Drodzy synowie i córki tej ziemi nad Bałtykiem...

Czytaj dalej
Fot. Witold Zakrzewski PAP/CAF
Piotr Lidzbarski

Drodzy synowie i córki tej ziemi nad Bałtykiem...

Piotr Lidzbarski

W Szczecinie i Koszalinie słuchały go tysiące na żywo i miliony w radiu i telewizji. Było tak, bo 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła stał się papieżem Janem Pawłem II. Podobnie jak 45 lat temu, także i w tym roku ten dzień będzie poniedziałkiem.

W Szczecinie był w czwartek, 11 czerwca. Przyleciał jedynie na kilka godzin. Bywał tu już wcześniej, ale niezbyt często. Przyjechał w 1959 roku jako biskup, potem po 15 latach w 1974 roku jako kardynał, no i w końcu po kolejnych 13 latach jako papież. W 1959 roku udzielił w Szczecinie ślubu, w 1987 r. mówił do zgromadzonych na Jasnych Błoniach wiernych: „Wasz pasterz, biskup Kazimierz Majdański nosi w swojej pasterskiej „legitymacji” ten wielki temat, tę wielką sprawę: rodzina. Małżeństwa i rodziny. Sprawie tej służył i służy, nie tylko w Polsce, ale także i w Rzymie. Nie przestaję mu być wdzięczny za to, co uczynił dla Papieskiej Rady ds. Rodziny, zwłaszcza w związku z Synodem 1980 roku. Pragnę przeto, idąc za waszym zaproszeniem, spotkać się w czasie tej eucharystycznej Ofiary Chrystusa z każdym małżeństwem i rodziną, nie tylko tutaj obecną, ale także na całym szlaku Kongresu Eucharystycznego w Polsce. Wszystkich zapraszam do uczestnictwa w tej uroczystej liturgii. Zapraszam również do odnowienia ślubów małżeńskich”.

Drodzy synowie i córki tej ziemi nad Bałtykiem...
PAP/Jan Morek Papieski ołtarz w Szczecinie. Drewno na jego wykonanie przekazali stoczniowcy

Zanim to się stało, papież przekonywał, że rodzina może być silna tylko swoją wiarą, że jej siła płynie od Chrystusa, od momentu kiedy małżonkowie przysięgają sobie przed ołtarzem. „Z tej przysięgi buduje się szczególna jedność: wspólnota osób. Communio personarum. Jest to jedność - zjednoczenie serc i ciał. Jedność - zjednoczenie na służbie życiodajnej miłości. Zjednoczenie osób, mężczyzny i kobiety, i zarazem zjednoczenie z Bogiem, który jest Stwórcą i Ojcem. Zjednoczenie obojga w Chrystusie, w orbicie tej oblubieńczej miłości, jaką On - Odkupiciel świata - obdarza Kościół, a w tym Kościele każdego człowieka. Wszyscy wszakże jesteśmy odkupieni za cenę Jego Krwi. Drodzy bracia i siostry! Potrzebne jest bardzo gruntowne przygotowanie do małżeństwa jako wielkiego sakramentu. Trzeba z kolei często wracać do tych świętych tekstów sakramentalnej liturgii małżeństwa, Mszy św. dla nowożeńców, Mszy św. na jubileusz małżeński, odczytywać je, rozważać... Są to słowa żywota”.

Drodzy synowie i córki tej ziemi nad Bałtykiem...
PAP/Maciej Musiał Szczecin. Na schodach ołtarza, u góry Matka Boska Fatimska jeszcze przed koronacją

Koszalin

1 czerwca 1991 r. do lotniska w Zegrzu Pomorskim zbliżał się samolot Alitalia włoskich linii lotniczych. Na jego pokładzie przybywał po raz IV do ojczyzny Jan Paweł II. Nie lądował tym razem w Warszawie, a właśnie pod Koszalinem, bo tutaj zaczynała się jego wizyta apostolska „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.

Kiedy cztery lata wcześniej papież był w Szczecinie, Pomorze Zachodnie było jeszcze częścią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Teraz, po tym jak Duch Święty, którego wzywał w 1979 z placu Zwycięstwa w Warszawie zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi, przylatywał do wolnej Polski. Polski, która potrzebowała drogowskazu. I otrzymała go: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną - to pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże - wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Tak, że i ci, co nie znają Dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza - Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii - głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj: - nie zabijaj - nie cudzołóż - nie mów fałszywego świadectwa - czcij ojca i matkę. Chrystus ogarnia to wszystko jednym przykazaniem miłości, które jest dwoiste: Będziesz miłował Pana Boga swego ponad wszystko - będziesz miłował człowieka, bliźniego twego jak siebie samego. W ten sposób Dekalog - dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem - został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa” - mówił w Koszalinie.

Drodzy synowie i córki tej ziemi nad Bałtykiem...
PAP/Jan Morek W Koszalinie Jan Paweł II nie tylko odprawił mszę św., ale również spędził noc
Piotr Lidzbarski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.