Ważne zmiany nie tylko dla emerytów

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Andrzej Gębarowski

Ważne zmiany nie tylko dla emerytów

Andrzej Gębarowski

Osoby, które mają już prawo do emerytury częściowej, zachowają je do czasu zamiany na emeryturę zwykłą.

W 2016 roku, mając na względzie groszowe podwyżki ustawowe, zdecydowano się wprowadzić jednorazowe dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych. Były to dodatki w kwocie od 50 do 400 zł, w zależności od sumy wszystkich świadczeń przysługujących osobie uprawnionej.

W tym roku jednorazowych dodatków nie będzie. Ich rolę ma spełnić podwyżka świadczeń minimalnych.

Przywrócenie starego wieku emerytalnego

Obniżenie wieku emerytalnego nastąpi od października 2017 r. Projekt prezydenta Andrzeja Dudy został już przyjęty przez Sejm. Zakłada obniżenie powszechnego wieku emerytalnego do tego sprzed reformy - do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie ma w nim dodatkowych wymagań odnośnie minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego, który uprawniałby do przejścia na emeryturę.

Każdy ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny, a nie uzbierał w formie składek wystarczającego kapitału, będzie mógł liczyć na minimalną emeryturę gwarantowaną przez państwo. Aby jednak ją otrzymać, trzeba będzie spełnić warunek stażowy: 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) okresu składkowego i nieskładkowego. Jeśli ktoś nie spełni tego warunku, może liczyć jedynie na emeryturę z uzbieranego kapitału składkowego, która może być niższa od minimalnej.

Osoby, które już ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), a które na mocy starych przepisów nie doczekały się jeszcze swojego wieku emerytalnego, nabędą prawa do emerytury wraz z dniem 1 października 2017 r. Prawo do emerytury uzyskają wtedy wszystkie panie, które będą w przedziale wiekowym 60 lat - 61 lat i 4 miesiące. U mężczyzn prawo do emerytury zyskają wszyscy panowie w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

Każdy ubezpieczony sam będzie decydował, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego przejść na świadczenie z ZUS, czy dalej pracować (o ile oczywiście nie zmusi go do odejścia pracodawca).

Projekt przewiduje także rezygnację z częściowych emerytur. Od 1 października 2017 r. takie świadczenie emerytalne straci rację bytu. Wprowadzono jednak rozwiązanie przejściowe: osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy będą miały ustalone prawo do emerytury częściowej, zachowają to prawo do czasu zamiany emerytury częściowej na świadczenie z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Zamiana taka może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. W przypadku ubezpieczonego będącego dodatkowo czynnym pracownikiem, trzeba też będzie pamiętać o wcześniejszym rozwiązaniu stosunku pracy z firmą.

Potrącenia komornicze

Począwszy od maja kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia będzie wynosiła co najmniej 75 proc. najniższej emerytury. Zasada ta obowiązywać będzie także w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych). Nowelizacja zakłada, że pozostawione zostaną obecnie obowiązujące progi dotyczące zróżnicowania wysokości potrąceń w zależności od rodzaju zaległości.

Zasiłek dla byłych opiekunów

Osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

Aby uzyskać to prawo, opiekę należy sprawować co najmniej przez rok. Dodatkowym warunkiem otrzymania zasiłku lub świadczenia będzie ukończenie co najmniej 55 lat przez kobietę oraz 60 lat przez mężczyznę i legitymowanie się okresem uprawniającym do emerytury, wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych weszła w życie już 1 stycznia 2017 r.

Dorabianiebez ograniczeń

Rada Ministrów przyjęła rekomendacje ministerstwa rodziny i pracy po przeglądzie emerytalnym ZUS. Zostały przesłane do Sejmu i wtedy dopiero zamienią się one w ustawy.

Kiedy to nastąpi - nie wiadomo. Wiadomo jednak, że w ostatecznej wersji tego dokumentu nie ma już rekomendacji dla przepisów ograniczających dorabianie emerytów w powszechnym wieku emerytalnym.

Andrzej Gębarowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.