Bakałarzewo

Czytaj dalej
Poznaj Gminę Bakałarzewo. Materiał informacyjny

Bakałarzewo

Poznaj Gminę Bakałarzewo. Materiał informacyjny

Powrót do serwisu „30 lat podlaskiego samorządu”

BAKAŁARZEWO
URZĄD GMINY BAKAŁARZEWO
ul. Rynek 3
16 – 423 Bakałarzewo
tel.: 87 569 40 23
fax: 87 569 43 08
e-mail: [email protected]
www.bakalarzewo.pl

Miasteczko Bakałarzewo powstało w I połowie XVI wieku, jako najstarsze osiedle miejskie współczesnego obszaru powiatu suwalskiego. Miasto Suwałki założono prawie dwieście lat później, bo w latach 1715-1720. Miasteczko Dauspuda vel Douspuda (Bakałarzewo) odnotowano w źródłach już w 1558 roku. Swój złoty okres miasteczko miało w XVI i na początku XVII wieku, gdy funkcjonowali tu: starostowie, wójtowie, burmistrzowie, pisarze miejscy.

Bakałarzewo

„W latach 90-tych XX wieku zwodociągowano większość wsi gminy. Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła intensywane asfaltowanie dróg powiatowych, m.in. dzięki czemu obecna gmina Bakałarzewo ma utwardzonych 100% tych ciągów komunikacyjnych. W 2006 roku gruntownie przebudowano GOK w Bakałarzewie. Duże znaczenie miało też zrealizowanie olbrzymich inwestycji proekologicznych w latach 2011-2014, których koszt wyniósł ponad 20 mln zł (nowa hydrofornia, kilkaset oczyszczalni przydomowych, skanalizowanie wielu miejscowości – 85% dofinansowania). Ostatnie lata to czas budowy ponad 20 odcinków gminnych dróg asfaltowych w różnych miejscowościach oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej, czego najlepszymi przykładami są: Bulwar 500-lecia Bakałarzewa, deptak z pomostami nad jeziorem Sumowo oraz rewitalizacja bakałarzewskiego Rynku (utwardzony plac i alejki parkowe, fontanna, rekonstrukcja dawnej studni miejskiej i altany – karczmy). Ponadto samorząd wiele wysiłku wkłada w wytyczanie nowych terenów mieszkalno-inwestycyjnych.”

Głównym atutem gminy Bakałarzewo jest jej szczególnie piękne usytuowanie w Dolinie Rzeki Rospudy. Znajduje się tu 10 jezior, kilka rzek i wiele strumyków. Pagórkowaty teren nadaje wyjątkowy klimat. W związku z tym bardzo ważny aspekt stanowi ochrona przyrody. W tym celu gminie udało się pozyskać olbrzymią, jak na niewielką gminę wiejską, dotację rządową około 20 mln zł. Dzięki temu w latach 2011-2014 powstało około 320 oczyszczalni przydomowych, skanalizowano (Bakałarzewo, Kotowinę Malinówkę, Matłak, Nową Wieś, Starą Kamionkę, Stary Skazdub), wodociągi oraz bardzo nowoczesna stacja uzdatniania wody (tzw. hydrofornia). Dzięki temu niemal 100% gminy ma zapewnione odprowadzanie ścieków bytowych. W latach 2015-2016, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, powstały dwa Punkty Ekologiczne nad rzeką Rospudą. Ustawiono tam tablice edukacyjne, ławki, stojaki na rowery, wiaty oraz ułożono chodniczki.

Nowo powstającą atrakcją i miejscem rekreacji jest Bulwar 500-lecia Bakałarzewa nad Rospudą i jeziorem Sumowo. Wykonano tu szeroką drogę asfaltową z chodnikiem, pomost, zagospodarowano nabrzeże jez. Sumowa, dokupiono teren parkingowy, powstały dwa Punkty Ekologiczne, siłownia zewnętrzna i Etno-Bajka. Dzięki pozyskaniu środków unijnych planuje się budowę dojazdu do tzw. bunkra z kostki kamiennej, parkingu oraz wykonanie placu zabaw z siłownią zewnętrzną i tablic edukacyjnych.


