Wyprawka dla uczniów z dysfunkcjami

Czytaj dalej
Magdalena Jach

Wyprawka dla uczniów z dysfunkcjami

Magdalena Jach

Choć początek roku szkolnego dopiero w poniedziałek 4 września, rodzice już teraz mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2017”.

Wnioski powinni złożyć - u dyrektora szkoły - do 8 września. Prawo do skorzystania z pomocy mają jednak tylko uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych przysposabiających do pracy.

- O dofinansowanie mogą wystąpić rodzice niezależnie od uzyskiwanych dochodów - zaznacza Elżbieta Kukuła, kierownik oddziału szkół publicznych Wydziału Edukacji UMŁ. - Przysługuje ono uczniom z różnymi dysfunkcjami: niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, autyzmem z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a uczęszczają do szkół specjalnych przysposabiających do pracy, branżowych, artystycznych, techników, liceów ogólnokształcących.

Rodzice muszą najpierw zakupić podręczniki, a potem przedstawić za nie rachunki (faktury, paragony). Kwoty dofinansowania są różne. Mogą wynieść do 445 zł.

- W Łodzi w roku szkolnym 2016/17 z dofinansowania do szkolnych podręczników skorzystało 884 uczniów - podsumowuje Dorota Gryta, wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ. - Według naszych szacunków, w roku szkolnym 2017/18 uprawnionych do skorzystania będzie ok. 500 osób.

Jeżeli chodzi o pozostałych uczniów - większość z nich otrzyma podręczniki w szkołach. Zgodnie z ministerialnym programem wyposażania kolejnych roczników w darmowe podręczniki, czekają one już na uczniów klas II, III, V i VI w szkołach podstawowych oraz w klasach II i III wygaszanych gimnazjów - po starszych kolegach.

W związku w reformą systemu edukacji i wprowadzeniem nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych, które stają się ośmioletnie, nowe podręczniki trafią we wrześniu do dzieci w klasach I, IV i VII.

Szczegółowe informacje na temat programu „Wyprawka szkolna” znajdują się na stronie www.uml.pl.

Magdalena Jach

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.