Bartosz Sulczewski

Mam wiele planów i pomysłów - mówi nowy dyrektor Lubskiego Domu Kultury

Mam wiele planów i pomysłów - mówi nowy dyrektor Lubskiego Domu Kultury Fot. Google Map
Bartosz Sulczewski

Lecha Krychowskiego, wieloletniego dyrektora Lubskiego Domu Kultury zastąpi Sławomir Muzyka. Nowy szef już ma plany zmian.

Czy konkurs na dyrektora LDK był trudny?
Tak, ponieważ konkurencja była bardzo duża. Najpierw startowało siedmiu kandydatów, a w drugim etapie aż czterech.

Co pod nowymi rządami zmieni się w funkcjonowaniu placówki?
Zmiany będą dotyczyły kierunków rozwoju i poszerzenia działalności LDK. Zaplanowałem cykl imprez i działań z zakresu kultury dla szerokiej publiczności i uczestników w różnym wieku. Powinny się odbywać się przynajmniej raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych. W dużej mierze byłyby to zdarzenia kulturalne, które są już realizowane lub kiedyś były realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje i szkoły.

Przykłady to chociażby dzień wiosny, turniej szkół, 170 rocznica Berlinki, czy Festiwal Kultur Dawnych. Środki na te przedsięwzięcia są zaplanowane w budżecie gminy, od organizacji pozarządowych i sponsorów. Dom kultury stanowiłby bazę realizacji tych przedsięwzięć, jako partner projektu. Współpraca z instytucjami i organizacjami powinna być oparta na podstawie zawartych porozumień i umów. Bardzo ważną dziedziną działalności LDK jest aktywizacja działań kulturalnych, sportowych, turystycznych na wsi.

Jakie będą pierwsze decyzje nowego szefa LDK?
Będą dotyczyły aktualizacji dokumentów regulujących funkcjonowanie LDK: statut, zarządzenia itp. ponieważ wymagają aktualizacji oraz przejęcie w zarząd mienia LDK. Chcę rozszerzyć działalność szkoleniową LDK o nowe typy edukacji w powiązaniu z zapotrzebowaniem zakładów pracy, lokalnych szkół i wskazanych przez urząd pracy. W planie są między innymi kursy dla animatorów kultury. Planuję też wdrażać projekty związane z integracją międzypokoleniową. Do organizowanych imprez chciałbym wnieść nowe rozwiązania, które poszerzą ich formułę i bardziej rozreklamują.

Jakie to imprezy?
Między innymi Festiwal Piosenki Użytkowej, Śpiewające Anioły - festiwal piosenki religijnej, patriotycznej, country, poezji śpiewanej, Przegląd teatrów - Scena Specjalna. Ważne jest kontynuowanie przedsięwzięć, które do tej pory były szeroko znane i na które były pozyskiwane środki zewnętrznie. Szczególnie są to: Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Wirtualne Centrum Kultury pn. „Pokonywanie Granic”, czy Transgra -niczne Centrum Rehabilitacji Przez Sztukę oraz miejsce spotkań polsko – niemieckich Via Regia, Festiwal Sztuki – Kunstfestival, Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Dzieci Europy”.

Mam wiele planów i pomysłów - mówi nowy dyrektor Lubskiego Domu Kultury
Archiwum Sławomir Muzyka był dyrektorem szkoły. Jest społecznikiem i interesuje się historią naszych ziem. Wygrał konkurs na dyrektora LDK.

Czy zakłada pan zwiększenie bądź redukcję personelu?
Nie planuję zwolnień ludzi, wprost przeciwnie.
Wolałbym zwiększyć liczbę prowadzących z zakresu zajęć artystycznych np. muzyka-animatora, specjalistę do prowadzenia chóru.

Czego dotychczas najbardziej brakowało w LDK?
Najbardziej brakowało mi różnorodnych zajęć popołudniowych dla mieszkańców i wydarzeń kulturalnych w weekendy.

Bartosz Sulczewski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.