Gabriela Jelonek

Czy zaliczki na ślub przepadną przez koronawirusa? Te i inne wątpliwości par młodych wyjaśnia radca prawny - Kinga Tesko

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Pixabay Zdjęcie ilustracyjne
Gabriela Jelonek

Pary młode, które w najbliższym czasie miały brać ślub, mierzą się z nie lada wyzwaniem. Zastanawiają się, czy i kiedy będą mogły wziąć ślub i zrobić wesele. W Polsce ogłoszono stan epidemii. Zabronione są zgromadzenia powyżej dwóch osób. W kościołach i innych świątyniach może jednocześnie przebywać maksymalnie pięć osób. Część urzędów stanu cywilnego nie przeprowadza ślubów, inne pozwalają na przebywanie w USC jedynie pary młodej. Co robić w tej sytuacji? Czy przepadną wpłacone pieniądze? Rozmowa z radcą prawnym, Kingą Tesko, współautorką bloga Ślubne Potyczki Prawne.

Z czym się wiąże stan epidemii dla par młodych?
Przeszkód w organizacji ślubu i wesela należy upatrywać w wielu ograniczeniach. Z pierwszymi przeszkodami w organizacji ślubu i wesela należy upatrywać w obowiązujący w okresie od 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. (taki jest obecnie planowany okres zakazu) zakazem imprez czy spotkań niezależnie od ich rodzaju z wyłączeniem spotkań z osobami najbliższymi m.in. takimi jak: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo.

Zdjęcie ilustracyjne
Archiwum prywatne Kinga Tesko, radca prawny

Dalsze ograniczenia Pary Młode spotkają na etapie ceremonii w kościele. Rozporządzenie wprowadzające stan epidemii przewiduje w zakaz sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego chyba, że zapewnione zostanie, że w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się będzie łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, ale nie wliczając osoby sprawujące kult religijny.

Jeśli chodzi zaś o ograniczenia w przypadku ślubu cywilnego rozporządzenie wprowadzające stan epidemii przewiduje, że działalność USC może zostać ograniczona do określonych zadań, a decyzję w tym zakresie podejmuje właściwy kierownik.

Ponadto w okresie obowiązywania stanu epidemii utrzymano poprzednie ograniczenia polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców polegającej m.in. na przygotowaniu o podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywania na miejscu, z wyłączeniem realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos. Oznacza to, że sala czy restauracja mają całkowity zakaz prowadzenia działalności, zatem nie mogą wykonać umowy o organizację wesela aż do odwołania, Para Młoda zaś nie możesz zorganizować imprezy w czasie, który wskazałam powyżej.

Czytaj też: Ślub kościelny 2020: Duże zmiany. Ksiądz wypyta o impotencję i zmianę płci. Może nawet zablokować zawarcie małżeństwa

Czy można zorganizować wesele w rodzinnym gronie we własnym ogrodzie?
Jak już wspomniałam, obowiązuje zakaz imprez czy spotkań niezależnie od ich rodzaju z wyłączeniem spotkań z osobami najbliższymi m.in. takimi jak: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo.
Spotkanie prywatne, z osobami najbliższymi wymienionymi w przepisach w domu w obecnej sytuacji jest możliwe. Rozporządzenie nie zabrania bowiem spotkań z osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego . Jednakże w mojej ocenie w tym stanie wszyscy winni wdrożyć nową zasadę „odpowiedzialności społecznej”. W aktualnej sytuacji nie chodzi bowiem o to by szukać luk i kruczków prawnych by za wszelką cenę zorganizować wesele pod przykrywką „spotkania rodzinnego”, ale o to by zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz naszych najbliższych.

Czytaj też: Zaproszenia na ślub - jak je wypisać? Czy trzeba odmieniać nazwiska gości?

