Joannites World w Łagowie? Takie są plany

Czytaj dalej
Fot. Alicja Kucharska
Alicja Kucharska

Joannites World w Łagowie? Takie są plany

Alicja Kucharska

Projekt Gminy Łagów znalazł się na liście rekomendowanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego. Gmina stara się aż o 18 milionów dofinansowania, które pozwolą na rewitalizację centrum Łagowa, ale i podjęcie wielu innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy turystyczno-rekreacyjnym.

Kontrakt Terytorialny to wskazanie celów rozwojowych i inwestycyjnych kluczowych dla danego regionu. Wskazane inwestycje mogą być finansowane ze środków krajowych bądź też unijnych. - Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego w Polsce Zachodniej Międzynarodowego Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego „Joannites World” jako nowego produktu turystycznego wykorzystującego dziedzictwo historyczne, kulturowe i architektoniczne – wyjaśnia Marzena Kowalska-Grodzicka, kierownik inwestycji urzędu gminy.

W inwestycji upatruje się możliwości wykorzystania istniejącej oraz zaprojektowanie nowej powierzchni i przestrzeni poprzez modernizację Zamku Joannickiego, Parku Zamkowego, Bramy Polskiej i Bramy Marchijskiej. Dodatkowo działania uwzględniałyby rekonstrukcję Domu Artysty, w którym rozszerzono by ofertę kulturalno-edukacyjną o bibliotekę, pracownię naukową czy tez wydawnictwo JoannitesWorld. - Chcielibyśmy także stworzyć nową jakość dotychczas oferowanych usług i wprowadzić nowe. Mam tu na myśli remont sali rycerskiej, katowni w zamku czy też tworzenie parku miniatur, stref relaksu a wszystko dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, by zagwarantować równość szans w dostępie do sztuki i kultury – zaznacza wójt, Czesław Kalbarczyk. - Jeśli wszelkie zmiany przyciągną turystów i poprawią nasze otoczenie, to popieramy. Niech Łagów się zmienia na lepsze - mówią Łucja Błaszczyk i Wiesława Walczak z Łagowa.

Jeśli wszelkie zmiany przyciągną turystów i poprawią nasze otoczenie, to popieramy

Zgodnie z założeniami zabytkowy przyzamkowy park miały pełnić rolę Parku Kultury dzięki nowej aranżacji przestrzeni, roślinności, zabezpieczeniu murów czy oraz przede wszystkim utworzeniu pawilonów wystawowych i muzeum miniatur. - Zmianie miałaby także ulec formuła Jarmarku Joannickiego. Chcielibyśmy, by wydarzenie urosło do rangi międzynarodowej, inne przedsięwzięcia również wiązałyby się z promocją historii i kultury joannickiej – dodaje pani Marzena. Wójt podkreśla, że Zamek Joannicki w Łagowie wraz z przyległym parkiem zamkowym jest jedynym w Polsce Zachodniej kompleksem obiektów pojannickich zachowanym w stopniu umożliwiającym pełne wykorzystanie obiektów. - Dlatego też, by historię i sztukę joannicką promować, chcemy współpracować z innym ośrodkami i stowarzyszeniami, ażeby „Szlak Joannitów” stał się rozpoznawalną atrakcją turystyczną – podsumowuje Kalbarczyk.

Wszelkie zmiany miałyby przynieść efekt w postaci zwiększenia o 100 tysięcy rocznie liczby osób odwiedzających obiekty Joannites World. W praktyce prace restauratorskie i konserwatorskie miałyby dotyczyć zamku, przyzamkowych murów oraz modernizacji wybranych wnętrz zamkowych, m. in. komnaty komtura, katowni i sali rycerskiej. W przyzamkowym parku oprócz stref relaksu, pawilonów wystawowych, muzeum miniatur cała przestrzeń zostałaby na nowo zaaranżowana. Brama Polska po modernizacji stałaby się punktem pierwszej pomocy i informacji. I w tym przypadku mamy do czynienia ze swoistym nawiązaniem do szpitalnej służby joannickiej. Bramę Marchijską przeznaczono by na utworzenie Poczty Joannickiej z unikatową serią znaczków, kart pocztowych czy monet.

Po rekonstrukcji kamienicy przy Bramie Marchijskiej powstałyby pomieszczenia Domu Artysty, tj. obiektu pełniącego zarówno funkcję galerii, miejsca warsztatów i spotkań artystów. Rezultatem dodatkowym jest zmniejszona emisja zanieczyszczeń do środowiska w wyniku poprawy efektywności energetycznej obiektów oraz ochrona starodrzewia w zabytkowym parku, natomiast inwestycje wykonywane w ramach projektu wymuszą powstanie nowych miejsc pracy. - Przedsięwzięcia, które chcielibyśmy realizować jednocześnie to rewitalizacja Centrum Kultury i Sztuki Filmowej, rozbudowa Galerii Magiel o część warsztatową i wystawienniczą i przebudowa traktu Rynku Gancarskiego – dodaje wójt.

Założono, że projekt miałby być realizowany przez dwa lata, w 2018 i 2019 roku. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na ponad 18 milionów złotych. Gmina stara się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Autor: Alicja Kucharska

Alicja Kucharska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.