Andrzej Gębarowski

Kiedy i dlaczego warto znieść wspólność majątku

Kiedy i dlaczego warto znieść wspólność majątku Fot. 123rf
Andrzej Gębarowski

Ustawową wspólność majątkową można ograniczyć, wyłączając z niej pewne przedmioty

Dotyczy to m.in. darowizn z majątku wspólnego (z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych), a także czynności prawnych prowadzących do:

Ważność umowy, która została zawarta w którejś z tych spraw tylko przez jednego z małżonków zależy od potwierdzenia takiej umowy przez drugiego małżonka. Jeżeli takiego potwierdzenia nie będzie, umowa stanie się nieważna.

Wniosek z powyższego jest następujący: ani żona, ani mąż nie mogą każde z osobna brać na siebie poważniejszych zobowiązań majątkowych. Niektóre czynności, takie jak np. sprzedaż domu, mieszkania czy gospodarstwa rolnego – mogą przeprowadzić tylko razem. Bez zgody współmałżonka działania takie zostaną uznane za nieważne.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie tylko i wyłącznie ze swojego majątku osobistego, wierzyciel we własnym interesie powinien być również zainteresowany uzyskaniem zgody drugiego współmałżonka. Jeśli ją bowiem uzyska, może żądać zaspokojenia swoich roszczeń także z majątku wspólnego małżonków. Natomiast jeżeli np. mąż zaciągnął zobowiązanie bez zgody żony, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia swoich roszczeń jedynie z jego majątku osobistego.

Kiedy ustaje małżeńska wspólność majątkowa? Oczywiście wygasa wraz z ustaniem małżeństwa – czy to wskutek rozwodu albo separacji, czy wskutek śmierci jednego z małżonków. Miejsce wspólności zajmuje wtedy współwłasność w częściach ułamkowych. W przypadku dziedziczenia oznacza to, że po śmieci jednego z małżonków dziedziczeniu podlega połowa majątku wspólnego – pozostała pozostaje przy drugim małżonku.

Wspólność majątkową można zmienić lub całkowicie znieść również w trakcie trwania małżeństwa. Trzeba jednak odwiedzić notariusza, który sporządzi majątkową umowę małżeńską o zniesieniu wspólności ustawowej. W takim przypadku każdy z małżonków zachowa te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Każdy z małżonków ma wówczas pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem. Sam również odpowiada względem wierzycieli za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Właśnie z tego powodu – spodziewając się konieczności spłaty zobowiązań w wyniku np. przegranego procesu – wiele małżeństw dokonuje zniesienia wspólności, dzieląc majątek w taki sposób, że istotna jego część przypada małżonkowi nie obciążonemu długami.

Oprócz całkowitej rozdzielności mamy do wyboru również dwie inne możliwości zmiany naszych stosunków majątkowych z żoną lub mężem. Możemy na przykład ustawową wspólność majątkową ograniczyć, wyłączając z niej pewne przedmioty (najczęściej są to mieszkania, inne nieruchomości, samochody, jachty itp.) lub też odwrotnie – rozszerzyć na majątek osobisty nabyty przed zawarciem małżeństwa. Wszystko to jest możliwe wyłącznie na drodze umowy zawartej w obecności notariusza.

Umowy o zniesieniu wspólności małżeńskiej nie należy mylić z intercyzą, którą zawiera się przed ślubem. W przypadku zawarcia intercyzy każdy z małżonków zachowuje wyłącznie dla siebie zarówno majątek nabyty przed ślubem, jak też nabyty później.

Jeżeli jeden z małżonków dąży do zniesienia wspólności, a drugi się temu sprzeciwia, zainteresowany zmianą małżonek może wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem. W sprawach o zniesienie współwłasności między małżonkami właściwy jest sąd rejonowy, w okręgu którego małżonkowie ostatnio wspólnie mieszkali – pod warunkiem, że chociaż jeden z małżonków nadal w okręgu tego sądu zamieszkuje. Jeżeli nie – wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

W uzasadnieniu wniosku trzeba przedstawić wszystkie okoliczności, z których wynika konieczność wprowadzenia rozdzielności majątkowej. Do takich okoliczności można zaliczyć: separację faktyczną, długoletnią karę pozbawienia wolności, rażącą niegospodarność jednego z małżonków, trwonienie majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizm itp.

Andrzej Gębarowski

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gs24.pl

cena obniżona -50%

Dostęp do gazety online na 30 dni za połowę ceny

14,50 29,00

Czytaj aktualną gazetę w formacie PDF bez wychodzenia z domu. Pobierz ją i podziel się z bliskimi. Bądźcie na bieżąco z informacjami!

Kup teraz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.