Walka o Puszczę trwa. Ty też możesz zabrać głos!

Czytaj dalej
Anna Folkman

Walka o Puszczę trwa. Ty też możesz zabrać głos!

Anna Folkman

Obrońcy przyrody w Szczecinie szykują się do kolejnych protestów przeciw wycince drzew i niszczeniu siedlisk w Puszczy Bukowej.

Przyrodnicy krytycznie wypowiadają się o zmianach w planie zadań ochronnych Wzgórz Bukowych. Urzędnicy twierdzą, że niesłusznie

Wszystko w związku ze zmianami planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Wzgórza Bukowe, proponowanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jak podkreślają przyrodnicy, projekt zakłada m.in. wykreślenie kilkunastu gatunków zwierząt spod ochrony, a RDOŚ zależy na czasie.

- Takim organizacjom jak nasza w ramach konsultacji roboczych dano tylko pięć dni na przedstawienie uwag do projektu. To kpina, bo sami nad dokumentem pracowali ok. 2 lata - zauważa Paweł Herbut z Klubu Kniejołaza. - Z uwagami nie zdążyła przez to Gmina Stare Czarnowo, która poprosiła o przedłużenie terminu. Nie uczyniono tego.

Projekt ostro skrytykowała m.in. autorka Księgi Puszczy Bukowej, do niedawna pracownik RDOŚ, Grażyna Domian. Uwagi mogą wnosić wszyscy w ramach konsultacji społecznych do 28 czerwca. Projekt dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i w siedzibie RDOŚ.

-Uważam za niezwykle żenujące wprowadzenie przez organ odpowiedzialny za ochronę przyrody w całym województwie i nadzór nad obszarami chronionymi, tak daleko idących zmian, które w zdecydowanej większości będą negatywnie oddziaływały na poszczególne komponenty chronionego obszaru i nie zapewnią poprawy stanu ochrony - napisała Grażyna Domian, była pracownica Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- Takie postępowanie jest niezgodne z przepisami ustawy o ochronie przyrody i z przepisami Dyrektywy Siedliskowej, a nade wszystko podważa sens istnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

[b]- komentuje Grażyna Domian, była pracownica Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- RDOŚ nie ma prawa osłabiać reżimu ochronnego zawartego w planie zadań ochronnych bez jasnych wskazań wynikających z konieczności ustawowych. Tymczasem w projekcie czyni się to wielokrotnie - zauważył też Klub Kniejołaza.

Zdaniem RDOŚ zapisy zawarte w planie zadań ochronnych dla tego obszaru są wystarczające dla skutecznej ochrony siedlisk i gatunków, dla ochrony których został on powołany. W żadnym przypadku nie osłabiają ochrony przedmiotów ochrony w tym obszarze.

Anna Folkman

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.