Korzystanie z basenu będzie bezpieczne? Eksperci wyjaśniają

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Bloch
Marta Mikołajska

Korzystanie z basenu będzie bezpieczne? Eksperci wyjaśniają

Marta Mikołajska

Baseny będą mogły wznowić działalność od soboty, 6 czerwca. Podobnie, jak w pozostałych przypadkach, tak i tu będą obowiązywały pewne ograniczenia. Szczegóły jednak jeszcze nie są znane. O opinię w kwestii bezpieczeństwa korzystania z basenów zapytaliśmy ekspertów.

Główny Inspektor Sanitarny otwarcie basenów opiniuje pozytywnie.

- Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 poprzez wodę jest oceniane jako bardzo niskie. Dotyczy to przede wszystkim wód poddawanych dezynfekcji, w tym wody przeznaczonej do spożycia i wody w basenach kąpielowych – mówi Jan Bondar, rzecznik GIS.

Przeszkód nie ma

Jak dodaje, z przeglądu dotychczasowych prac badawczych dotyczących SARS-CoV-2 wynika, że nie wykazano dotychczas obecności tego wirusa w wodach powierzchniowych ani podziemnych. Nie potwierdzono też jego szerzenia się poprzez wodę. Brak dokładnych danych dotyczących przeżywalności SARS-CoV-2 w środowisku wodnym, przyjmuje się jednak, że jest ona zbliżona do wykazywanej przez inne koronawirusy.

- Zwykła procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2. W zapobieganiu szerzenia się zakażeń podstawowe znaczenie ma zatem ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w obiekcie, przestrzegania zasady dystansu społecznego oraz ścisłe stosowanie zasad higieny – podkreśla nasz rozmówca.

W zapobieganiu szerzenia się zakażeń podstawowe znaczenie ma ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w obiekcie, przestrzegania zasady dystansu społecznego oraz ścisłe stosowanie zasad higieny

O opinię w kwestii bezpieczeństwa korzystania z basenów od 6 czerwca zapytaliśmy także dr. Pawła Rajewskiego, prof. WSG, konsultanta chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jak mówi, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczna, tzn. fakt, iż liczba nowych zakażeń nie rośnie lawinowo, krzywa zachorowań wypłaszcza się, a w większości regionów, w tym naszym województwie, wręcz maleje, można powiedzieć, że sytuacja w Polsce pod tym względem jest stabilna. W związku z tym - uwzględniając także oczekiwania społeczeństwa w tej materii - wprowadzanie kolejnych etapów odmrażania gospodarki jest uzasadnione. 

Nasz rozmówca dodaje, że nie ma przeszkód, by baseny zostały uruchomione. Podkreśla jednak przy tym, iż powinny obowiązywać pewne restrykcje, które dla bezpieczeństwa wszystkich należy przestrzegać. 

Dystans obowiązkowy

- Wiele osób obawia się, że wirus może się przenosić przez wodę, jednak nie do końca jest to prawda. Po pierwsze dlatego, że nawet jeśli wirus dostanie się do wody, ulega on tam rozproszeniu. Po drugie, baseny stosują stałą dezynfekcję za pomocą chloru, który skutecznie unicestwia wirusy - tłumaczy dr Paweł Rajewski. - Ważne jest jednak, żeby została ograniczona liczba osób przybywająca na terenie obiektu, w zależności od wielkości basenu. Istotnym warunkiem jest także zachowanie dystansu społecznego. Co nie jest wcale takie łatwe. Tu bardzo ważna będzie rola ratowników.

Wiele osób obawia się, że wirus może się przenosić przez wodę, jednak nie do końca jest to prawda. Po pierwsze dlatego, że nawet jeśli wirus dostanie się do wody, ulega on tam rozproszeniu. Po drugie, baseny stosują stałą dezynfekcję za pomocą chloru, który skutecznie unicestwia wirusy

Jak wyjaśnia nasz rozmówca zachowanie dystansu związane jest z ograniczoną wymianą powietrza. 

- W pływalniach nie ma możliwości otwarcia okna. Inaczej wyglądałoby to z pewnością w przypadku basenów na świeżym powietrzu. Tam dystans nie musiałby być tak duży, jak np. w przypadku standardów niemieckich, gdzie w strefie dla osób pływających przypada powierzchnia 4,5 m kw. na osobę, dla niepływających - 2,7 m kw. - zauważa dr Paweł Rajewski. 

Jak dodaje, należy pamiętać także o tym, by powierzchnie wewnątrz obiektu, takie jak klamki, uchwyty szafek i in., były odpowiednio często dezynfekowane.

WARTO WIEDZIEĆ

Kolejny etap odmrażania gospodarki nastąpi 30 maja. Zniesione zostają limity osób w sklepach, na targu, na poczcie i w restauracjach. Zniesienie obostrzeń obejmie także kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Złagodzone zostaną obostrzenia dot. zgromadzeń (do 150 os.).
Od 6 czerwca z kolei, oprócz basenów, otwarte zostaną także:

Marta Mikołajska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.