Kaśka Borek

Na własnej działce wytniesz wszystko [wideo, poradnik]

Na własnej działce wytniesz wszystko [wideo, poradnik] Fot. 123rf
Kaśka Borek

Zmieniło się prawo w zakresie wycinki drzew. Co zmiany oznaczają w praktyce? - pytacie.

- Zmieniło się prawo w zakresie wycinki drzew. Czy to oznacza, że można wyciąć każde drzewo na własnej posesji bez zezwolenia, bez względu na jego obwód? - pytacie.

Odpowiada Anna Winnicka-Skalniak, adwokat.

Jest nowa ustawa

23 grudnia 2016 roku w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 grudnia 2016 roku ogłoszona została nowa wersja tekstu jednolitego ustawy o ochronie przyrody.

Jakie zmiany wprowadziło nowe prawo

Zmiana prawa znacznie rozszerzyła katalog przypadków, w których nie jest wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów.

Tak było

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami chcąc wyciąć drzewo na własnej posesji, należało wystąpić - odpowiednio, to znaczy w zależności od miejsca swojego zamieszkania - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie.

Tak jest

Według nowych przepisów prywatni właściciele nieruchomości (osoby fizyczne; czyli każdy przysłowiowy Kowalski czy też Nowak) mogą bez zezwolenia wycinać drzewa lub krzewy na swoich prywatnych posesjach.

Obowiązuje jednak jeden warunek

I to niezwykle istotny!

Usunięcie drzew lub krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Co to oznacza

Oznacza to, że na przykład prowadząc działalność gospodarczą w domu, nie możemy przeprowadzić samowolnej wycinki drzew celem poszerzenia parkingu dla klientów bądź rozbudowania części biurowej.

Zapamiętaj: wycinka na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest w dalszym ciągu obwarowana ustawowymi ograniczeniami.

W myśl nowych przepisów w celu prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia można wyciąć jedynie krzewy pojedyncze bądź rosnące w skupiskach powierzchni do 25 mkw., a także drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

Niezastosowanie się do tych warunków nadal naraża nas na wysokie kary pieniężne.

O tym jeszcze trzeba wiedzieć

Niezwykle istotne jest, że prawne nowości nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. - W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych wyżej wymienioną ochroną konserwatorską, zgodnie z treścią ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie - tłumaczy adwokat.

Organem właściwym do rozpoznania takiego naszego wniosku jest wojewódzki konserwator zabytków.

Są też drzewa i krzewy pod szczególną ochroną

Zmieniona ustawa nie zniosła także zakazu niszczenia gatunków chronionych.

Warto wiedzieć: w praktyce ten zakaz oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową oraz tych, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych oraz gniazd ptasich lub budek lęgowych, tłumaczy adwokat.

Aby wyciąć takie drzewa czy krzewy, konieczna będzie zgoda właściwego organu (regionalnego dyrektora ochrony środowiska).
Gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miejscem bytowania ptaków, co do zasady, jej przeprowadzenie jest możliwe jedynie poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa w Polsce od 1 marca do 15 października.Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.