Małgorzata Klimczak [email protected]

Reforma oświaty w Szczecinie. Gdzie powstaną szkoły?

Reforma oświaty w Szczecinie. Gdzie powstaną szkoły?
Małgorzata Klimczak [email protected]

Radni na sesji rady Szczecina przyjęli uchwały intencyjne w sprawie nowej sieci szkół.

W nowej sieci szkół 13 gimnazjów zostało włączonych w struktury szkół podstawowych, 2 gimnazja - w strukturę techników, 5 gimnazjów zostało przekształconych w nowe szkoły podstawowe, 2 gimnazja zostały przekształcone w liceum ogólnokształcące i technikum, 9 gimnazjów istniejących w zespołach szkół stało się szkołami podstawowymi, a 6 gimnazjów będzie prowadzić działalność do czasu wygaszenia. Przegłosowanie takiej sieci szkół poprzedziła kilkugodzinna dyskusja.

- Każda szkoła jest rodzajem wspólnoty, ma swoją tożsamość, ma swoją historię, stąd rozmowy o nowej siatce szkół były bardzo emocjonalne - mówi Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. - Przygotowując siatkę szkół, przyjęliśmy założenie, żeby ta zmiana w minimalny sposób oddziaływała na ucznia. Chcieliśmy zapobiec przepełnieniu szkół i dwuzmianowości oraz skrócić czas nauki. To doprowadziło do powołania nowych szkół podstawowych. Poza tym zależało nam na ochronie pracy nauczycieli oraz zachowaniu budynków na cele oświatowe. To nie jest uchwała idealna i nie zaspokaja wszystkich potrzeb.

Najwięcej emocji wzbudziły Gimnazjum nr 10 na Pogodnie i Gimnazjum nr 7 na prawobrzeżu. Do uchwały zgłoszono poprawki, żeby Gimnazjum nr 10 przekształcić w liceum ogólnokształcące, a Gimnazjum nr 7 - w nową szkołę podstawową. Obie poprawki zostały odrzucone.

Prezydent Soska zapowiedział, że do tematu powstania szkoły podstawowej w miejsce Gimnazjum nr 7 można wrócić za dwa lata.

Małgorzata Klimczak [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.