500 plus kończy się we wrześniu. W sierpniu trzeba składać nowe wnioski

Czytaj dalej
Fot. archiwum Polska Press
Jolanta Zielazna

500 plus kończy się we wrześniu. W sierpniu trzeba składać nowe wnioski

Jolanta Zielazna

Zmieniona ustawa dotycząca 500 złotych na dziecko czeka na podpis prezydenta. Większość uchwalonych zmian zacznie obowiązywać od 1 sierpnia.

Od tego też dnia będzie można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy.

W gminach, bo to one zajmują się realizacją rządowego programu Rodzina 500 plus, od pierwszych dni można spodziewać się sporego ruchu. Niektóre, jak np. Gminny Ośrodek Pomocy w Rogowie w powiecie żnińskim zaplanowały spotkania konsultacyjne z mieszkańcami poszczególnych wsi. Rozpoczną się one w poniedziałek 31 lipca, potrwają do 3 sierpnia. Podczas tych spotkań pracownicy pomogą wypełnić wnioski.

W Toruniu wnioski będzie można składać w kilku punktach informacyjnych, podobnie jak w ubiegłym roku.

Część ośrodków pomocy społecznej podaje już na swoich stronach informacje odnoszące się do nowego okresu zasiłkowego. W wielu jednak ciągle mamy kwiecień 2016.

Kryteria - bez zmian

Pierwszy, nietypowy, bo znacznie dłuższy niż zwykle, czas, na który przyznano świadczenia 500 plus wkrótce się skończy - trwa do końca września. Przypomnijmy, że świadczenia ta przyznawane są od 1 kwietnia 2016 r.

Teraz wnioski składane będą po raz drugi. Wszyscy, którzy się kwalifikują i chcą dostawać od października pieniądze - muszą złożyć nowe dokumenty. Dotyczy to zarówno tych, którzy dostają świadczenie, jak i osoby nowe. Przyznawane jest ono bowiem wyłącznie na wniosek zainteresowanych.

Ważny jest też termin złożenia wniosku, by nie było przerwy w wypłacie świadczeń. O tym piszemy niżej.

Od 1 sierpnia nie zmienią się podstawowe zasady w 500 plus. Dalej jest to 500 zł, które bez spełniania kryteriów dochodowych przysługuje na drugie i kolejne dzieci w rodzinie.

Na pierwsze (lub jedyne) dziecko wsparcie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł (lub 1200 zł, jeśli jest dziecko niepełnosprawne).

Tym razem pod uwagę będzie brany dochód za 2016 rok.

Pomoc przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Gdy najstarsze dziecko osiągnie ten wiek, młodsze staje się pierwszym dzieckiem.

Pomoc dla 144 000 rodzin w naszym regionie

W województwie kujawsko-pomorskim od początku kwietnia ubiegłego roku do końca czerwca br. do rodzin w wypłatach 500 plus trafiło ponad 1,5 miliarda zł, dokładnie 1 mld 623 mln zł. Nie licząc kosztów obsługi.

Tylko w czerwcu wypłacono rodzinom 110,5 mln zł. Było to 221 tys. 909 świadczeń. A dostało je 144 tys. 319 rodzin.
Jednak nie wszyscy, którzy złożyli wnioski w kwietniu czy maju ub. r. mają już decyzje i dostali pieniądze z 500 plus. Dotyczy to osób, które podlegają tzw. koordynacji świadczeń, czyli jedno z rodziców pracuje za granicą, na terenie Unii Europejskiej. Wtedy trzeba sprawdzić, czy nie pobiera on tam świadczenia.

Ciągle w toku załatwiania jest 259 spraw z tej pierwszej puli, która wpłynęła na początku wprowadzenia pomocy rodzinom. Dlaczego tak jest? - Nie mamy odpowiedzi albo od instytucji zagranicznych, albo od samych zainteresowanych - mówi Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu. To ten ośrodek zajmuje się sprawami koordynacji świadczeń . - Jeśli są niezgodności w dokumentach, musimy to wyjaśnić.

Do ROPS gminy przekazały (od kwietnia ub.r.) 6546 spraw. Z tego 3100 w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania programu.
Ponad 4500 z nich jest już zakończonych. Reszta , czyli nieco ponad 2 tys. - jest w toku. Jedne na początku drogi, inne na bardziej zaawansowanym etapie.

