Czytelnicy pytali, NFZ odpowiadał. Czyli o co chodzi z tą abolicją...

Czytaj dalej
Anna Folkman

Czytelnicy pytali, NFZ odpowiadał. Czyli o co chodzi z tą abolicją...

Anna Folkman

Pytania można było zadawać przez dwie godziny, telefonicznie lub mailowo.

Czekały na nie ekspertki z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie: pani Angelika Milkiewicz- Ławicka, naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców i pani Katarzyna Bury-Zielińska, kierownik Sekcji Ewidencji Wydział Spraw Świadczeniobiorców.

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia dla świadczeniodawców to żadna zmiana, ale dla czerwonych eWUŚ-ów to prawdziwa abolicja.

Niektórzy zaoszczędzą kilkaset złotych, inni nawet kilkanaście tysięcy. Bo na tyle opiewałyby rachunki z NFZ, gdyby nie wprowadzone od 12 stycznia 2017 roku zmiany w ustawie zdrowotnej, czyli abolicja dla osób, które wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia zdrowotnego. W terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie - nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

W województwie zachodniopomorskim sprawa dotyczy 12 tysięcy osób.

Dzięki znowelizowanej ustawie zdrowotnej czerwone eWUŚe, mogą spać spokojnie: nie zapłacą za leczenie, z którego skorzystali, pod warunkiem, że zgłoszą się wstecznie do ubezpieczenia.

Więcej informacji w NFZ pod numerem tel. 91 425 11 67 lub mailem: [email protected]

Skąd wiemy, że jesteśmy ubezpieczeni i przysługuje nam prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

Prawo do świadczeń na podstawie zgłoszenia do ubezpieczenia ma każda osoba, która podlega ubezpieczeniu obowiązkowo, tj. pracownik, osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia albo członek rodziny. To płatnik: nasz pracodawca lub zleceniodawca przekazuje do ZUS druki zgłoszenia. Jeśli chcemy mieć na bieżąco wiedzę o zgłoszeniach do ubezpieczenia i płaconych składkach, powinniśmy sobie założyć własne konto na ZUS PUE - Platformie Usług Elektronicznych.

Co, jeśli pracodawca informuje, że składki odprowadza, ale w rzeczywistości tego nie robi?

To, czy on będzie odprowadzał składki, czy nie, nie ma wpływu na status ubezpieczenia pracownika. Prawo do świadczeń zyskuje osoba, która podjęła pracę i została zgłoszona do ubezpieczenia. Sam obowiązek odprowadzania składek jest egzekwowany od pracodawcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o możliwość sprawdzenia tego, czy składka jest przez pracodawcę opłacana, to możemy zrobić to w ZUS lub na własnym koncie ZUS PUE. Narodowy Fundusz Zdrowia widzi jedynie zgłoszenie do ubezpieczenia, czasami ważne jest to, by sprawdzić, czy nie wystąpiły przerwy w ubezpieczeniu. Nie w opłacaniu składek, a przerwy w zgłoszeniu do ubezpieczenia.

Jeśli ktoś zarejestrował się w urzędzie pracy i potem podjął pracę, to musi zgłosić się sam do NFZ czy ZUS, by poinformować o ubezpieczeniu?

Nie, nie musi. To działanie zawsze należy do płatnika. Dla osoby bezrobotnej płatnikiem jest urząd pracy i to on zgłasza do ZUS bezrobotnego i członków jego rodziny. Informacja trafia następnie do systemów informatycznych Funduszu. Wymiana informacji między ZUS i NFZ następuje bez udziału płatnika czy samego ubezpieczonego, w sposób automatyczny.

O co chodzi z tym wstecznym zgłoszeniem do ubezpieczenia?

Chodzi o osoby, które skorzystały ze świadczeń od stycznia 2013 roku do dziś a podczas tego korzystania ze świadczeń, występowały w systemie eWUŚ „na czerwono”. Taki status oznaczał, że Fundusz nie może uprawnień tych osób potwierdzić. Osoby te najczęściej składały w przychodniach/szpitalach oświadczenia o przysługujących im uprawnieniach. Informacje o nich nie zasiliły jednak bazy danych Funduszu. Często powodem był brak zgłoszenia do ubezpieczenia.

