Zmiany w technikach i szkołach branżowych wchodzą stopniowo

Czytaj dalej
Małgorzata Klimczak

Zmiany w technikach i szkołach branżowych wchodzą stopniowo

Małgorzata Klimczak

Reforma edukacji dotknie także szkoły zawodowe. Pierwsze zmiany w nowym roku. Podstawa programowa według nauczycieli jest dobra, ale szkoły mają inne problemy.

Już od tego roku szkolnego uczniowie będą mogli podejmować naukę w szkołach branżowych I stopnia, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe. Od 2019 roku rozpocznie się nabór do pięcioletnich techników, które zastąpią czteroletnie, a od 2020 roku ma ruszyć nabór do dwuletnich szkół branżowych II stopnia.

Szczecin ma dobre szkoły

Okazuje się, że w Szczecinie technika mają bardzo dobrą ofertę, mimo że duży przemysł od lat tu nie funkcjonuje. Ale dyrektorzy niektórych szkół mają problem z zachęceniem uczniów do skończenia szkoły. Pokutuje opinia, że praca po szkołach zawodowych jest ciężka.

- Próbowaliśmy tworzyć zawody na wniosek pracodawców. Niestetym, nie było chętnych i nie udało się stworzyć klasy - mówi Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. - Animex prosił nas o wykształcenie wędliniarzy. Były tylko trzy osoby chętne. A tymczasem jest praca dla absolwentów takich szkół i to całkiem nieźle płatna.

Technikum Łączności akurat może się pochwalić dużą liczba chętnych. W ostatnim naborze szkoła otworzyła dodatkowe oddziały.

- Dla nas ważne jest, żeby przekonać rodziców, że naprawdę dbamy o przyszłość ich dzieci - mówi Bartosz Stolarczuk, dyrektor Technikum Łączności. - W mojej branży mamy pracodawców, którzy proponują praktyki zawodowe dla dwóch, trzech osób, ale często te osoby znajdują pracę już w ostatniej klasie szkoły.

Szkoły potrzebują promocji

Zdaniem dyrektorów szkół zawodowych ich szkoły potrzebują większej promocji.

- Walczymy głównie o chętnych z terenu, bo szkoły branżowe to przed wszystkim młodzież stamtąd - mówi Elżbieta Moskal, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. - Jeśli nie zapewnimy tej młodzieży internatów, to będziemy mieli problem. Problemem jest także kadra do przedmiotów zawodowych. Fachowcy wolą pracować w zawodzie niż uczyć, bo w szkole mniej zarobią.

Klasyfikacja zawodów

13 marca Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Od 1 września 2017 roku będzie 213 zawodów, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak również nowe zawody, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów oraz zmiany w dotychczasowych zawodach zgłoszone przez ministrów dla nich właściwych.

Jednocześnie, w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach, szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

- Podpisany dokument uwzględnia zawody dotychczas istniejące, ale także nowe, które wynikają ze potrzeby współpracy z biznesem - mówi Małgorzata Zarębska-Kulesza, kurator oświaty. - To rozporządzenie umożliwia też kształcenie w zawodach pomocniczych, które są dedykowane osobom niepełnosprawnym. To odpowiedź na sygnały, które wpływały ze szkół kształcących osoby niepełnosprawne.

Rozporządzenie, które umożliwia zdobycie zawodu osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim wprowadza 5 nowych zawodów, których te osoby mogą się uczyć. To pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza i asystent fryzjera.

Podpisane rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w następujących nowych zawodach:

- technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

- magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk.

Rozporządzenie umożliwia również kształcenie w systemie oświaty w nowym zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych. Powstał dzięki pogrupowaniu i zintegrowaniu dotychczasowych zawodów: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz operator maszyn i urządzeń metalurgicznych.

Zmiany w strukturze zawodów są konsekwencją analizy ekspertów, które uwzględniają aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne.

Podstawa programowa w szkołach zawodowych

Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono osiem obszarów kształcenia:

Wejście w życie reformy programowej

• Do końca I kwartału 2017 r. - projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół, a także projekt podstawy programowej kształcenia w zawodach dla branżowych szkół i techników.

• Do końca III kwartału 2017 r. - projekt podstaw programowych dla pozostałych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

• Do połowy czerwca 2017 r. - zakończenie prekonsultacji dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.

Małgorzata Klimczak

Zajmuję się szczecińską kulturą i edukacją, co często idzie w parze, a w zasadzie się łączy, bo kultura edukuje, a edukacja zazwyczaj wymaga kultury. Kultura to przez wielu dziedzina pomijana, ignorowana i stawiana na ostatnim miejscu, bo są rzeczy ważniejsze. Bo jest gospodarka, polityka, inwestycje. Za każdym razem, kiedy coś takiego słyszę, zastanawiam się, jak wyglądałby świat bez kultury. Dlatego staram się o nią walczyć i ja promować na łamach. Piszę o szczecińskich artystach, a tych, którzy tu wpadają na chwilę, pytam o to jak widzą Szczecin. Edukacja i kultura kształtują nas na całe życie. Bez edukacji i kultury nie ma dobrej gospodarki, polityki i dobrych inwestycji.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.