ZWiK w Międzyzdrojach zainwestuje 50 mln zł na oczyszczalnię

Czytaj dalej
Paweł Ukraiń[email protected]

ZWiK w Międzyzdrojach zainwestuje 50 mln zł na oczyszczalnię

Paweł Ukraiń[email protected]

Dotychczas inwestowano w utrzymanie, w dobrym stanie i sprawności, tego co jest. Przed ZWiK najważniejsze wyzwanie, modernizacja oczyszczalni kosztem 50 mln zł.

Kilkanaście mniejszych lub większych inwestycji, nieustanne modernizowanie posiadanego, wiekowego już sprzętu, a wszystko to po to, aby poprawić jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Tak najogólniej można podsumować mijający rok w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach.

Zminimalizować skutki ewentualnych awarii

- Największe znaczenie dla działalności spółki miały podjęte działania związane z poprawą jakości usług, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie ujęcia wody - zapewnia Grażyna Ingielewicz, prezes ZWiK w Międzyzdrojach. - Wiązało się to z założeniem urządzeń do pomiaru lustra wody we wszystkich ośmiu studniach głębinowych, zleceniem wykonania renowacji studni, które do tej pory były wyłączone z eksploatacji, a także z zakupem do wszystkich studni zapasowych pomp. W ten sposób zostało zminimalizowane ryzyko skutków awarii. Możemy więc zapewnić ciągłość dostawy wody nawet jeśli któraś z pomp zostanie uszkodzona.

W przedsiębiorstwie pracuje ponad 100 różnych zestawów pompowych. Utrzymanie ich w sprawności jest nie tylko wysoce kosztochłonne, ale również i pracochłonne.

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zmodernizowano system kamer monitorujących ujęcie w Międzyzdrojach. Zamontowano go też na terenie ujęcia w Wapnicy, oraz w oczyszczalniach, w Międzyzdrojach i w Wapnicy.

Prezes Grażyna Ingielewicz wymienia kolejne z trzynastu inwestycji. To m.in.: przeprowadzenie renowacji dwóch studni głębinowych ujęcia w Międzyzdrojach, zakup obudowy do uszkodzonej dmuchawy oczyszczalni w Międzydrojach, remont pompy na kanale Stary Zdrój.

Ponadto zakupiono elementy do naprawy krat w oczyszczalni ścieków w Wapnicy, wymieniono uszkodzone zasuwy w zbiorniku wody czystej ujęcia w Wapnica, wymieniono uszkodzone odgromniki w stacji transformatorowej oczyszczalni w Wapnicy, wymieniono pompy oraz prowadnice w przepompowni wewnętrznej oczyszczalni Wapnica oraz łożyska w silnikach dmuchaw oczyszczalni Międzyz-droje. Zainstalowano też opo-miarowanie hydrantów straży pożarnej Międzyzdroje, Lubin.

- Obecnie wymieniamy ogrodzenie, nie tylko ze względów estetycznych, ale również jest to kolejny element mający wzmocnić bezpieczeństwo ujęcia wody - zapewnia Grażyna Ingielewicz.

Najważniejsze wyzwanie

Starania spółki zostały docenione. Podczas forum ekologicznego, które odbyło się 14 września br. w Kołobrzegu otrzymała ona Green Certificate. Wyróżniono w ten sposób stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska oraz gotowość do ciągłego i kompleksowego udoskonalania rozwiązań i działań proekologicznych.

Jednak przed spółką najważniejsze wyzwanie, czyli kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków. Inwestycja może pochłonąć nawet 50 milionów złotych i będzie mieć strategiczne znaczenie dla miasta. Od jej powodzenia zależeć będzie nie tylko spełnienie rygorystycznych norm narzuconych przez Unię Europejską, ale także dalszy rozwój i rozbudowa miasta, gdyż wydajność obecnej oczyszczalni jest już na dopuszczalnej granicy.

Paweł Ukraiń[email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.