są gimnazja i szkoły podstawowe staną się szkołami podstawowymi z oddziałami gimnazjalnymi do czasu wygaśnięcia gimnazjów. To są głównie zespoły szkół powstałe na obrzeżach miasta. Takich zespołów szkół jest obecnie 9.

2. Drugi przypadek to włączenie gimnazjum w struktury szkoły podstawowej. Takich przypadków jest 8: Gimnazjum Nr 1 przy ul. W. Reymonta 23 i Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. W. Reymonta 23, Gimnazjum Nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego 43 i Szkoła Podstawowa Nr 41 przy ul. Cyryla i Metodego 44, Gimnazjum Nr 5 przy ul. Komuny Paryskiej 20 i Szkoła Podstawowa Nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20, Gimnazjum Nr 12 przy ul. Świętoborzyców 40 i Szkoła Podstawowa Nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, Gimnazjum Nr 21 przy ul. Mickiewicza 23 i Szkoła Podstawowa Nr 46 przy ul. Felczaka 13, Gimnazjum Nr 27 przy ul. Mikołajczyka 20 i Szkoła Podstawowa Nr 51 przy ul. Jodłowej 21, Gimnazjum Nr 29 przy ul. Seledynowej 50 i Szkoła Podstawowa Nr 74 przy ul. Seledynowej 50, Gimnazjum Nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 i Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Złotowskiej 86. W większości szkoły te mają wspólną bazę lub są w pobliżu.

3. Pięć gimnazjów będzie przekształconych w szkołę podstawową: Gimnazjum Nr 14 w ZSO Nr 4 przy ul. Romera 2, Gimnazjum Nr 16 w ZSO 7 przy ul. Unisławy 26, Gimnazjum Nr 18 przy ul. Witkiewicza 4, Gimnazjum Nr 20 przy ul. Brodnicka 10, 5.Gimnazjum Nr 26 w ZSO 9 przy ul. Małkowskiego 12.

4. Gimnazjum Nr 9 przy ul. Dunikowskiego będzie przekształcone w liceum Ogólnokształcące.

5. Gimnazjum nr 6 przy ul. Niemierzyńskiej będzie przekształcone w technikum.

Wszystkie warianty będą omawiane z rodzicami i nauczycielami podczas spotkań. 25 stycznia na komisji ds. edukacji będą omawiane szkoły w dzielnicy prawobrzeże i śródmieście. Wtedy będzie można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące propozycji.

Małgorzata Klimczak

Zajmuję się szczecińską kulturą i edukacją, co często idzie w parze, a w zasadzie się łączy, bo kultura edukuje, a edukacja zazwyczaj wymaga kultury. Kultura to przez wielu dziedzina pomijana, ignorowana i stawiana na ostatnim miejscu, bo są rzeczy ważniejsze. Bo jest gospodarka, polityka, inwestycje. Za każdym razem, kiedy coś takiego słyszę, zastanawiam się, jak wyglądałby świat bez kultury. Dlatego staram się o nią walczyć i ja promować na łamach. Piszę o szczecińskich artystach, a tych, którzy tu wpadają na chwilę, pytam o to jak widzą Szczecin. Edukacja i kultura kształtują nas na całe życie. Bez edukacji i kultury nie ma dobrej gospodarki, polityki i dobrych inwestycji.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.