Bunkier z okresu II wojny światowej w Bakałarzewie

Słynne w regionie są tzw. bunkry bakałarzewskie. W skład linii fortyfikacji wchodzi: 5 schronów bojowych i 8 biernych. Znajdują się one na okolicznych wzgórzach, blisko rzeki Rospudy. W głównym schronie jest metalowa, 52-tonowa kopuła obserwacyjno-strzelnicza. Są tam też podziemne kondygnacje. Obiekt ten zawiera również Skansen, w którym prywatny właściciel zgromadził sporo przedmiotów z II wojny światowej. Również dwa inne „bunkry” posiadają metalowe kopuły (jednak znacznie mniejsze). Ważną atrakcją kompleksu jest tunel podziemny łączący dwa obiekty (tzw. poterna). Przy jednym ze schronów gmina Bakałarzewo tworzy Skansen Militarny. Na byłej żwirowni gromadzone są polne tzw. Koch bunkry, których docelowo ma być kilkanaście. Dzięki temu zostaną uratowane przed zniszczeniem tego typu zabytki i powstanie kolejna atrakcja gminy.

Bakałarzewo jest siedzibą Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda”, skupiającego 4 gminy: Bakałarzewo, Filipów, Przerośl i Raczki. Wójt Tomasz Naruszewicz jest jego prezesem. W myśl statutu organizacja zajmuje się promocją profilaktyki ekologicznej, wspieraniem edukacji w tym zakresie itd. W 2016 roku stowarzyszenie wydało książeczkę o walorach przyrodniczo-ekologicznych.

Od 2014 roku w Bakałarzewie organizowane są konferencje naukowe o tematyce historyczno-przyrodniczej, w której biorą udział m.in. profesorowie i doktorzy z Uniwersytetu w Białymstoku, Białostockiego Towarzystwa Naukowego, Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Wigier itd. W 2020 roku odbyła się już V konferencja. Dzięki temu Bakałarzewo staje się lokalnym ośrodkiem naukowym.

Ważną rolę odgrywa reaktywowany w 2016 roku Posterunek Policji. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Bakałarzewo stanowi niezwykle ważną sprawę dla władz. Bakałarzewo usytuowane jest przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 653 prowadzącej od Gdańska, przez Olsztyn, Olecko do Suwałk i granicy państwa z Litwą. Dużą rolę dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego odgrywają także jednostki czterech Ochotniczych Straży Pożarnych w Bakałarzewie, Karasiewie, Starej Chmielówce i Starym Skazdubie.

Wokół Bakałarzewa powstało kilka osiedli turystycznych, usytuowanych w niezwykle malowniczym terenie wsi: Karasiewo, Kotowina, Matłak, Nowa Wieś, Sadłowina. Przebywa tam czasowo i na stałe coraz więcej osób.


Deptak w Bakałarzewie

Inne ważne atrakcje gminy Bakałarzewo to: Mostek Zakochanych nad jeziorem Sumowo, Pomnik Bakałarza na Rynku, Pomnik Obrońców z 1939 r., obeliski ku pamięci lokalnych bohaterów, zabytkowy kościół z ołtarzem z pocz. XVII w., kirkut, historyczny cmentarz katolicki, dawny młyn wodny, Ścieżka Jaćwieska nad Sumowem, Rynek w Bakałarzewie z powstającą fontanną, ozdobną studnią i zrekonstruowaną wiatą-karczmą oraz tablicami historycznymi, miejsce straceń 12 AKowców z 1944 r., pierwszowojenne cmentarze w Marynie, Płocicznie, Wólce, Zajączkowie, cmentarz starowierów w Aleksandrowie, cmentarz ewangelicki i kościół katolicki w Starej Chmielówce, miejsce rekreacji z pomostem w Matłaku, pomost w Nowym Skazdubie.


Bakałarzewo i otaczające jeziora

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom.

ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN

Poznaj Gminę Bakałarzewo. Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.