Joanna Maraszek

Mulnik zmieni się nie do poznania

Obecnie na terenie Mulnika działa prężnie stocznia Poltramp Yard SA, która w tym roku otrzymała Trytona. Do tej nagrody nominowano ją już kilkakrotn Obecnie na terenie Mulnika działa prężnie stocznia Poltramp Yard SA, która w tym roku otrzymała Trytona. Do tej nagrody nominowano ją już kilkakrotnie
Joanna Maraszek

Zapomniany dotychczas obszar wyspy Uznam, być może zmieni swoje oblicze. Według planów, ma się stać nie tylko strefą ekonomiczną miasta, ale także wysokiej klasy centrum biznesowym

Dawniej składano tu amunicję. Opuszczona baza wojskowa przy Mulniku, czyli fragmencie dawnego koryta cieśniny Świ-ny, zaczyna wzbudzać zainteresowanie przedsiębiorców.

Teren zasłynął już kilkanaście lat temu, jako jeden z najbardziej zaminowanych obszarów miasta. Ówczesny prezydent Stanisław Możejko postanowił wydobyć jedną z min głębinowych, b ją rozbroić w swoim gabinecie. Chciał udowodnić, że miny podrzucane są przez firmę, która zajmuje się ich wyławianiem i rozbrajaniem. Późniejsze rozprawy sądowe nie potwierdziły tego.

Teraz miejsce przyciąga nie ze względu na ciekawą historię i kontrowersje z nią związane, lecz atrakcyjnością terenów.

Kosztowne centrum usług

Plany na rewitalizację Mulnika powstały już w 2014 roku. Miasto postanowiło odnowić nabrzeża, stworzyć drogi dojazdowe i pociągnąć sieć wodno-kanalizacyjną, by umożliwić w tym miejscu pracę na przykład małych stoczni. Przedsięwzięcie z założenia jest niezwykle kosztowne. To ok. 30 mln zł. Choć spektakularnych postępów nie widać gołym okiem, wokół przyszłego Centrum Usług Mulnik wciąż się coś dzieje, a wkrótce działo będzie się jeszcze więcej.

- Po dziewięciu latach negocjacji z Lasami Państwowymi, miasto stało się właścicielem terenu położonego w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Portowej przy nabrzeżu 91 w pobliżu basenu Mulnik - mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia. - To umożliwia rozpoczęcie dalszych kroków związanych z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”.

Zabiegają o dodatkowe pieniądze

Ze względu na kosztowność przedsięwzięcia, samorząd stara się o dodatkowe środki, które przeznaczy na przebudowę terenu.

- Należy przypomnieć, że miasto występuje o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z RPO WZ 2014-2020 - mówi Robert Karelus. - Projekt ten obejmuje: wykonanie niezbędnych prac związanych z wylesieniem i przygotowaniem terenu pod przyszłe inwestycje, w tym rozbiórkę zdegradowanych budynków oraz usunięcie niewybuchów, budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszo-rowerowych, sieci wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej.

Projektują infrastrukturę

Miasto posiada już koncepcję zagospodarowania.

- Aktualnie trwa etap projektowania niezbędnej infrastruktury - wyjaśnia Karelus. - Równolegle trwają konsultacje z lokalnymi przedsiębiorcami, przygotowujące ich do zainwestowania na tym terenie.

Chętni już są

Zainteresowanych tym miejscem nie brakuje. Lokalizacja jest o tyle wygodna, że znajduje się przy drodze dojazdowej i wyjazdowej z promów Karsibór, a w przyszłości także tunelu.

- Do tej pory zainteresowanie lokalizacją swojej działalności na Mulniku wyraziło około 20 firm - informuje rzecznik prezydenta Świnoujścia.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny położone w obrębie realizacji projektu przeznaczone są na tereny produkcyjno-składowe oraz portowe. Dopuszcza się też lokalizację obiektów: usługowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych, biurowo-administracyjnych oraz urządzeń portowych.

- Jak wynika z zapisów planu oraz warunków konkursu, rozpiętość branż, które będą mogły być zlokalizowane na Mulniku, jest różnorodna: od branż produkcyjnych do usługowych z obszaru motoryzacji, ogrodnictwa, budownictwa, czy stolarstwa - zapewnia rzecznik. - Ale to od inicjatywy samych przedsiębiorców zależeć będzie, jakie usługi faktycznie będą przez nich świadczone. Niemniej czynione są starania, aby w jednym miejscu zlokalizować szeroko pojęty sektor usługowy, zwłaszcza usługi tzw. uciążliwe, umożliwiając przedsiębiorcom przeniesienie swojej działalności do strefy i opuszczenie przez nich dotychczas zajmowanych terenów w dzielnicy nadmorskiej i ścisłego centrum.

Mówiąc krótko, Mulnik ma być miejscem biznesowym, które aktywizuje miasto i jego gospodarkę. Ma być czymś, czym w innych miastach są strefy ekonomiczne, skupione wyłącznie na produkcji.

- Warto zaznaczyć, że warunki planu zagospodarowania tego obszaru i konkursu wykluczają możliwość przeznaczania terenów Mulnika do pełnienia funkcji mieszkaniowych i handlowych oraz funkcji kompleksów turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych - dodaje Robert Karelus.

============04 Autor tekstu (20322398)============
Joanna Maraszek

joanna.maraszek@polskapress.pl
============11 Zdjęcie Autor (20322403)============
Fot. poltrampyard
============06 Zdjęcie Podpis 8.5 (20322402)============

Joanna Maraszek

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gs24.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2021 Polska Press Sp. z o.o.