Uwaga na dwa przypadki zawieszenia emerytury

Czytaj dalej
Fot. SłAwomir Kowalski / Polska Press
Andrzej Gę[email protected]ęcej str. 16-17

Uwaga na dwa przypadki zawieszenia emerytury

Andrzej Gę[email protected]ęcej str. 16-17

Pierwszy dotyczy osób przechodzących na powszechną emeryturę, drugi - wczesnych emerytów.

Każda wybierająca się na emeryturę osoba powinna zdawać sobie sprawę z tego, że w określonych przypadkach ZUS ma prawo zawiesić jej wypłacane świadczenie. W szczególności chodzi o dwa przypadki, z których pierwszy może wystąpić już w momencie przejścia na emeryturę, to znaczy właściwie od pierwszej wypłaty. Drugi przypadek obejmuje jedynie wczesnych emerytów oraz rencistów i nie dotyczy ogromnej rzeszy osób, które przeszły na emeryturę w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Od ponad pięciu lat przechodzący na emeryturę muszą ominąć niebezpieczną rafę - jest nią reguła, która każe zwracać szczególną uwagę na moment zatrudnienia. Mianowicie jeśli osoba, która od jakiegoś czasu pracuje, nabędzie właśnie prawo do emerytury, będzie musiała wybrać: kontynuowanie pracy albo pobieranie świadczenia. Jeśli zdecyduje się na kontynuowanie pracy, jej emerytura zostanie zawieszona.

Innymi słowy, reguła ta dotyczy osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do świadczenia. Mówiąc bardziej precyzyjnie, wprowadzony do ustawy emerytalnej artykuł 103a stanowi, że prawo do emerytury ulega w takim przypadku zawieszeniu niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz od wieku osoby uprawnionej do emerytury.

Takim osobom emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia do ZUS wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia.

Przepisy nakazują ZUS ponowną wypłatę emerytury od miesiąca, w którym - przynajmniej przez jeden dzień - emeryt nie pracuje już w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury. Odwieszenie nie może jednak nastąpić wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony taki wniosek. Osobom, które rozwiążą umowę o pracę z ostatnim dniem miesiąca (np. 31 marca), wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie. Z kolei tym, którzy wniosek o odwieszenie emerytury zgłoszą w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji o jej przyznaniu - pierwsza wypłata przysługiwać będzie od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury trzeba dołączyć świadectwo pracy albo opatrzone datą zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy.

Uwaga na kontynuowanie zatrudnienia

Autor Andrzej Gębarowski

Andrzej Gę[email protected]ęcej str. 16-17

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.