AG

Co w prawie piszczy

Co w prawie piszczy Fot. 123rf
AG

Nowe emerytury znacznie niższe od starych. Rzecznik w obronie emerytów z urzędu bez wymaganego stażu. ZUS połączył siły ze związkiem emerytów

* Jak doniosła „Gazeta Prawna”, emerytury wypłacane z nowego systemu były w minionym roku prawie dwa razy mniejsze od tych liczonych według starych zasad.

Z najnowszego podsumowania ZUS za 2016 rok wynika,że kończący pracę dostali z nowego systemu (o zdefiniowanej składce) emeryturę w przeciętnej wysokości 2.055,99 zł. Jednak ci, którzy pozostali w starym systemie (o zdefiniowanym świadczeniu) otrzymali niemal dwukrotnie więcej – średnio 3.982,63 zł. Oczywiście z roku na rok rośnie liczba przechodzących na emeryturę według nowych zasad. Podczas gdy w 2010 r. było ich tylko około 51 tysięcy, w minionym roku już ponad 200 tysięcy. Maleje za to grono przechodzących na „stare” emerytury: w ciągu siedmiu lat z 40 do zaledwie 13 tysięcy. Są to obecnie głównie górnicy.
Dodatkowo z każdym rokiem obniża się relacja przeciętnej nowo przyznanej emerytury z nowego systemu do przeciętnego wynagrodzenia. W zeszłym roku świadczenie stanowiło 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, podczas gdy w 2015 r. było to 52 proc.

* Z napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg wynika, że emerytury z urzędu grupy świadczeniobiorców, którzy nie legitymują się wymaganym stażem, pozostały na poziomie zwaloryzowanych wskaźnikiem waloryzacji (100,44%) lub podwyższonym o 10 zł . Nie objęło ich natomiast podwyższenie najniższej emerytury z 882,56 zł do 1000 zł.

Rzecznik stoi na stanowisku, że podwyżka najniższych świadczeń emerytalno-rentowych powinna być przeprowadzona w ramach systemowych rozwiązań prawnych, poprzez odrębne od waloryzacji podwyższenie ich wysokości oraz przy zachowaniu waloryzacji procentowej, gwarantującej wszystkim świadczeniom utrzymanie co najmniej ich realnej wartości. Podwyższenie kwot najniższych emerytur od 1 marca 2017 r. wypełnia tę koncepcję, przy czym w ocenie Rzecznika wymaga objęcia tym rozwiązaniem również emerytur z urzędu.
Zdaniem RPO, podwyższenie emerytury z urzędu do kwoty najniższej emerytury winno następować z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r. Rzecznik zwrócił się do minister pracy z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.
Przypomnijmy, że obecne przepisy stanowią, iż emerytura z urzędu nie może być niższa od minimalnej emerytury. Rencista musi jednak posiadać co najmniej 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu. Jeśli nie może się wykazać takim stażem, pozostaje mu oparcie w postaci emerytury równej rencie.

* Połączenie sił na rzecz popularyzacji ubezpieczeń społecznych i wiedzy o finansach – to główne zobowiązania umowy o współpracy pomiędzy ZUS a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

– Niezwykle ważne dla ZUS jest dotarcie z wiedzą na temat ubezpieczeń społecznych do każdego zakątka Polski, a dzięki rozbudowanej strukturze Związku teraz będzie to dużo łatwiejsze – powiedziała Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.
Wśród wspólnych działań znajdzie się wskazywanie korzyści i bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego, korzystanie z usług ZUS bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych oraz inne usługi skierowane do świadczeniobiorców.

AG

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.