Do jakich świadczeń przysługują dodatki

Czytaj dalej
Fot. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska
AG (opr.)

Do jakich świadczeń przysługują dodatki

AG (opr.)

Od 1 marca trwają wypłaty jednorazowych dodatków do emerytur i rent.

W związku z licznymi pytaniami, przypomnijmy, że jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. wysokość ich świadczenia lub świadczeń, ustalonych na dzień 29 lutego 2016 r., nie przekracza 2.000,00 zł (brutto) miesięcznie.
  2. na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń, tj. do:

Przy ustalaniu wysokości świadczenia, uprawniającego do określonej kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego, uwzględnia się miesięczną kwotę świadczenia, łącznie ze wszystkimi dodatkami, ekwiwalentami i innymi świadczeniami pieniężnymi, przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów.

Kwota jednorazowego dodatku pieniężnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także nie dokonuje się z niej potrąceń i egzekucji.
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego otrzymają wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego w kwietniu 2016 r. - wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r.

Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony z chwilą podjęcia wypłaty świadczenia.

AG (opr.)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.