Grzegorz Drążek

Szkoła Podstawowa w Kunowie istnieje od 72 lat

Szkoła Podstawowa w Kunowie istnieje od 72 lat
Grzegorz Drążek

Szkoła Podstawowa w Kunowie istnieje od 72 lat. Na początku działalności uczyło się w niej 48 dzieci, teraz jest ich 100. Obecnego patrona szkoły wybrano w tajnym głosowaniu w 2011 roku

W gminie Kobylanka działają trzy szkoły. W Kobylance i Kunowie są podstawówki, a w Reptowie jest zespół szkół, na który składa się szkoła podstawowa i gimnazjum. Początki edukacji w Kunowie sięgają 1945 roku.

- Okres powstawania pierwszych szkół w naszej gminie wiąże się z heroicznym wysiłkiem jej mieszkańców oraz nauczycieli - czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kunowie. - Wspólnymi siłami porządkowano budynki, gromadzono ławki, sprzęt szkolny, książki i pomoce dydaktyczne. Dzięki tym działaniom udało się już 20 czerwca 1945 r. otworzyć Szkołę Powszechną w Kunowie.

Jak dowiadujemy się z opisu historii szkoły, w pierwszym roku uczyło się tam 48 dzieci z Kunowa, Skalina, Wierzchlą-du i Zieleniewa. Były dwa oddziały.

- Pierwszą kierowniczką i jedyną wówczas nauczycielką była Franciszka Szymczak - czytamy dalej na stronie internetowej SP w Kunowie. - Wyż demograficzny odnotowany w latach pięćdziesiątych zaowocował znacznym zwiększeniem li- Okres powstawania pierwszych szkół w naszej gminie wiąże się z heroicznym wysiłkiem jej mieszkańców oraz nauczycieli - czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kunowie. - Wspólnymi siłami porządkowano budynki, gromadzono ławki, sprzęt szkolny, książki i pomoce dydaktyczne. Dzięki tym działaniom udało się już 20 czerwca 1945 r. otworzyć Szkołę Powszechną w Kunowie.[/cyt]czby uczniów. W roku szkolnym 1951/52 wprowadzono już klasę siódmą. Na początku lat sześćdziesiątych szkoła liczyła ponad stu uczniów. Zajęcia edukacyjne uatrakcyjnione były różnego rodzaju kołami zainteresowań: recytatorskim, dziewiarskim, chórem szkolnym. Rok szkolny 1967/68 był pierwszym rokiem, w którym szkoła zaczęła funkcjonować z pełną liczbą oddziałów. Uczniowie uczyli się zatem w ośmiu klasach, w sześciu salach lekcyjnych.

Pierwszy większy remont budynek szkolny przeszedł w latach 1963 i 1964. To wtedy powstały dwie kolejne sale lekcyjne.

- W latach siedemdziesiątych inspektorat oświaty zakupił od miejscowego rolnika dom, który przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli - informują autorzy opisu historii szkoły w Kunowie. - Sukcesywnie wyposażano szkolne gabinety przedmiotowe, poprawiano estetykę wnętrz. W roku szkolnym 1983/84 stworzono szkolną bibliotekę. Wyraźne zwiększenie powierzchni szkoły miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Ważnym elementem rozbudowy placówki było oddanie do użytku obszernej świetlicy wraz z częścią sportową.

Ta część sportowa to sala gimnastyczna i plac zabaw na boisku szkolnym.

- Obecnie uczniowie korzystają z siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, stołówki, świetlicy - czytamy na stronie internetowej SP w Kunowie. - Wszystkie pomieszczenia są bogato wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych.

W 1980 roku zorganizowane zostały obchody 35-lecia szkoły w Kunowie.

- Odbyła się wówczas wielka uroczystość na dziedzińcu szkoły i w świetlicy wiejskiej - informują autorzy opracowania. - Kolejna impreza miała miejsce w 1995 roku, kiedy obchodzono 50-lecie istnienia tej placówki. Kronika szkolna zawiera pamiątkowe zdjęcia z obydwu uroczystości. W latach 1981-2001 szkoła nosiła imię Józefa Mozolowskiego, pedagoga i organizatora szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w okresie powojennym. Duch czasu wymusił jednak zmianę patrona szkoły. Dlatego też w 65. rocznicę powstania szkoły podjęto decyzję o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole”.

Wybory nowego patrona miały miejsce 4 listopada 2010 roku. Głosowanie było tajne.

- W wyniku głosowania wybrano Jana Brzechwę na patrona Szkoły Podstawowej w Ku-nowie - czytamy na stronie internetowej szkoły. - Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 28 października 2011 r.

Od 2007 roku dyrektorem szkoły jest Mariusz Nosal.

Grzegorz Drążek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.