Upór wójta. Stare Czarnowo nie daje za wygraną. Dąży do zabudowy Wzgórz Bukowych

Czytaj dalej
Anna Folkman

Upór wójta. Stare Czarnowo nie daje za wygraną. Dąży do zabudowy Wzgórz Bukowych

Anna Folkman

A domy na chronionym obszarze są groźne dla cennej przyrody.

Kiedy nie wyrażono na to zgody, gmina Stare Czarnowo złożyła zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nie zostało uznane.

Kiedy urzędnicy w końcu powiedzieli „nie” dla zabudowy chronionych terenów wzgórz, miłośnicy przyrody odetchnęli z ulgą. To oni wywalczyli zmianę decyzji. Wcześniej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po kilku uzgodnieniach dała zielone światło do zmiany terenów rolniczych w rejonie wzgórz w budowlane. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy RDOŚ negatywnie zaopiniowała i nie uzgodniła nowych stref zabudowy.

- W tej sprawie zastosowano zasadę przezorności, która mówi, że cele ochrony obszaru Natura 2000 należy traktować priorytetowo. Organ, który wyraża zgodę na działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest w pełni rozpoznane, wątpliwości rozstrzyga na korzyść przyrody - mówiła wtedy Głosowi Agnieszka Racławska z RDOŚ w Szczecinie.

Mimo to Rada Gminy Stare Czarnowo przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia stref zabudowy w obrębie Dobropola Gryfińskiego i Binowa. Ostatniego dnia października radni Starego Czarnowa przegłosowali uchwałę. To pierwszy krok, by w rejonie Binowa i Dobropola za kilka lat mogły powstać osiedla domów jednorodzinnych.

- Pismo RDOŚ w Szczecinie przypominające o negatywnym zaopiniowaniu i uzgodnieniu projektu, które otrzymaliśmy, odnosi się do innego projektu zmiany studium (drugiego). Projekt ten różni się od uchwalonego przez Radę Gminy Stare Czarnowo w dniu 31 października zmienioną powierzchnią stref rozwoju zabudowy i co za tym idzie, odmiennym rysunkiem oraz tekstem - wyjaśnia Marzena Grzywińska, wójt Gminy Stare Czarnowo.

Sprawę od momentu powstania projektu studium bada szczecińska prokuratura. Są podejrzenia, że mogło dochodzić do korupcji.

- Rada gminy otrzymała z prokuratury jedynie prośbę o przesłanie dokumentacji. Sam fakt prowadzenia postępowania karnego nie uniemożliwia radzie procedowania uchwał. Ponadto należy wskazać, że uchwała w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega obligatoryjnej kontroli wojewody, który posiada uprawnienia do jej uchylenia w przypadku stwierdzenia naruszenia procedury planistycznej - zauważa Alina Przybysz, przewodnicząca Rady Gminy Stare Czarnowo.

Wojewoda już zaczął kontrolę.

- Dokumenty trafiły do nas 8 listopada. Zgodnie z przepisami, od tego momentu, wojewoda ma 30 dni na przeprowadzenie procedury postępowania nadzorczego nad uchwałą. Prace nad dokumentem już się rozpoczęły - podaje Agnieszka Muchla, rzecznik wojewody.

- Jako wójt wiem, że nie należy wstrzymywać toku postępowania toczących się spraw nawet jeżeli są w kręgu zainteresowania różnych instytucji, do czasu, kiedy pojawią się konkretne wskazania czy też zarzuty - kończy wójt.

Dlaczego przyrodnicy tak walczą o te chronione tereny?

- Ewentualne rozszerzenie zabudowy miałoby istotne skutki dalej idące dla przyrody Wzgórz Bukowych - pozbawiłoby zwierzęta terenów żerowiskowych, w tym lęgnące się w Puszczy bieliki i inne duże ptaki drapieżne, wiązałoby się z presją na okoliczne lasy i jeziora, zwiększanie ruchu ludzi, oddziaływanie kotów i psów towarzyszących ludziom. Zwiększyłoby ruch na wąskich i krętych drogach w Puszczy fatalnie wpływając na ich bezpieczeństwo - wymienia dr Krzysztof Ziarnek, Koordynator projektu Planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”.

Czekamy na Wasze komentarze na [email protected]!

Anna Folkman

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.