Od początku przyszłego roku te kompetencje zostaną przekazane z samorządu województwa do wojewody. Ministerstwo pracy tłumaczy tę zmianę „opieszałością” samorządów i tym, że nie radzą sobie ze sprawami. Jednak jeśli wojewoda nie dostanie więcej pieniędzy, nie będzie mógł zatrudnić do tej pracy więcej osób, a zagraniczne instytucje współpracujące będą reagowały jak do tej pory - poprawy nie będzie.

Uszczelnianie dochodu

Zmiany, które uchwalił Sejm i które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia, w odniesieniu do świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, pomocy z Funduszu Alimentacyjnego mają zapobiec nadużyciom, zaobserwowanym do tej pory, a dotyczą kilku ważnych spraw.

Odnoszą się do dochodu utraconego. Dotychczasowych przepisów o dochodzie utraconym nie stosuje się, jeśli w ciągu 3 miesięcy od daty utraty dochodu opiekun zatrudnił się u tego samego pracodawcy, pracuje dla tego samego zleceniodawcy czy zamawiającego dzieło. Dotyczy to także wyrejestrowania i ponownego podjęcia działalności gospodarczej.

Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się ryczałtem i podające tylko przychód, będą miały dochód ustalany na podstawie obwieszczenia ministra rodziny pracy i polityki społecznej. Obwieszczenie ma być opublikowane do 1 sierpnia.

Zmiany te wprowadzono, ponieważ zaobserwowano, że niektórzy rodzice przez zwalnianie i ponowne zatrudnianie się w tej samej firmie z niższą płacą lub przez podawanie niskich dochodów przy wysokich przychodach, manipulują wysokością dochodów, by zmieścić się w kryterium i dostać wsparcie także na pierwsze dziecko.

O 500 zł trudniej będzie samotnym rodzicom. Matki, które zadeklarują samotne wychowywanie dziecka, do wniosku będą musiały dołączyć wyrok sądowy zasądzający alimenty, podpisaną ugodę w tej sprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany albo powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone.

UWAGA!
Zmiany dotyczące dochodu utraconego i dochodu przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem obowiązują także w razie ubiegania się o zasiłki rodzinne i o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.

Pamiętaj o terminach

Obecne świadczenia wychowawcze, czyli 500 plus przyznane jest do końca września.
Znowelizowana ustawa ujednoliciła terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus, zasiłki rodzinne i pomoc z Funduszu Alimentacyjnego. Wszystkie wnioski można składać od 1 sierpnia, co szczególnie ważne jest dla tych, którzy do urzędu pofatygują się osobiście.

Jednak wnioski o zasiłki rodzinne rozpatrywane i pieniądze wypłacane będą później.

Żeby uniknąć przerwy w otrzymywaniu 500 plus, wnioski (WAŻNE! prawidłowo wypełnione i z kompletem dokumentów) powinny zostać złożone do końca sierpnia. Wówczas pieniądze za październik - to już nowy okres zasiłkowy - wypłacone zostaną do końca października.

Wnioski składane w następnych miesiącach załatwiane będą zgodnie z następującym harmonogramem:

Te same zasady obowiązują dla świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Natomiast dla zasiłków rodzinnych terminy te przesuwają się, bo okres zasiłkowy trwa do końca października. Kto wniosek o zasiłki rodzinne na nowy okres złoży wraz z dokumentami:

Wyślij wniosek elektroniczny

Na nowy okres zasiłkowy o 500 zł na dziecko obowiązywał będzie inny wniosek. Po zmianach nie będzie to gotowy, powszechnie obowiązujący wzór, określony w rozporządzeniu. Teraz rozporządzenia określą podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń oraz załączników. Na swojej stronie internetowej ministerstwo zamieściło wzory wniosków i oświadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Dokumenty można składać w urzędach osobiście, wysłać pocztą, ale też drogą elektroniczną. W tej ostatniej możliwości możemy skorzystać z ministerialnego portalu Emp@tia, z bankowości elektronicznej, przez platformę ZUS PUE oraz e-PUAP. W dwóch ostatnich przypadkach trzeba mieć założony profil zaufany.

Minister dziękuje i prosi

Minister pracy Elżbieta Rafalska skierowała list do pracowników gmin zajmujących się przyznawaniem i wypłatą świadczeń 500 plus.
Podziękowała im za dotychczasowe zaangażowanie i zwróciła się z „uprzejmą prośbą” o dobre przygotowanie i sprawną organizację przyjmowania wniosków w tym rozdaniu.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.