Co mogą zrobić pary, które w najbliższym czasie miały mieć ślub?
Aktualną sytuację, a w zasadzie stan epidemii winniśmy rozpatrywać w kontekście siły wyższej. Na próżno szukać pojęcia „siły wyższej” w polskim prawie. Jednakże uznaje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Wśród przykładów siły wyższej najczęściej wymienia się działania sił przyrody takie jak: powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, niecodzienne zachowania zbiorowości takie jak: strajki generalne, zamieszki, działania zbrojne oraz działania władzy państwowej takie jak: zakazy eksportu i importu, blokady granic, blokady portów. Opierając się na powyższym możemy przyjąć, że wystąpienie pandemii koronawirusa i wprowadzenie przez władzę czasowego zakazu prowadzenia określonych rodzajów działalności jest siłą wyższą.

Co do zasady wystąpienie siły wyższej nie prowadzi do wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia czy nieważności umowy (chyba że strony inaczej postanowią). Wykonanie umowy jest wciąż możliwe, ale występują chwilowe przeszkody. Po ich ustaniu umowa może zostać wykonana.

Czytaj też: Fryzury na ślub 2020. Zobacz, jakie upięcia ślubne będą modne w tym sezonie

Niewykonanie w ustalonym terminie umowy przez restaurację, fotografa, zespół, kamerzystę z powodu siły wyższej powoduje brak ich odpowiedzialności wobec Pary Młodej za powstałe z tego powodu szkody – nie można przypisać im winny, jak również wyłączona jest ich odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Oczywiście o ile istnieje związek między szkodą a siłą wyższą oraz o ile umowa nie reguluje tego inaczej. Oznacza to, że co do zasady Para Młoda nie może naliczyć kar umownych, które w umowie zastrzegła, nie może żądać odszkodowania ale może żądać wykonania umowy po ustaniu siły wyższej.

Czytaj też: Ślub 2020: Co zamiast welonu? Fascynator to alternatywa dla panny młodej. Oglądaj program Welon i mucha Extra [WIDEO, ODCINEK 3]

Co z zaliczką i z zadatkiem? Pieniądze przepadną, czy jest szansa na ich odzyskanie?
Jeśli chodzi o zadatek, Kodeks cywilny przewiduje, że w przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. Jest to odstępstwo od ogólnej zasady zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. W przypadku niewykonania umowy w związku ze stanem epidemii wpłacony przez Parę Młodą zadatek powinien być zwrócony.
Jeśli chodzi zaś o zaliczkę to Kodeks Cywilny nie przewiduje regulacji w zakresie zaliczki. Jednakże, biorąc pod uwagę okoliczności (siła wyższa) oraz fakt, iż Pary Młode występują w relacjach z wykonawcami jako konsumenci, zaliczka powinna być zwrócona.

Czytaj też: Ślub: Jak dobrać suknię ślubną do typu sylwetki? Sprawdź! [ZDJĘCIA]

Co mogą zrobić pary, które zaplanowały uroczystość na maj lub czerwiec? Zrezygnować, a może przełożyć ślub? Jakie będą tego konsekwencje?
Powyższe zasady związane ze zwrotem zaliczki i zadatku dotyczą czasu gdy trwa stan epidemii i stan siły wyższej. Tak naprawdę nie wiemy jak długo ten stan będzie trwać. Obecnie możemy przewidywać, że zagrożone są wesela zaplanowane na marzec i kwiecień, jeśli zaś chodzi o wesela zaplanowane na maj i czerwiec nie mamy pewności czy w tych miesiącach wciąż będziemy mieć do czynienia z siłą wyższą. Jeśli pary, które mają zaplanowane wesela na miesiące maj i późniejsze postanowią już teraz odwołać wesele, muszą liczyć się z ryzykiem przepadku zaliczki czy zadatku. Jeśli pary te obawiają się o swoje wesela powinny w pierwszej kolejności rozważyć przełożenie wesela i ustalenie ze swoimi usługodawcami tych zmian w formie aneksów do umów.

