(kb)

Lekarz rodzinny oraz pielęgniarka POZ

(kb)

Wyjaśniamy, jak działa podstawowa opieka zdrowotna.

POZ to bardzo ważna część naszego systemu opieki zdrowotnej. To właśnie zwykle z nią mamy najczęściej do czynienia. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, czyli w gabinecie, w poradni lub też w przychodni. W przypadkach uzasadnionych medycznie udzielane są również w domu pacjenta.

POZ opiera się na prawie do wyboru.
To prawo do wyboru świadczeniodawcy oraz imiennego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (i położnej POZ). Tego wyboru dokonujesz poprzez złożenie pisemnej deklaracji w wybranej przez ciebie przychodni.

Co zrobić, gdy chcesz zmienić lekarza rodzinnego.
W przypadku chęci zmiany lekarza, pielęgniarki POZ (lub położnej) należy ponownie złożyć deklarację do nowo wybranego świadczeniodawcy oraz udzielającego tam świadczeń lekarza, pielęgniarki (lub położnej). Nie ma konieczności składania rezygnacji ze złożonej wcześniej deklaracji.

Bezpłatnie możesz dokonać takiej zmiany trzy razy w roku. Opłata w żadnym przypadku nie będzie jednak pobrana, gdy: 1) zmieniasz miejsce swojego zamieszkania; 2) wybrany przez ciebie lekarz POZ przestał udzielać świadczeń opieki zdrowotnej; 3)z innych przyczyn, które są niezależne od twojej woli.

Kiedy cię przyjmą - w jakie dni i w jakich godzinach.
Świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie - czyli od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00. Zapamiętaj: po godzinach pracy poradni - czyli od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz w święta - możesz skorzystać z tak zwanej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

(kb)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.