Marek Jaszczyński

Wielka inwestycja poczeka. Dwa odwołania w sprawie Zachodniego Obejścia Szczecina

Zachodnia obwodnica  została wpisana do sieci autostrad i dróg ekspresowych. To inwestycja ważna dla całego regionu Zachodnia obwodnica została wpisana do sieci autostrad i dróg ekspresowych. To inwestycja ważna dla całego regionu
Marek Jaszczyński

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina z decyzją i uwagami. Na tę inwestycję czekają wszyscy

Miesiąc temu pojawiła się informacja o tym, że jest gotowa decyzja środowiskowa dla Zachodniego Obejścia Szczecina. Niedawno wpłynęły dwa odwołania do dokumentu.

- Obecnie trudno jest określić skalę wpływu obu odwołań na inwestycję - odpowiada krótko Anna Ołów-Wachowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Pierwsze podnosi kwestię uciążliwości akustycznej, jaka wiąże się z eksploatacją drogi i węzłów.

- Odwołanie to zawiera wniosek o uwzględnienie w decyzji zalecenia zaprojektowania niwelety drogi w głębokim wykopie na odcinku między Dołujami a Redlicą, ponieważ nie wskazano miejsc i zaleceń stosowania środka zapobiegawczego w zakresie emisji hałasu, jakim jest poprowadzenie trasy drogi w głębokim wykopie - wyjaśnia Anna Ołów-Wachowicz.

Drugie odwołanie wniosła gmina Kołbaskowo. Chodzi o uchylenie decyzji dotyczącej lokalizacji zjazdu o nazwie „Będargowo” oraz wskazanie nowej lokalizacji - w miejscu zgodnym ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.

Jak na razie, odwołania trafią do stolicy.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oba odwołania wraz z całością zgromadzonej dokumentacji w sprawie zostały przekazane do dalszego procedowania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie - mówi Anna Ołów-Wachowicz.

ZOS-ia to imponująca inwestycja, o której mówi się od lat i wymienia korzyści, jakie przyniesie: od skrócenia drogi nad morze po wyeliminowanie niebezpiecznych transportów z centrum Szczecina. Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina jest planowane jako dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 51 km, prowadząca od autostrady A6 w Kołbaskowie, przez Police, tunel pod Odrą, do węzła drogowego w Goleniowie, czyli na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S3/S6.

Realizacja inwestycji spowoduje usprawnienie połączenia z północnych i zachodnich dzielnic Szczecina oraz miejscowości leżących na terenie powiatu polickiego z autostradą A6 i drogą ekspresową S3, przyczyni się również do skrócenia czasu dojazdu nad morze w szczególności w sezonie wzmożonego ruchu turystycznego. Ponadto pozwoli wyeliminować tranzytowy transport materiałów niebezpiecznych (do i z zakładów chemicznych w Policach), który obecnie realizowany jest przez centrum miasta Szczecina, a tym samym zminimalizuje występowanie sytuacji kryzysowych powstających podczas awarii w trakcie takich transportów.

Marek Jaszczyński

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.