Relacja z redakcyjnego dyżuru pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu

Czytaj dalej
Fot. Fot. Grzegorz Olkowski
red.

Relacja z redakcyjnego dyżuru pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu

red.

W czasie redakcyjnego dyżuru na pytania odpowiadali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu. Czego chcieli się dowiedzieć Czytelnicy?

Pobieram emeryturę z ZUS. We wrześniu tego roku skończę 75 lat. Czy to prawda, że od ukończenia 75 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie mi wypłacać dodatek pielęgnacyjny? W tej chwili pobieram zasiłek pielęgnacyjny z Urzędu Miasta, ponieważ mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Czy mogę pobierać jednocześnie zasiłek z Urzędu Miasta i dodatek z ZUS?

Od miesiąca ukończenia 75 lat, ZUS zacznie Pani wypłacać z urzędu dodatek pielęgnacyjny w wysokości 215,84zł. Niestety nie można pobierać jednocześnie zasiłku z Urzędu Miasta i dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Można pobierać tylko jedno świadczenie.

W kwietniu tego roku skończyłem 65 lat i przeszedłem na emeryturę. Jest ona bardzo niska. Co mogę zrobić, żeby moja emerytura była wyższa?

Osoba pobierająca emeryturę z ZUS w każdym czasie może złożyć wniosek o jej przeliczenie pod warunkiem, że zaistnieją nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej wysokość. ZUS może podwyższyć Pana emeryturę jeśli np. dostarczy Pan nowe dokumenty potwierdzające staż lub wynagrodzenia, których dotychczas Pan nie przedłożył. Pana emerytura może wzrosnąć również w przypadku, jeśli podejmie Pan zatrudnienie, od którego będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Przeliczenie emerytury w związku z wykonywanym zatrudnieniem możliwe jest raz w roku.

Mam 83 lata. Od wielu lat pobieram rentę rodzinną po mężu. Wcześniej pobierałam rentę inwalidzką przyznaną mi na stałe. Mam przepracowane 16 lat, ale nigdy nie składałam wniosku o emeryturę. Czy mogę go złożyć teraz? Co się stanie jeśli moja emerytura okaże się niższa od renty rodzinnej po mężu?

W każdej chwili może Pani złożyć wniosek o emeryturę. Jeśli okaże się ona niższa niż wypłacana dotychczas renta rodzinna po mężu, ZUS będzie mógł nadal wypłacać Pani rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze kwotowo.

W sierpniu tego roku skończę 60 lat. Spełniam warunki do emerytury pomostowej, ale jestem jeszcze w trakcie zatrudnienia. Czy muszę rozwiązać umowę o pracę i złożyć wniosek o emeryturę zaraz po ukończeniu 60 lat, żeby nie stracić uprawnień, czy mogę to zrobić za rok?

Nie musi Pan przerywać zatrudnienia i składać wniosku o emeryturę pomostową bezpośrednio po ukończeniu 60 lat. Może Pan to zrobić w dowolnym momencie, nie później jednak niż przed ukończeniem 65 lat.

W maju skończyłam 60 lat i złożyłam wniosek o emeryturę. ZUS przyznał mi ją, ale zawiesił wypłatę, ponieważ nadal wykonuję zatrudnienie. W sierpniu chciałabym rozwiązać umowę o pracę i zacząć pobierać emeryturę. Kiedy powinnam przerwać zatrudnienie, żeby ZUS mógł mi wypłacić emeryturę za sierpień?

Żeby móc pobrać emeryturę za sierpień, musi Pani przynajmniej jeden dzień w sierpniu nie pozostawać w zatrudnieniu oraz dostarczyć nam świadectwo pracy z wnioskiem o podjęcie wypłaty emerytury. Jeśli będzie Pani pracowała do 31 sierpnia, ZUS nie będzie mógł wypłacić Pani emerytury za sierpień.

Mam 25 lat. Od dziecka jestem osobą niepełnosprawną. Czy mogę się starać o rentę socjalną?

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia, jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich albo aspirantury naukowej, wówczas ZUS przyzna Panu rentę socjalną.

Pobieram wcześniejszą emeryturę z Karty Nauczyciela. W grudniu tego roku skończę 60 lat. Czy mogę złożyć wniosek o przyznanie emerytury powszechnej i czy będzie ona wyższa od dotychczas pobieranej?

Każda osoba pobierająca emeryturę wcześniejszą może po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego – obecnie jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, złożyć wniosek o przyznanie i naliczenie emerytury powszechnej. Nie ma jednak gwarancji, że nowa emerytura będzie wyższa od dotychczas pobieranej. ZUS ustalając wysokość nowej emerytury, odejmie od podstawy jej naliczenia, wszystkie emerytury brutto dotychczas pobrane. Nie musi się Pani jednak niczego obawiać, ponieważ jeśli nowa emerytura okaże się niższa od dotychczasowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal będzie Pani wypłacał emeryturę z Karty Nauczyciela.

red.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.