Bogna Skarul

Na sanatorium poczekasz nawet do jesieni

Na sanatorium poczekasz nawet do jesieni
Bogna Skarul

Dlaczego, choć mam tak bliski numer w kolejce w naszym NFZ, pojadę do sanatorium dopiero późną jesienią - pyta Czytelnik. - Nie mamy wpływu na numer w kolejce - twierdzi Małgorzata Koszur z NFZ.

- Od ponad roku czekam na przydział na wyjazd do sanatorium. Jestem wpisany na listę w NFZ-cie juz dawno. Na bieżąco sprawdzam w internecie, które miejsce w kolejce zajmuję i zauważyłem, że w wakacje ta kolejka się posuwa niezmiernie powoli - żali się nam Czytelnik. - Choć według moich obliczeń powinienem dostać przydział sanatorium na sierpień, pewnie pojadę na jesieni. Co się dzieje z tą kolejką?

Co na to NFZ

Odpowiedź na to pytanie udzieliła nam Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego NFZ.

- Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i przeciwwskazania - informuje Małgorzata Koszur. - W tym roku, do 25 lipca, do zachodniopomorskiego NFZ wpłynęło 10,5 tysiąca skierowań (10 432), co daje miesięcznie ok. 1,5 tysiąca skierowań, z których każde trzeba zarejestrować w systemie informatycznym, ocenić pod względem poprawności wypełnienia dokumentacji medycznej przez lekarza oraz zasadności kierowania na leczenie.

Do 10 proc. z tych skierowań nie uzyskuje potwierdzenia z uwagi na występujące przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia uzdrowiskowego. Dziennie, z uwagi na popełniane błędy, do lekarzy kierujących odsyła się skierowania nawet kilkudziesięciu pacjentów, celem uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji medycznej.

Aktualny czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych (pobyt 21 dni) w sanatorium uzdrowiskowym wynosi do 20 miesięcy, w szpitalu uzdrowiskowym do 5 miesięcy. Na rehabilitację uzdrowiskową (pobyt 28 dni) w szpitalu uzdrowiskowym do 4 miesięcy, w sanatorium uzdrowiskowym do 14 miesięcy.

Rejestracja skierowań

Każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest rejestrowane w systemie informatycznym Oddziału NFZ i otrzymuje nadany przez system kolejny numer. Numer w przeglądarce generuje się automatycznie, nikt go nie nadaje, ani nie ma wpływu na jego zmianę.

Jeśli skierowanie jest prawidłowo wystawione, NFZ w ciągu 30 dni zawiadamia pacjenta o okresie oczekiwania, formie leczenia oraz przesyła numer skierowania - od tej chwili pacjent sam może je śledzić w systemie informatycznym. W tym celu należy otworzyć widoczną na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu Przeglądarkę skierowań na leczenie uzdrowiskowe i wpisać numer skierowania.

Przeglądarka odzwierciedla liczbę skierowań na leczenie uzdrowiskowe, uwzględniając wszystkie statusy: od skierowania, które wpłynęło do NFZ i nadano mu numer, do skierowania ze wskazanym już terminem turnusu.

Co widzą pacjenci

Pacjenci „widzą” liczbę osób w kolejce, czyli liczbę skierowań, natomiast nie wiedzą, na jakie terminy te skierowania zostały przyznane. Tymczasem przed sezonem urlopowym pracownicy NFZ wysłali do pacjentów większą niż zwykle pulę zaproszeń na leczenie uzdrowiskowe, wskazując terminy turnusów przypadających na wrzesień i październik 2017.

W okresie letnim, z uwagi na urlopy pracowników, przeglądarka jest zasilana mniejszą liczbą skierowań. Ponadto system uwzględnia również rezygnacje z przyznanych już terminów - wtedy są one przydzielane następnym osobom z kolejki. Wszystko to powoduje, że miejsca osób w kolejce się zmieniają i dzieje się to automatycznie.

Co wpływa na numer

Należy ponadto pamiętać, że prawo do ewentualnych zmian czasu oczekiwania na leczenie Fundusz zastrzega w tym samym piśmie, w którym informuje pacjenta o nadanym numerze skierowania. Oprócz tego oceny celowości skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista na podstawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej aktualnej dokumentacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania. Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest w ogóle przez Fundusz rozpatrywane.

Bogna Skarul

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.