Większość gmin ma gotowe nowe sieci szkół

Czytaj dalej
Małgorzata Klimczak

Większość gmin ma gotowe nowe sieci szkół

Małgorzata Klimczak

99 procent gmin i powiatów otrzymało już opinię kuaratora dotyczącą nowej sieci szkół. Niektóre szkoły ulegną likwidacji.

Do tej pory zachodniopomorski kurator oświaty wydał 130 opinii, w tym 89 opinii pozytywnych i 41 opinie pozytywne warunkowe, co oznacza, że dana gmina musi dokonać niewielkich poprawek przy uchwale ostatecznej. Tak jest w Szczecinie.

- W opinii zachodniopomorskiego kuratora oświaty, zaproponowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin nowa siatka szczecińskich szkół wymaga jedynie kosmetycznych poprawek dotyczących Zespołu Szkół nr 14 działających przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie - informuje Marta Kufel z Urzędu Miasta.

Przedstawiony przez gminę projekt, w ocenie kuratora zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta. Proponowane przez miasto zmiany pozwolą na stworzenie spójnej struktury sieci szkół, sprzyjającej uzyskiwaniu zakładanych efektów kształcenia. Uchwała ostateczna w Szczecinie ma być głosowana podczas dzisiejszej sesji rady miasta. Część gmin i powiatów takie głosowanie ma już za sobą.

Jednocześnie do kuratorium wpłynęły także 22 wnioski o zamiarze likwidacji szkół. Wnioski takie wysłały gminy: Gościno, Bobolice, Szczecin, Barlinek, Przelewice, Biały Bór, Dębno, Szczecinek, Grzmiąca, Świerzno, Pełczyce, Wałcz, Sianów oraz powiaty: koszaliński, białogardzki, stargardzki, szczecinecki, kołobrzeski.

- Najczęściej podawane przez gminy powody zamiaru likwidacji to niż demograficzny, brak naboru w ostatnich latach, brak możliwości finansowych utrzymania szkoły w gminie oraz trudne warunki lokalowe - mówi Magdalena Zarębska-Kulesza, kurator oświaty. - Wydałam 13 opinii pozytywnych i 9 negatywnych. Pozytywne dotyczyły m.in. zmiany siedziby szkoły, przekształcenia szkoły podstawowej w filię czy przekształcenia filii szkoły podstawowej na samodzielną szkołę podstawową.

Nowa sieć szkół zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku. Wynika ona z wprowadzenia nowej ustawy Prawo oświatowe.

Małgorzata Klimczak

Zajmuję się szczecińską kulturą i edukacją, co często idzie w parze, a w zasadzie się łączy, bo kultura edukuje, a edukacja zazwyczaj wymaga kultury. Kultura to przez wielu dziedzina pomijana, ignorowana i stawiana na ostatnim miejscu, bo są rzeczy ważniejsze. Bo jest gospodarka, polityka, inwestycje. Za każdym razem, kiedy coś takiego słyszę, zastanawiam się, jak wyglądałby świat bez kultury. Dlatego staram się o nią walczyć i ja promować na łamach. Piszę o szczecińskich artystach, a tych, którzy tu wpadają na chwilę, pytam o to jak widzą Szczecin. Edukacja i kultura kształtują nas na całe życie. Bez edukacji i kultury nie ma dobrej gospodarki, polityki i dobrych inwestycji.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.