Jak fotoradary robiły zdjęcia, tak będą robić

Czytaj dalej
Fot. Łukasz Kasprzak
Marek Weckwerth

Jak fotoradary robiły zdjęcia, tak będą robić

Marek Weckwerth

Gruchnęła po kraju wieść, że od dziś mandaty z fotoradarów Inspekcji Transportu Drogowego są nieważne. To nieprawda!

O tym, że mandaty wystawiane przez inspekcję tracą moc prawną 25 kwietnia tego roku, pisały portale internetowe. Niektóre wskazywały nawet na 15 kwietnia, wyjaśniając, że w tym dniu minął wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny termin na poprawienie wadliwych przepisów, a jako że w przepisach nic się nie zmieniło, to sytuacja jest korzystna dla kierowców.

Prawda jest jednak inna.

- Tę sprawę prasa rozdmuchała i źle zinterpretowała. Tak naprawdę nie ma się czym ekscytować, bo inspekcja nadal ma prawo nakładać mandaty za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary - wyjaśnia prof. Artur Mezglewski z Uniwersytetu Opolskiego, szef Stowarzyszenia Prawo na Drodze, które zwykle jest krytyczne wobec służb kontrolujących kierowców, a czasem także sądów.

- Zastrzeżenia wobec inspekcji, ostatecznie wyrażone orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 roku, dotyczyły tylko kwestii związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych zarejestrowanych przez fotoradary. Innymi słowy - Inspekcja Transportu Drogowego nie miała odpowiedniego aktu prawnego regulującego te kwestie. Natomiast tak naprawdę dane pozyskiwane przez inspekcję z ruchu drogowego są odpowiednio kodowane i zabezpieczane.

Trybunał Konstytucyjny, co oczywiste, nie komentuje wydanych przez siebie orzeczeń. W uzasadnieniu wyroku możemy jednak przeczytać, że sprawa była rozpatrywana na wniosek rzecznika praw obywatelskich, z udziałem przedstawicieli Sejmu i prokuratora generalnego. Wnioskodawca wskazał na wątpliwości dotyczące „upoważnienia ustawowego” zawartego w kwestionowanym przepisie. Zauważył, że ustawa Prawo o ruchu drogowym przekazuje do uregulowania w rozporządzeniu materię, która nie jest uregulowana w samej ustawie. Tę argumentację podzielił trybunał i zakwestionowany przez niego przepis ustawy stracił obowiązująca moc 25 kwietnia 2016 roku.

A chodzi o tzw. delegację ustawową, na podstawie której minister transportu wydał 23 kwietnia 2013 roku rozporządzenie ws. obrazów i danych utrwalonych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących przy drogach publicznych. Rozporządzenie to określa sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez GITD utrwalonych obrazów i danych w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego.

- Mandaty wystawiane za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary i inne urządzenia są i będą ważne - potwierdza Łukasz Majchrzak z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zaskarżony artykuł ustawy nigdy nie stanowił podstawy do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (tak formalnie inspekcja nazywa mandaty), bo te kwestie regulują m.in. kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

- Rozporządzenie wydane na podstawie zaskarżonego artykułu nie jest źródłem uprawnień przyznanych Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie rejestrowania, wykorzystywania i przetwarzania danych, a jedynie aktem precyzującym niektóre obszary - dodaje na koniec Majchrzak.

Marek Weckwerth

Dziennikarz "Gazety Pomorskiej" specjalizujący się tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportu, gospodarki oraz turystyki i krajoznawstwa. Zainteresowania: turystyka, rekreacja i sport, kajakarstwo, historia, polityka. Instruktor, komandor spływów i wypraw kajakowych, autor podręczników dla kajakarzy i setek artykułów prasowych z tego zakresu. Rekordzista Polski w pływaniu kajakiem rzekami pod prąd od ujścia do źródła. Magister nauk politycznych po uczelniach w Poznaniu i Bydgoszczy.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.