Wymogi dla strażaków emerytów starających się o dodatek ratowniczy

Czytaj dalej
Fot. Fot. Wojciech Tatara
Wojciech Tatara

Wymogi dla strażaków emerytów starających się o dodatek ratowniczy

Wojciech Tatara

Po wprowadzeniu przez sejm przywilejów dla strażaków ochotników. Druhowie z naszego regionu pytają o warunki, jakie muszą spełniać, aby otrzymać 200 zł dodatku ratowniczego. Sprawdziliśmy, od czego zacząć kompletując dokumentację.

Przypomnijmy, druhowie OSP, którzy przejdą na emeryturę otrzymają świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pieniądze będą wypłacane z budżetu państwa, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. a przez kobietę 60. roku życia. Aby je otrzymać, należy, przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet, brać czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych wreszcie zostali docenieni. Prezydent podpisał ustawę

Przygotować wniosek

Aby otrzymać świadczenie strażak musi złożyć wniosek, który będzie zawierał m.in. dane osobowe wnioskodawcy, adres miejsca zamieszkania, wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty, podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego. W dokumentach musi się także znaleźć potwierdzenie o czynnym uczestnictwie w działaniach ratowniczo-gaśniczych przez 25 lub 20 lat.

- Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy, czyli od stycznia 2022, o ile w miesiącu wejścia w życie ustawy spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego –informuje bryg. mgr inż. Marcin Betleja Rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Udział w akcjach ratowniczych

Ważną kwestią jest potwierdzenie udziału w akcjach ratowniczych. Taką dokumentację od 1 stycznia 2022 prowadzi PSP. Z kolei od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. udział można wykazać na podstawie dokumentacji prowadzonej przez PSP lub pisemnym oświadczeniu 3 świadków. Termin udziału w akcjach do 31 grudnia 2011 potwierdza pisemnie 3 świadków, którzy nie są m.in. blisko spokrewnieni ze strażakiem.

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Oświadczenie podlega weryfikacji przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia.

Wojciech Tatara

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.