W Centrum Egzaminacyjnym CEAT przy I LO w Przemyślu przygotowują do egzaminów wstępnych na brytyjskie uczelnie.

Czytaj dalej
Fot. Alexas Fotos/Pixabay
Norbert Ziętal

W Centrum Egzaminacyjnym CEAT przy I LO w Przemyślu przygotowują do egzaminów wstępnych na brytyjskie uczelnie.

Norbert Ziętal

W I Liceum Ogólnokształcącym ruszyło Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Admissions Testing. Przygotowuje uczniów do egzaminów wstępnych na brytyjskie uczelnie. To jedyne takie centrum w podkarpackim i siódme w Polsce.

- Co roku kilku absolwentów naszej szkoły podejmuje studia w uczelniach zagranicznych. Szczególną popularnością cieszą się uczelnie na terenie Wielkiej Brytanii, w tym prestiżowy uniwersytet w Cambridge. Z tego względu przychylnym okiem spojrzeliśmy na inicjatywę związaną z utworzeniem centrum egzaminacyjnego — mówi Tomasz Dziumak, dyr. I LO w Przemyślu.

Jest to pierwsze w podkarpackim i siódme w Polsce centrum egzaminacyjne tego typu. Jest uprawnione do przeprowadzania tzw. admission tests, czyli przedmiotowych egzaminów wstępnych, sprawdzających wiedzę kandydatów, starających się o przyjęcie na różne kierunki studiów. Znajdziemy wśród nich egzaminy na studia w zakresie filozofii, teologii, nauk przyrodniczych, medycyny weterynaryjnej, chemii, edukacji, ekonomii, historii, nauk humanistycznych, filologii klasycznej i nowożytnej, informatyki, geografii, psychologii politologii czy matematyki, a także bardziej wyszukanych kierunków jak orientalistyka.

Pierwsza sesja egzaminacyjna odbyła się już 30 października 2019, do egzaminów podeszły osoby z różnych stron Polski.

Wśród dostępnych egzaminów znajdziemy testy stosowane od lat w ramach procesu rekrutacyjnego przez tak prestiżowe uczelnie, jak np. University of Oxford, Imperial College London, University of Leeds, Lancaster University czy Brighton and Sussex Medical School.

Założeniem działań Cambridge Assessment Admissions Testing jest wyłonienie najlepiej rokujących i najbardziej uzdolnionych kandydatów na daną uczelnię.

Dzięki tego typu egzaminom brytyjskim uczelniom udaje się zgromadzić dodatkowe informacje o potencjale każdego kandydata,
niezależnie od miejsca jego pochodzenia czy posiadanych różnych kwalifikacji. Każdy zdający ma równe szanse na przyjęcie na studia.

- Co ciekawe, większość ze wspomnianych egzaminów wstępnych sprawdza wyłącznie podstawowe umiejętności w zakresie myślenia i rozumowania (krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętności komunikacyjne), nie zaś zakres wiedzy z
danego przedmiotu zdobytej podczas formalnego kształcenia w szkole średniej. Niektóre z egzaminów są także jednym z elementów stosowanych przez uczelnie przy podejmowaniu decyzji czy zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną — informuje Jakub Prachowski, nauczyciel I LO w Przemyślu, administrator centrum.

Osobom zainteresowanym Cambridge Assessment Admissions Testing oferuje darmowe materiały dostępne na www.admissionstesting.org. Dzięki nim kandydat może zaznajomić się z formą egzaminu, jego treścią i poziomem trudności. Dostępne arkusze z ubiegłych lat dają możliwość samodzielnego przeprowadzenia wybranego testu i sprawdzenia udzielonych odpowiedzi.

- Osoby chcące zapisać się na egzamin Cambridge Assessment Admissions Testing, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, uregulować opłatę administracyjną, a następnie dostarczyć dokumenty do centrum egzaminacyjnego, osobiście lub mailowo. Warto pamiętać, że zapisy na interesujący nas egzamin muszą odbyć się za pośrednictwem centrum i nie ma możliwości, by kandydat sam dokonał rejestracji online — dodaje Prachowski.

Terminy zapisów, formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły lub przez kontakt z administratorem centrum Jakubem Prachowskim, pod adresem [email protected].

Norbert Ziętal

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.