Pomoc non stop. W ciąży bez limitów i kolejek

Czytaj dalej
Anna Folkman

Pomoc non stop. W ciąży bez limitów i kolejek

Anna Folkman

Dwa szpitale kliniczne ze Szczecina włączyły się do programu, który zapewnia kobietom w ciąży powikłanej pomoc non stop. W regionie są w sumie tylko cztery placówki, które mogłyby to robić

- To obowiązywanie ustawy „Za Życiem” umożliwiło wprowadzenie opieki koordynowanej w szerokim zakresie, którą objęte będą m.in. kobiety w ciąży powikłanej, zagrożonej, spodziewające się dziecka, które w życiu płodowym zostało dotknięte nieuleczalną lub ciężką chorobą a także tych dzieci, które zostały dotknięte chorobą w okresie okołoporodowym - mówi dr Wojciech Zawalski autor rozwiązań opieki koordynowanej, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży powikłanej wprowadzono od 1 stycznia. Mogą go realizować ośrodki II lub III poziomu referencyjnego.

Bez skierowań, limitów i kolejek

- Ośrodek musi zagwarantować, że kobieta przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu otrzyma pełne wsparcie, opiekę ambulatoryjną i leczenie szpitalne w razie konieczności - dodaje dr Zawalski. - Opieka koordynowana nad ciążą powikłaną to koniec ze skierowaniami - ośrodek realizujący program opieki ma obowiązek umówić matkę na badania i dostosować się do jej potrzeb. Opieka jest w pełni nielimitowa, zapewnia wszelkie świadczenia w sposób bezkolejkowy. Kobiety otrzymają także opiekę psychologiczną.


Dwa szpitale ze Szczecina

NFZ zapewnia, że ma pieniądze na nielimitowane świadczenia w ramach tej opieki. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, by je realizować.

Ośrodki, które wejdą do programu będą mogły nawet oferować terapię wewnątrzmaciczną finansowaną z NFZ. Polska jest liderem w tego typu operacjach. Każdy z ośrodków o II lub III poziomie referencyjności może przystąpić do programu i realizować taką opiekę. Nie ma trybu konkursowego.

W naszym województwie są cztery takie ośrodki, które spełniają warunek wejścia do programu. To szpital w Zdrojach w Szczecinie, szpital na szczecińskich Pomorzanach, klinika w Policach a także szpital w Koszalinie. Do programu mogą przystąpić te placówki, które deklarują minimum 600 porodów rocznie i jednocześnie zabezpieczą dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

Od 1 marca dwa szpitale kliniczne w Szczecinie - szpital na Pomorzanach oraz klinika w Policach należąca do szpitala przy ul. Unii Lubelskiej, świadczą opiekę koordynowaną dla kobiet w ciąży powikłanej.

Lekarz całą dobę, ale rozmowa nagrywana

- W myśl podpisanej umowy z NFZ na sprawowanie opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży, podczas porodu i w połogu nie wprowadzono rewolucyjnych zmian w opiece i będzie się ona odbywała właściwie jak dotychczas, ponieważ szpital zapewniał do tej pory kompleksową opiekę - zauważa Joanna Woźnicka ze szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. - Obecnie kobiety w ciąży, które zgłoszą się do programu, uzyskają w ramach opieki finansowanej przez NFZ, pełnoprofilową opiekę w tych okresach. Warto podkreślić, że ciężarna będzie mogła zgłosić się do programu na każdym etapie ciąży. Szczególną pomoc medyczną uzyskają kobiety w przypadku prenatalnego zdiagnozowania wad rozwojowych u dziecka, ciężkich chorób oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego. Dodatkowo został położony nacisk na pomoc psychologiczną dla tej grupy pacjentek.

Pacjentki kliniki w Policach, które przystąpią do programu opieki koordynowanej w ciąży powikłanej, otrzymają pełną i wyczerpującą informację oraz udostępniony zostanie całodobowy numer telefonu do kontaktu z lekarzem lub położną.

- Podkreślam przy tym, że taka możliwość istniała dotychczas - dodaje Woźnicka. - Nowością natomiast jest wymóg nagrywania rozmów.

Ponadto pacjentki będą mogły ocenić jakość świadczonych usług w ośrodku poprzez wypełnienie ankiety, co mogły czynić dotychczas, bo szpital je prowadził.

Także dla dzieci

Kontynuacją koordynowanej opieki nad ciążą powikłaną jest utworzenie dziecięcej opieki koordynowanej, którą mogą oferować ośrodki o III stopniu referencyjności jeśli chodzi o neonatologię, czyli te które przyjmują najtrudniejsze przypadki.

Opieką taką będą objęte dzieci do ukończenia 3 roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także noworodkom urodzonym przedwcześnie o bardzo niskiej masie urodzeniowej.

Od nowego roku kobiety w ciąży mają wybór. Ich ciążę może prowadzić, tak jak dotychczas, lekarz specjalista z dziedziny ginekologii i położnictwa lub położna. Nowe obowiążujące przepisy obejmują tylko ciąże fizjologiczne.a

Anna Folkman

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.