500 złotych na dziecko [wyjaśnienia]

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

500 złotych na dziecko [wyjaśnienia]

Kaśka Borek

30 września kończy się pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia „500+”

Czy komornik może zabrać „500+”?
Nie. Świadczenie wychowawcze, czyli pieniądze przyznawane w ramach programu „Rodzina 500+”, nie podlega egzekucji sądowej ani egzekucji administracyjnej.

Do kiedy wypłacane jest „500+” z zeszłego roku?
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r., a kończy się on 30 września 2017 r.

Czy to prawda, że samotna matka nie dostanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko, jeśli nie ma zasądzonych alimentów?
Tak. Osoby samotnie wychowujące dzieci uzyskają prawo do świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” na kolejny okres – rozpoczynający się 1 października 2017 r. – na niemal na tych samych zasadach co w 2016 r. Najistotniejszą różnicę rzeczywiście stanowi jednak wymóg, aby na dane dziecko, na które osoba samotnie wychowująca dziecko wnioskuje o świadczenie wychowawcze, zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, na przykład gdy drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do „500+”, kończy się 30 września 2017 r. Ale nowe wnioski można składać już od 1 sierpnia?
Tak. Od 1 sierpnia można składać wnioski o pomoc na kolejny okres świadczeniowy.

Kto powinien to zrobić?
Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy muszą złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do programu „Rodzina 500+”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z tej pomocy finansowej. W obu przypadkach należy pamiętać o tym, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy. Obejmuje on pełen rok – od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku. Jedynie pierwszy okres jest dłuższy, bo rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r., kiedy oficjalnie wystartował rządowy program „Rodzina 500+”.

Czy można przypomnieć, jakie są główne założenia tego programu dla rodzin?
Rządowy program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje również na pierwsze lub jedyne dziecko – które wychowuje się w rodzinie o niskich dochodach. W tym przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego. Wynosi ono 800 zł lub 1200 zł, gdy wychowujemy dziecko niepełnosprawne.

Czy ma znaczenie, kiedy złożę wniosek o te pieniądze?
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik nastąpi do 31 października 2017 r. W przypadku gdy złożymy wniosek o pieniądze wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia i wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. Gdy ubiegając się o świadczenie wychowawcze złożymy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku. Taki sam mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach. To znaczy: w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia – najpóźniej do 31 stycznia. W przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego. W przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego. Wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, gdy chcemy się starać o 500 zł na dziecko?
Jeśli ubiegamy się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko, wówczas nie musimy dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Tylko prawo do świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić to, że nie przekraczamy tego progu – dołączając do naszego wniosku odpowiednie dokumenty, które są zależne od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Gdzie znajdę wnioski?
Formularze wniosków i innych dokumentów, które są niezbędne do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie urząd miasta czy urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie, na przykład centrum świadczeń rodzinnych.

Wypełniony wniosek możemy złożyć osobiście, listownie (za pośrednictwem Poczty Polskiej), jak również przez internet. W tym ostatnim przypadku mamy do wyboru cztery kanały online, wśród nich na przykład bankowość elektroniczną.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.