ZACZAROWANY OGRÓD MONTESSORI Wykorzystaj szansę dla swojego dziecka!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

ZACZAROWANY OGRÓD MONTESSORI Wykorzystaj szansę dla swojego dziecka!

Materiał informacyjny

Od poniedziałku do piątku w godz. 7-17

Klub dziecięcy od 1-3 roku życia.

Przedszkole od 3-6 roku życia.

Oddział zerowy od 6-7 roku życia

WYPOSAŻENIE:

Jedyny taki obiekt w regionie- zaprojektowany, wybudowany i wyposażony od początku do końca z myślą o ergonomii, bezpieczeństwie, kształceniu i wygodzie dzieci.

Ogrody z tarasami- silny nacisk na kontakt dzieci z przyrodą, nawet w czasie niesprzyjających warunków. Niestandardowe ogrody zabaw z nowoczesnymi urządzeniami zabawowymi, łąką kwietną i warzywnikami dla dzieci.

Klimatyzowane pomieszczenia

Wydzielona akustycznie strefa ciszy do snu i wypoczynku dla strudzonych małych odkrywców

BEZPIECZEŃSTWO:

Monitoring dla rodziców

Rejestracja pobytu dziecka (system odbijania kart magnetycznych)

Cicha i spokojna lokalizacja w sąsiedztwie Jędrzejowskiego Centrum Medycznego i Centrum rekreacyjno- sportowego CRS.

EDUKACJA MONSTESSORI:

Nauczanie według pedagogiki Montessori oraz zgodnie z obowiązującym programem MEN

Grupy mieszane wiekowo

Wyposażenie: bezpieczne i dające poczucie bezpieczeństwa, spokojne, bogate w możliwości odrywania, dostosowane do potrzeb dziecka w każdym okresie, sprzyjające zaprowadzaniu porządku, gwarantujące dziecku swobodę działania.

Profesjonalna i wykwalifikowana montessoriańska kadra nauczycielska.

Grupy mieszane wiekowo

Język angielski- zajęcia i zabawy przeprowadzane zawsze w trybie dwujęzycznym

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego w centrum rekreacyjno sportowym CRS - balet/ taniec nowoczesny, akrobatyka, gry i zabawy w języku angielskim, zajęcia muzyczne.

CZESNE JUŻ OD 300zł

Mail: [email protected]

Tel.: 510 22 00 70

www.: przedszkolejedrzejow.pl

adres: Dygasińskiego 126, Jędrzejów 28-300

cyt.:

„ Edukacja nie może być skuteczna, jeśli nie pomaga dziecku otworzyć się na życie” M. Montessori

„Kochać dziecko, to znaczy służyć mu jak daleko to możliwe…”

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Cele pedagogiki Montessori Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

• rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,

• wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

• wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

• osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

• wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,

• uniezależnieniu od nagrody,

• formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

• szacunku dla pracy innych,

• rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

• osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własnąaktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami

samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

ZACZAROWANY OGRÓD MONTESSORI Wykorzystaj szansę dla swojego dziecka!
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.