Szczecińskie uczelnie mają pieniądze na duże projekty

Czytaj dalej
Małgorzata Klimczak

Szczecińskie uczelnie mają pieniądze na duże projekty

Małgorzata Klimczak

Prawie 40 mln zł otrzymały szczecińskie uczelnie wyższe w formie grantów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najwięcej, ponad 14 mln zł, trafiło do Uniwersytetu Szczecińskiego na projekt „Uniwersytet 2.0 - Strefa Kariery”, który będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 10 września 2022.

- Pieniądze te zostaną przeznaczone na kształcenie interdyscyplinarne - mówi prof. Edward Włodarczyk, rektor US. - Będziemy chcieli łączyć nauki społeczne z naukami humanistycznymi, nauki ekonomiczne z prawem, rozwijać nauki przyrodnicze.

Działania w ramach tego projektu to m.in.: poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na studiach I i II stopnia na wydziałach US, reprezentujących dziedziny w obszarze nauk społecznych, utworzenie dwóch nowych międzywydziałowych kierunków studiów stacjonarnych I stopnia: gospodarka regionów nadmorskich oraz informatyka.

Pieniądze trafiły także do Akademii Morskiej. Projekt tej uczelni uzyskał finansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w obszarze działania 3.5 o nazwie: „Kompleksowe programy szkół wyższych”. Budżet projektu ma wartość blisko 7 mln zł i liczy 100 pozycji.

- Podejmiemy działania związane z edukacją, rozwojem i doskonaleniem kompetencji studentów oraz kadr, a także rozbudowaniem systemu IT, służącemu wirtualnemu zarządzaniu uczelnią - mówi Wojciech Ślączka, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie. - To pierwsze tak duże przedsięwzięcie w tej dziedzinie, realizowane przez Akademię Morską w Szczecinie. Do najważniejszych planów projektu należy zaliczyć także wsparcie powstania nowych kierunków: oceanotechniki oraz geoinformatyki.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2018 do 31 lipca 2022. Zakres merytoryczny projektu obejmuje 8 zadań, z których każde mogłoby stanowić odrębny projekt.

Ponad 6 mln zł otrzyma Pomorski Uniwersytet Medyczny. Głównym celem projektu jest kompleksowy rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej skutkującej podniesieniem kompetencji studentów PUM odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz usprawnienie funkcjonowania uczelni m. in. poprzez zwiększoną cyfryzację i informatyzację oraz podniesienie kompetencji kadr.

Programem zostanie objętych 1927 studentów, 435 absolwentów i 100 osób kadry administracyjnej.

- Grant przyczyni się do rozwoju jakości na naszej uczelni - mówi prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM. - Nasza uczelnia ma szansę stać się ogniskiem działalności naukowej.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny otrzymał ponad 8 mln zł. Najważniejszym celem jest integrowanie uczelni oraz podniesienie kompetencji zawodowych studentów.

Akademia Sztuki otrzymała ponad 2,7 mln zł. Pieniądze przeznaczy na zintegrowanie środowiska muzycznego i plastycznego na uczleni.

Czeki rektorzy odebrali z rąk ministra Jarosława Gowina, który był gościem PUM-u.

Małgorzata Klimczak

Zajmuję się szczecińską kulturą i edukacją, co często idzie w parze, a w zasadzie się łączy, bo kultura edukuje, a edukacja zazwyczaj wymaga kultury. Kultura to przez wielu dziedzina pomijana, ignorowana i stawiana na ostatnim miejscu, bo są rzeczy ważniejsze. Bo jest gospodarka, polityka, inwestycje. Za każdym razem, kiedy coś takiego słyszę, zastanawiam się, jak wyglądałby świat bez kultury. Dlatego staram się o nią walczyć i ja promować na łamach. Piszę o szczecińskich artystach, a tych, którzy tu wpadają na chwilę, pytam o to jak widzą Szczecin. Edukacja i kultura kształtują nas na całe życie. Bez edukacji i kultury nie ma dobrej gospodarki, polityki i dobrych inwestycji.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.