Bogna Skarul

ST 3 Offshore w Szczecinie ma kłopoty

Problemy jakie ma spółka ST3 Offshore wynikają ze złego zarządzania spółką - twierdzi fundusz Mars. Potwierdzają to pracownicy narzekając między innymi Fot. Andrzej Szkocki Problemy jakie ma spółka ST3 Offshore wynikają ze złego zarządzania spółką - twierdzi fundusz Mars. Potwierdzają to pracownicy narzekając między innymi na marnotrawstwo w firmie
Bogna Skarul

Ale nie chce upaść. Mniejszościowy udziałowiec - Fundusz Mars - negocjuje z kontrahentami

Firmie ST 3 Offshore do zakończenia uzgodnionych kontraktów, jakie spółka podpisała między innymi z Duńczykami brakuje kilkudziesięciu milionów złotych. Co jest powodem złej sytuacji firmy, która dopiero co rozpoczęła swoją działalność?

Wniosek do sądu o restrukturyzację

ST 3 Offshore ma kłopoty finansowe od paru miesięcy, a niemieccy członkowie zarządu spółki złożyli rezygnację, bo VTC - niemiecki większościowy udziałowiec (posiada 62,5 proc. udziałów, pozostałe 37,5 proc. należy do Funduszu Mars) postanowił, że nie będzie już szczecińskiej spółki wspierał finansowo.

Pod koniec sierpnia firma zgłosiła się do sądu z wnioskiem o restrukturyzację spółki.

Przyznają się do strat

W poniedziałek wieczorem Fundusz Mars wysłał oświadczenie:

W związku z licznymi publikacjami prasowymi na temat spółki ST3 Offshore Sp. z o.o., w której MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest mniejszościowym udziałowcem, chcielibyśmy przedstawić informacje na temat aktualnej sytuacji w spółce:

Sytuacja ekonomiczna spółki ST3 Offshore w Szczecinie od wielu miesięcy jest bardzo trudna. Inwestycja, na którą za rządów Platformy Obywatelskiej kontrolowany wówczas przez Agencję Rozwoju Przemysłu fundusz inwestycyjny MARS wspólnie z niemieckim Bilfingerem wydał ok. 500 mln zł od kilku lat przynosi duże straty.

Próbują spółkę uratować

Dziś fundusz MARS wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wraz z którą próbuje uratować spółkę przed upadłością, mimo że nie jest jej większościowym udziałowcem i ma ograniczone możliwości decydowania o jej losach. Jako Fundusz MARS dążymy do tego, aby nie dopuścić do upadłości spółki ST3 Offshore i uratować wszystkie miejsca pracy, które zostały stworzone w fabryce i firmach z nią współpracujących. Działania restrukturyzacyjne podjęte przez Fundusz MARS oraz PGZ mają na celu zapewnienie kontynuacji działalności przez spółkę, zabezpieczenie płatności wynagrodzeń dla pracowników, zagwarantowanie ciągłości w realizacji kontraktów i regulowanie wszelkich zobowiązań wobec kontrahentów.

Przyczyny są złożone

Przyczyny trudnej sytuacji spółki są złożone - wynikają z licznych błędów w sposobie zarządzania spółką. Fundusz MARS wielokrotnie zwracał uwagę większościowemu wspólnikowi, że zatrudnieni przez niego menedżerowie popełniają kardynalne błędy w zarządzaniu firmą i nie panują nad kosztami. Niestety, apele te pozostawały bez odpowiedzi.

Oferta dla Niemców

Widząc pogarszającą się sytuację spółki, fundusz MARS złożył w czerwcu br. niemieckiemu współwłaścicielowi ST3 Offshore ofertę odkupu udziałów, aby przejąć kontrolę nad spółką i wyprowadzić ją na prostą. Niemcy postawili jednak warunki niemożliwe do spełnienia.

Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie sierpnia, gdy mianowani przez VTC niemieccy członkowie zarządu złożyli rezygnację z uwagi na pogarszającą się kondycję spółki i podjętą wcześniej przez VTC decyzję o zaprzestaniu jej finansowania. Niemiecki fundusz zgodził się wtedy, aby za cenę 1 euro MARS objął 80 proc. udziałów w spółce bez przejmowania ryzyka związanego z gwarancjami wykonania kontraktów udzielonymi klientom.

Plany wstrzymane

Plany te zostały wstrzymane z uwagi na złożony w sądzie wniosek restrukturyzacyjny oraz wniosek o upadłość ST3 Holding (dawniej Europoles Renewables) - spółki prawa niemieckiego - większościowego udziałowca ST3 Offshore.

Fundusz Mars jako mniejszościowy udziałowiec prowadzi intensywne negocjacje z obecnym większościowym udziałowcem oraz kluczowymi klientami w celu zapewnienia Spółce finansowania bieżącej działalności oraz dalszego rozwoju.

Celem tych prac jest stworzenie warunków dla Zarządu ST3 Offshore niezbędnych do realizacji założeń postępowania restrukturyzacyjnego.

Fundusz Mars szuka rozwiązań

Obecnie fundusz MARS wspólnie z PGZ szukają rozwiązania finansowych problemów spółki, w której do zakończenia obecnie realizowanych kontraktów brakuje kilkudziesięciu milionów złotych.

Kluczową rolę w planie ratunkowym muszą odegrać klienci ST3 Offshore. Aby zyskać czas niezbędny na sfinalizowanie negocjacji oraz zabezpieczyć wypłaty wynagrodzeń dla pracowników mianowany przez MARS członek zarządu ST3 Offshore złożył w ostatnich dniach w sądzie wniosek o wszczęcie restrukturyzacyjnego postępowania układowego. W przypadku spodziewanego pozytywnego finału negocjacji z klientami pozwoli to uchronić spółkę przed upadłością.

Trwają negocjacje

Negocjacje pomiędzy MARS a klientami ST3 Offshore trwają. Polscy menedżerowie wskazani przez fundusz zyskali ich zaufanie, utracone przez niemieckich poprzedników. Uzgodniono już plan produkcji i nowe terminy ukończenia kontraktów.

Do rozwiązania pozostały kwestie finansowe. Kontrahenci, we współpracy z funduszem oraz pracownikami ST3 Offshore, szczegółowo badają stan zobowiązań i przepływy finansowe. Jeżeli potwierdzą wyliczenia spółki i funduszu, porozumienie będzie blisko.

Rezultaty wkrótce?

MARS spodziewa się, że rezultaty negocjacji pojawią się w najbliższym czasie. Uzgodnione porozumienie powinno pozwolić na znaczące uregulowanie zobowiązań wobec dostawców i podwykonawców oraz kontynuację produkcji.

Zobacz także: Taxi Złotówa w Szczecinie. Taksówka zniszczona przez konkurencję

Bogna Skarul

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.