Czytaj też: Ślub: Gdzie zrobić i ile kosztuje wesele w Wielkopolsce? Przegląd sal weselnych

Co, jeśli dany usługodawca splajtuje i nie odda nam zaliczek czy zadatków?
Niezwróconych dobrowolnie zaliczek czy zadatków, pomimo takiego obowiązku, Para Młoda może dochodzić przed sądem składając przeciwko danemu usługodawcy pozew o zapłatę. Jeśli zaś dojdzie do ogłoszenia upadłości, Para Młodą będzie musiała zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

Czytaj też: Pierścionek zaręczynowy z cząstką nieba. Powstała niezwykła biżuteria z meteorytem z poznańskiego Moraska

Czy przekładając wesele na inny termin nasza sala weselna może podnieść cenę za tzw. "talerzyk"?
Zapisy dotyczące możliwości zmiany cen są powszechne stosowane w umowach z salami weselnymi. Te zapisy są różne. Jedne przewidują możliwość podniesienia ceny do konkretnej kwoty inne o inflację. Dlatego też odpowiedzi na to pytanie każda z par powinna szukać w zawartych przez siebie umowach. Ponadto, jak też wskazałam poprzednio zmiana terminu będzie wiązała się z koniecznością podpisania aneksu do umowy. Nie wykluczam, że w takim aneksie restauracja będzie próbowała wprowadzić zmiany w zakresie poprzednio ustalonych cen. W takim przypadku Para Młoda powinna rozważyć czy jest gotowa ponieść dodatkowy koszt, bądź przenegocjować z salą np. liczbę czy rodzaj potraw tak, by uprzednio ustalona cena została zachowana.

Czytaj też: Jak wybrać fotografa ślubnego? 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim podpiszesz umowę na zdjęcia ślubne. Sprawdź!

Czy załatwione już dokumenty będą nadal ważne, jeśli nasz ślub nie mógł się odbyć?
Niestety w tym zakresie nie mamy jeszcze regulacji prawnej, nie można jednak wykluczyć, że za jakiś czas się pojawi.

Zdjęcie ilustracyjne
Pixabay Czy załatwione już dokumenty będą nadal ważne, jeśli nasz ślub nie mógł się odbyć? Niestety, w tym zakresie nie mamy jeszcze regulacji prawnej, nie można jednak wykluczyć, że za jakiś czas się pojawi.

Obecny stan powoduje, że nowe przepisy wprowadzane są w ekspresowym czasie, dlatego też warto śledzić informacje.

Jeśli w związku z wieloma ograniczeniami nasza sukienka nie została uszyta na czas, bo zamknięto szwalnie, brakowało koronki z zagranicy itd. możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy?
Udzielając odpowiedzi na to pytanie nie mogę podać jednej idealnej recepty dla każdej Panny Młodej. Każda sytuacja, etap realizacji umowy, fakt czy istniała siła wyższa czy nie, czy istniał związek pomiędzy szkodą, a siłą wyższą, i treść każdej umowy dotyczącej sukni ślubnej powinny być oceniane indywidualnie. Nie możemy wykluczyć jednak, że salon sukien ślubnych będzie mógł się powołać na siłę wyższą i uwolnić się od odpowiedzialności.

Zobacz też: Pola Lawendy w Polsce. Lawendowe zdroje w Pakszynie to idealne miejsce na sesję ślubną

Przewiduję jednak, że w obecnej sytuacji wszyscy usługodawcy będą starali się porozumieć z Parami Młodymi by zrealizować zawarte umowy, uwzględniając interesy obu stron. Zachęcam zatem wszystkie Pary Młode i branżę ślubną do polubownego rozwiązywania wszelkich trudności związanych z realizacją wesela w tym trudnym dla nasz wszystkich czasie.

Jak dobrać suknię ślubną? Oglądaj "Welon i mucha Extra"

Gabriela Jelonek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.