Andrzej Gębarowski

Groszowa waloryzacja plus dodatki do niskich świadczeń

Andrzej Gębarowski

Emerytury osób, które mają prawo do najniższego świadczenia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł

W tym roku zacznie obowiązywać wiele nowych przepisów dotyczących seniorów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z prawnych nowości, które obejmą lub już objęły emerytów i rencistów. Zaczynamy od podwyżki najniższych świadczeń i od marcowej waloryzacji.

Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z obecnych 882,56 zł do 1.000 zł brutto, czyli o 117,44 zł, renty socjalne z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł, zaś najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł. Ponadto nastąpi podwyżka podstawowej emerytury rolniczej z 882 do 1.000 zł. Podwyżki nastąpią z dniem 1 marca br., wraz z coroczną waloryzacją świadczeń.

Podwyższenie najniższej emerytury do 1.000 zł brutto oznaczać będzie, że najniższa emerytura w 2017 r. stanowić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia dla około 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne (wszyscy) oraz dla 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS (rolnicze).

1 marca br. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Zostaną one podniesione o 0,73 proc. (tak na razie zakłada rząd, ostateczne dane będą w lutym), ale to nie wszystko. Gdyby bowiem poprzestać na wskaźniku wynikającym z ustawy, podwyżki byłyby groszowe. Dlatego też rząd postanowił, że emerytury osób, które nabyły prawo do najniższego, gwarantowanego świadczenia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, zaś renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - o 7,50 zł.

W efekcie emerytury i renty wypłacane w wysokości niższej niż 1.369,86 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad (1.369,86 x 0,73 = 10 zł). Na tak określonych zasadach waloryzacji skorzysta około 2,1 mln zł świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczenio- biorcy KRUS (blisko 1,1 mln osób).

Przypomnijmy, że w 2010 r. przeciętna podwyżka emerytur (ustawowa) wyniosła 70,23 zł, zaś w 2011 r. - 50,14 zł. W 2012 r. rząd zdecydował się na waloryzację kwotową i podwyższył wszystkim świadczenia o 71 zł. W 2013 r. nastąpił powrót do starych zasad i przeciętny wzrost świadczeń wyniósł 70,61 zł. W 2014 r. podwyżka wyniosła przeciętnie 29,87 zł, zaś w 2015 r. waloryzacja była kwotowa-procentowa i wyniosła nie mniej niż 36 zł.

Waloryzacje świadczeń w minionych latach

2010 r. - waloryzacja procentowa w przeciętnej wysokości 70,23 zł
2011 r. - waloryzacja procentowa w przeciętnej wysokości 50,14 zł
2012 r. - waloryzacja kwotowa w wysokości 71 zł
2013 r. - waloryzacja procentowa w przeciętnej wysokości 70,61 zł
2014 r. - waloryzacja procentowa w przeciętnej wysokości 29,87 zł
2015 r. - waloryzacja kwotowa-procentowa w wysokości nie mniejszej niż 36 zł
2016 r. - waloryzacja procentowa plus jednorazowe dodatki w kwocie od 50 do 400 zł, w zależności od sumy wszystkich świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. Dodatki przysługiwały do kwoty 2.000 zł brutto.

Andrzej Gębarowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.