Aktualnie możliwe jest uzupełnienie tych zgłoszeń poprzez zgłoszenia wsteczne, które obejmą okres uzyskania świadczeń. Zanim jednak to nastąpi, należy ustalić i wyjaśnić okresy przerw w ubezpieczeniu.

Otrzymałem od państwa pismo, że w okresie od 4 marca 2013 roku korzystałem ze świadczeń opieki zdrowotnej bez zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Proszę o wskazanie, jakich świadczeń dotyczy pismo.

Informację o świadczeniach może pan uzyskać na podstawie danych dostępnych na koncie w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Jeśli nie ma pan konta, zapraszamy do oddziału NFZ, by je założyć. Konto w ZIP może mieć każda osoba, która ukończyła 16 lat, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.

Więcej informacji o ZIP można znaleźć na stronie intrenetowej ZOW NFZ, w zakładce Dla pacjenta/ Załatw sprawę w NFZ/ Jak założyć konto w ZIP. Niemniej największe znaczenie ma fakt wystąpienia przerw w pańskim ubezpieczeniu, a nie sam rodzaj udzielonych świadczeń.

Syn i córka, którzy studiują, dostali z Funduszu pismo, że mają przerwy w ubezpieczeniu. Tymczasem mój pracodawca twierdzi, że oboje już dawno temu zgłosił do ubezpieczenia. Co mam z tym zrobić?

Pracodawca zapewne zgłosił dzieci do ubezpieczenia, jako członków rodziny. Ale prawdopodobnie w trakcie studiów, podczas wakacji, dzieci podjęły pracę i uzyskały w ten sposób własny tytuł ubezpieczenia.

Tym samym jednak utraciły status członka rodziny. Teraz należy ich ponownie zgłosić do ubezpieczenia jako członków rodziny, ustalając najpierw okresy przerw w ich zgłoszeniu.

W ustalaniu przerw pomocne mogą być dane dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (informacje o zgłoszeniach, składkach) a także dane dostępne w Funduszu- zapraszamy do kontaktu osobistego (w Oddziale) lub mailowego [email protected]

Czy to prawda, że czas na wsteczne zgłoszenie jest tylko do 11 kwietnia 2017 roku?

Nie do końca, choć 11 kwietnia 2017 roku kończy się 90-dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji: Fundusz umarza w tym czasie wcześniej wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016), a nowych nie wszczyna.

Po 11 kwietnia 2017 roku nadal będzie istnieć prawo dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak na Funduszu spoczywać będzie obowiązek rozpoczęcia postępowań administracyjnych wobec tych osób, które z okresu abolicji nie skorzystają.

Osoby, które po 11 kwietnia 2017 roku otrzymają z Oddziału NFZ pismo o rozpoczęciu postępowania administracyjnego, będą mieć 30 dni na dokonanie wstecznego zgłoszenia.

Jakie są korzyści ze wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego?

Można je przeliczyć na złotówki, czasem na tysiące złotych! Przed zmianami w przepisach, osoba niezgłoszona do ubezpieczenia musiała zapłacić za swoje leczenie.

Teraz, dzięki nowelizacji ustawy, osoba, która miała potencjalny status członka rodziny lub wynikające z innych przepisów prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia. Pod jednym wszakże warunkiem: wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Skąd ktoś ma wiedzieć, że nie został zgłoszony do ubezpieczenia?

Pacjenci dowiadują się o tym najczęściej podczas rejestrowania się do lekarza. Od 1 stycznia 2013 roku każda placówka udzielająca świadczeń w ramach umowy z NFZ posiada dostęp do tzw. e-WUŚ, czyli systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Zielony status w eWUŚ oznacza, że w danym dniu system potwierdza prawo do świadczeń, kolor czerwony - że eWUŚ nie potwierdza prawa danej osoby do bezpłatnej opieki. Powinniśmy się zainteresować, dlaczego tak się dzieje. a

Anna Folkman

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.