Cofnijmy się w czasie...

Czytaj dalej
MM

Cofnijmy się w czasie...

MM

Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” realizuje projekt „Wehikuł Czasu” bJego celem jest umożliwienie seniorom powrotu do miłych czasów dzieciństwa.

Kolejnym projektem realizowanym dzięki dofinansowaniu z Budżetu Miasta Łodzi w ramach Mikrograntów dla Seniorów jest „Wehikuł Czasu”. Prowadzi go fundacja „W Człowieku Widzieć Brata”.

W ramach projektu proponujemy seniorom m.in. warsztaty twórcze, podczas których będą uczyć się, jak na bazie materiałów recyklingowych przygotować różne gry z czasów ich dzieciństwa

– mówi Oksana Hałatyn-Burda, prezes fundacji. –

Następnie w te gry będą mogli grać z dziećmi z placówek oświatowych, z którymi współpracujemy. Będą też warsztaty animacyjno-komunikacyjne, podczas których nauczymy się różnych współczesnych zabaw, będziemy mówić o uważności, ale też o tym, jak słuchać siebie nawzajem, jak pracować z dziećmi. W planach są też warsztaty jogi śmiechu, które mają być przestrzenią budowania wzajemnych relacji dla seniorów.

Podczas całego cyklu warsztatów prowadzący będą przygotowywać uczestników do aktywnych działań na rzecz młodego pokolenia. W ramach projektu grupa seniorów pod okiem animatora będzie tworzyć scenariusz warsztatów dla dzieci. Następnie chętne osoby będą współprowadzić owe warsztaty w wybranych placówkach. Tematem zajęć będą „Gry i zabawy z czasów naszych babć i dziadków”.

Tematyka ma pełnić w projekcie trzy funkcje: seniorzy wrócą wspomnieniami do miłych czasów dzieciństwa, dzieci poznają i wspólnie z seniorami stworzą „Bank zabaw bez telewizora”, seniorzy i dzieci wymienią się doświadczeniami.

– Nasz projekt ma na celu aktywizację seniorów, przeciwdziałanie osamotnieniu, rosnącej izolacji i wykluczeniu osób 60+, podtrzymanie sprawności funkcji poznawczych i manualnych (podniesienie samooceny uczestników) zarówno seniorów, jak i dzieci, zachęcenie do działań na rzecz innych, podzielenie się własnymi doświadczeniami, dowartościowanie, pokazanie seniorom, że wciąż bardzo wiele mają do zaoferowania, uzmysłowienie im wartości wiedzy, którą mają

– wymienia Oksana Hałatyn-Burda.

– Im więcej różnego rodzaju bodźców oddziałuje na człowieka, tym jego umysł jest sprawniejszy.

Projekt „Wehikuł czasu” ma na celu integrację międzypokoleniową i włączanie seniorów do życia społeczności lokalnej. Uczestnikom, którzy mają problemy z poruszaniem się, zostanie zapewniony transport. Seniorzy będą mieli możliwość poznać nowych ludzi, porozmawiać, pokolegować się, spędzić ze sobą czas w sposób twórczy. Spośród uczestników projektu powstanie grupa wolontariuszy, którzy wraz z animatorką zrealizują zajęcia wraz z dziećmi.

Więcej informacji na temat projektu oraz zapisy pod numerem 664-322-406. Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 10-12.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.