Stargard: Trójka uczy dzieci od 70 lat

Czytaj dalej
Fot. Emilia Chanczewska
Emilia Chanczewska

Stargard: Trójka uczy dzieci od 70 lat

Emilia Chanczewska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, działająca przy ul. Limanowskiego 7, świętuje jubileusz 70-lecia. W wielkim skrócie przywołujemy dzieje wiekowej, ale nowoczesnej dziś placówki

Budynek SP 3 stanął w 1896 roku. W czasie wojen pełnił funkcję szpitala wojennego i obozowego. 1 września 1947 roku otwarta została Szkoła Podstawowa nr 3, jako trzecia z kolei szkoła w Stargardzie. Nie miała sprzętu, ani pomocy naukowych. Lekcje odbywały się na trzy zmiany, był VII-klasowy system. Liczba uczniów w klasach dochodziła do 60. Nauczanie odbywało się w prymitywnych warunkach.

W 1951 r. wydział oświaty wyposażył szkołę w mapy geograficzne i historyczne, globusy, ekierki, kątomierze, cyrkle, tablice poglądowe, liczydła, piłki sportowe. W roku szkolnym 1948/49 oddano do użytku pierwsze piętro, w szkole znajdowało się 13 pomieszczeń do zajęć. Dawne piwnice zamieniono na pracownię zajęć praktyczno-technicznych.

1000-lecie państwa

Drewniane podłogi zastąpiono płytkami PCV, odnowiono ściany. Poprawiło się oświetlenie izb lekcyjnych, dostosowano ławki. W roku 1958 szkoła przyłączyła się do akcji „1000-lecie Państwa Polskiego”. Nauczyciele zadeklarowali na ten cel 1 procent od swoich poborów. Tym samym sposobem chciano urzeczywistnić marzenie, aby w klasach nie uczyło się po 60 osób. Rok 1966/67 wypadał w 20-lecie istnienia szkoły. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę przejścia szkoły z systemu klas na system klasopra-cowni. Powstało sześć pracowni. Rozpoczęto remont kapitalny trwający 2 lata, który pochłonął ogromną wtedy sumę miliona zł.

Lata 60-90

1 września 1968 roku oddano do użytku scenę na boisku szkolnym. W roku szkolnym 1973/74 dyrektorstwo na 8 lat obejmuje Anna Karaś. Lekcje prowadzono metodą podziału na zespoły, każdy tydzień rozpoczynano porannym apelem. W 1974 roku przeprowadzono pierwsze wybory do Rady Samorządu Szkolnego. Pod koniec 1979 r. zapadła decyzja o połączeniu dwóch szkół SP 2 i 3. Otworzono przejście między dwoma budynkami. W jednym uczyły się klasy I-V, w drugim VI-VIII. W szkole zatrudniono 72 nauczycieli oraz 30 pracowników administracji i obsługi. Zmieniono nazwę na Szkoła Podstawowa nr 3 im. K.I. Gałczyńskiego.

Od roku 1985 szkoła jest organizatorem międzyszkolnego konkursu ortograficznego o tytuł „Mistrza ortografii Stargar-du”. Jego pomysłodawczynią była nauczycielka języka polskiego Barbara Mamoń. W 1985 roku dyrektorem zostaje młody nauczyciel Romuald Bobro-wicz, wicedyrektorami Danuta Krychowska i Kazimierz Roma-nowski.

Wygrał Makuszyński

W latach 1992-1999 uczniowie odnosili wiele sukcesów w sporcie. Koszykarze z trenerem Tomaszem Urbaniakiem byli niepokonani w imprezach organizowanych przez miasto, region i w rozgrywkach ogólnopolskich. W latach 1999-2006 modernizowany był budynek szkoły, wymieniane okna, malowane klasy, odnawiane korytarze i łazienki. W 2007 r. przeprowadzono wybory na patrona szkoły. Zwyciężył Kornel Makuszyński. Była to część obchodów 60-lecia szkoły, kiedy to nadano szkole imię Kornela Makuszyńskiego. Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali nowy sztandar szkoły. Zaprezentowano hymn. Słowa napisała nauczycielka języka polskiego Agnieszka Kreft-Ignaś, muzykę skomponował nauczyciel muzyki Marian Dąbrowski.

Ostatnia dekada to czas intensywnej modernizacji. Szkoła została wyposażona w nowoczesne tablice interaktywne. Dziennik papierowy zastąpiony dziennikiem elektronicznym Librus. Powstała nowa sala gimnastyczna i kompleks boisk sportowych. Młodsze dzieci mają plac zabaw.

Źródło Sezamek Trójki

Emilia Chanczewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.