70 lat temu powstała pierwsza uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim

Czytaj dalej
Bogna Skarul

70 lat temu powstała pierwsza uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim

Bogna Skarul

Dokładnie 14 października 1946 roku powstała pierwsza na całym Pomorzu Zachodnim wyższa uczelnia. Obchodzi 70-lecie swojego istnienia już jako Uniwersytet Szczeciński

Właśnie dziś, swoje 70 urodziny obchodzi pierwsza na Pomorzu Zachodnim wyższa uczelnia. Dokładnie 14 października 1946 roku powołany został wydział ekonomiczny jako filia poznańskiej Akademii Handlowej, która miała kształcić w zakresie handlu zagranicznego, a także nauk ekonomicznych.

Miała być uczelnią prywatną

Podobnie jak poznańska uczelnia miała to być prywatna uczelnia, a studenci mieli płacić czesne. Kadra dydaktyczna miała w dużej mierze pochodzić z Poznania, ale część profesury miała w przyszłości przenieść się na stałe do stolicy Pomorza Zachodniego i tutaj się osiedlić - pisze w swoim opracowaniu na temat powstania pierwszej w regionie zachodniopomorskim wyższej uczelni Paweł Gut.

Decyzja o utworzeniu Akademii Handlowej w Szczecinie oficjalnie została ogłoszona przez ministra dr Stanisława Jędrychowskiego na Zjeździe Rektorów Uczelni Handlowych. Władze przeznaczyły na potrzeby uczelni budynki dawnego zakładu dla głuchoniemych przy ul. Mickiewicza 66.

Jak powstał Bratniak

Jednak zdewastowane zabudowania nie nadawały się do użytku, wymagały remontu. W pierwszym roku działalności zajęcia odbywały się w sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i hali Zakładu Oczyszczania Miasta. Dopiero w drugim roku działania Akademii Handlowej zajęcia odbywały się w wyremontowanej już siedzibie przy ul. Mickiewicza 10.

Ważną rolę w odbudowie budynków odegrali sami kandydaci na studentów i pierwsi studenci. Miedzy innymi w tym celu też utworzono „Bratniaka” - organizację samopomocy studenckiej.

Pierwsi studenci i pierwsi wykładowcy

Latem 1946 roku utworzono wstępną listę kandydatów na pierwszy rok studiów w przyszłej uczelni ekonomicznej - 15 sierpnia rozpoczęto oficjalne zapisy. Liczba zgłoszeń w ciągu tygodnia przekroczyła 1000 osób i osiągnęła ostatecznie wielkość 2300 kandydatów, z których większość została przyjęta na pierwszy semestr (1700 osób).

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 14 października 1946 roku. Pierwszy wykład wygłosił rektor prof. dr Józef Górski, w którym nawiązał do znaczenia szkoły dla polskiego Szczecina i rozwoju Pomorza Zachodniego.

Pierwszymi wykładowcami akademii byli m.in. dr Bolesław Kuryłowicz (towaroznawstwo), dr Józef Rzóska (organizacja przedsiębiorstw), dr Zbigniew Zakrzewski (handel), dr Janusz Deresiewicz (historia), dr. Florian Barciński (geografia), dr Leon Gattner (księgowość), S. Żardecki, dr Eufemiusz Terebucha (geografia). Pierwszymi asystentami na uczelni byli: mgr Zbigniew Helsinki (proseminarium ekonomiczne), Mieczysław Pudelewicz (arytmetyka handlowa), B. Trepka, Bogusławski, a lektorami języków obcych dr J.F. Rankowska, mgr M. Pisarek, mgr Helena Wolska i Szaniawski. W 1947 roku skład kadry uzupełnili profesorowie Leon Babiński i dr Alfred Wielopolski, a także mieszkaniec Szczecina mgr inż. Czesław Pietrzyk.

Pierwsza biblioteka

W trakcie organizacji uczelni założono bibliotekę, której początkowy księgozbiór składał się z darów od samych studentów. W końcu 1946 roku katalog biblioteczny zawierał opisy 970 tomów książek, a w końcu następnego roku obejmował już 2 tys. pozycji. Pierwszą siedzibą biblioteki był budynek przy ul. Podgórnej. Pierwszym kuratorem księgozbioru był prof. dr Alfred Wielopolski. Po wyremontowaniu budynków przy ul. Mickiewicza biblioteka uzyskała nową siedzibę, która rozrosła się do 1950 roku do siedmiu sal z czytelnią dla 90 osób. Zasób biblioteki powiększał się dość szybko dzięki zakupom i kolejnym darom, a także publikacjom (skrypty, podręczniki) wydawanym przez uczelniane wydawnictwo. W 1948 roku w bibliotece pracowały trzy osoby i kierownik - pani Maria Salomea Wielopolska. Za sprawą prof. dr Gerarda Labudy z Uniwersytetu w Poznaniu, szczecińska akademia otrzymała duży zbiór czasopism ekonomicznych. Na koniec 1954 roku księgozbiór Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie obejmował już 30 tys. woluminów.

Bogna Skarul

Zajmuję sie takimi tematami jak gospodarka morska, biznes, inwestycje, ale też pogoda. Ale tak naprawdę to piszę to co jest akurat tematem dnia. Jak zreszta większość dziennikarzy w regionalnych gazetach i portalach. Przyznam się jednak do tego, że moim ulubionym pytaniem i pytaniem jakie najczęściej zadaję jest "dlaczego". Bo interesuje mnie motywacja, powiązania, co z czego wynika i dlaczego ludzie tak a nie inaczej postępują.    

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.