Niby więcej, ale dla szpitali i tak za mało...

Czytaj dalej
Anna Folkman [email protected]

Niby więcej, ale dla szpitali i tak za mało...

Anna Folkman [email protected]

Aneksowanie umów na 2017 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia zakończyło się. Pieniędzy jest więcej niż w ubiegłym roku.

- Tylko z jednym podmiotem trwają jeszcze negocjacje - podaje Małgorzata Koszur z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. - Zawarto ogółem 1540 umów z ponad tysiącem świadczeniodawców. Przyjęli oni propozycje kontraktów na cały rok 2017. Jedynie w przypadku leczenia w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych umowy obowiązują do połowy 2017 roku. Wynika to z faktu, że od 1 lipca przyszłego roku Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w sposobie finansowania leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Na te świadczenia jest więcej

W pierwotnym planie na rok 2017 Zachodniopomorski oddział NFZ ma na leczenie ok. 3,2 mld tj. 173,8 mln złotych więcej niż w porównywalnym planie na rok 2016. 22 mln zł więcej niż w 2016 roku jest na podstawową opiekę zdrowotną czyli ponad 437 mln zł, podobnie jest z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, na którą w przyszłym roku będzie 275,1 mln zł. Najbardziej zyska leczenie szpitalne, na które zostanie przeznaczony 1 mld 548 mln 362 tys. zł, czyli o 62,5 mln zł więcej niż w 2016 roku. Więcej pieniedzy jest także na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, na rehabilitację leczniczą, na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, na opiekę paliatywną i hospicyjną, na lecznictwo uzdrowiskowe, na profilaktyczne programy zdrowotne, na świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie (np. rezonans, tomografia, dializy), na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na refundację leków w aptekach, na ratownictwo medyczne.

Pomorzany: Potrzeby są większe

- Przyszłoroczny kontrakt NFZ, obowiązujący do lipca 2017 roku jest na podobnym poziomie do tegorocznego. To kwota ok. 68 mln zł. W opinii dyrekcji szpitala kontrakt jest za mały w stosunku do potrzeb szpitala - zauważa Bogna Bartkiewicz ze szpitala na Pomorzanach.

W szpitalu wojewódzkim

- Szpital nie podpisał nowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - podpisał natomiast aneks na tę samą wartość kontraktu, co w ubiegłym roku - podaje Natalia Andruczyk ze szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej. - Z jednej strony można więc powiedzieć, że nic się zmieniło, z drugiej, zmieniły się wyceny niektórych procedur m. in kardiologicznych i neurochirurgicznych. Będziemy musieli wykonać więcej procedur w ramach tych samych środków. Warto zaznaczyć, że na koniec listopada wartość nadwykonań wynosiła już 16,3 mln zł. Nie wiemy, w jakim zakresie NFZ je pokryje.

W przypadku wykonania świadczeń zdrowotnych ponad przyznany limit szpital prowadzi negocjacje dotyczące ich zapłaty. Odbywa się to w trakcie roku oraz po zakończeniu umowy. Zamknięcie bieżącego roku nastąpi po jego zakończeniu i rozliczeniu, tj. nie wcześniej niż 15 lutego 2017 roku.

Anna Folkman [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.